Poprzednia

★ Geografia                                               

Szczyt (geografia)

Szczyt – w ścisłym znaczeniu to najwyższy punkt wypukłej formy terenu: góry, grzbietu, grani, wzgórza, wydmy itp. Powszechnie jednak stosuje się określenie "szczyt” jako synonim całej góry, zwłaszcza o dużej wysokości względnej i stromych stokach ...

                                               

Zatoka (geografia)

Zatoka – część zbiornika wodnego wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.

                                               

Bifurkacja (geografia)

Bifurkacja – w szerszym znaczeniu: rozwidlenie się na dwa lub więcej ramion rzeki, pasma górskiego, prądu morskiego, struktury geologicznej itp.

                                               

Meander (geografia)

Meander – fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk. Jest to forma związana z krętym przebiegiem koryta rzeki, tworzącym zakręty, pętle i nawroty. Brzegi koryta w obrębie meandru są odmiennie wykształcone: wklęsły zewnętrzny ...

                                               

Tierra (geografia)

Tierra - nazwa pięter klimatyczno-roślinnych stosowana w Ameryce Środkowej. Kolejno wyróżnia się: piętro mroźne tierra helada - roślinność trawiasta. piętro gorące tierra caliente - lasy równikowe i podrównikowe, piętro umiarkowane tierra templad ...

                                               

Makroregion (geografia)

Makroregion – jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca obszar dużych rozmiarów o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych odróżniający się od terenów sąsiednich określonymi cechami naturalnymi i nabytymi. Obszar mak ...

Geografia wojenna
                                               

Geografia wojenna

Geografia wojenna – dział nauki wojennej badający czynniki polityczne, wojskowe, gospodarcze i fizycznogeograficzne poszczególnych krajów, teatrów wojny i teatrów działań wojennych oraz różnych rejonów z punktu widzenia wpływu tych czynników na planowanie, przygotowanie i prowadzenie działań wojennych. W ramach geografii wojennej występuje – jako samodzielna dyscyplina naukowa – morska geografia wojenna.

Użytkownicy również szukali:

szczyt (geografia), fizyczna, mapa, wiata, szczyty, szczyt, europy, Szczyt, nauki, najwysze, test, najwysze szczyty kontynentw, mapa fizyczna wiata pdf, konturowa, szczyt na f, kontynentw, mapa fizyczna wiata a, geografia, Szczyt geografia, mapa fizyczna europy pdf, tierra (geografia), pons, polsko, hiszpaski, Tierra, niemiecki, sownik, tumacz, Tierra geografia, fue hiszpaski,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Najwyższe szczyty kontynentów.

Próbny egzamin maturalny z geografii.pl. Na zachodzie Birmy wznoszą się Góry Zachodniobirmańskie, których najwyższy szczyt Sarameru osiąga wysokość 3825 m n.p.m. Jest on szczytem granicznym,. Mapa fizyczna europy test. Pakiet Geografia Moje Bambino. Geografia. Najwyższy szczyt w Europie: Mont Blanc 4807 m n.p.m., Najniższy punkt w Europie: na wybrzeżu Morza Kaspijskiego 28 m p.p.m., Najdłuższa.


Słownik polsko niemiecki pons.

Mapa samochodowa Patagonia Tierra del Fu - Cena: 42. The cultural and the economic ones. Complexity of development of sustainable territory is easier to be understood Nauki o Ziemi \ Geografia.

Regiony fizycznogeograficzne polski notatka.

Podstawy geografii turystycznej, Wacław Cabaj,Zygmunt Kruczek,. I Sudety wydzielono poszczególne prowincje, podprowincje, makroregiony, Sudety Makroregion: Przedgórze Sudeckie, Pogórze Zachodniosudeckie, Sudety.

...