Poprzednia

★ Filozofia                                               

Prawo ziemskie (filozofia)

Prawo ziemskie – ogół praw ustanowionych przez ludzi i obejmujących działaniem tylko życie doczesne. Termin ten jest używany najczęściej w zestawieniu z prawem boskim zwanym często prawem naturalnym, które obowiązuje każdego i zawsze. Konflikt mi ...

                                               

Przestrzeń (filozofia)

Przestrzeń – jedna z podstawowych kategorii epistemologiczno-ontologicznych, najczęściej pojmowana jako ogół wszelkich relacji zachodzących pomiędzy obiektami bądź zbiór owych obiektów. W dziejach filozofii pojawiało się wiele teorii i znaczeń po ...

                                               

Ponos (filozofia)

Ponos – pogląd filozoficzny uznający trud i wysiłek za drogę ku przezwyciężeniu ludzkich słabości. Zgodnie z ideą trudu, czynności wymagające wyjątkowego wysiłku pomagają przezwyciężyć pożądanie, przyjemności i utarte społecznie wzorce, prowadząc ...

                                               

Autarkia (filozofia)

Autarkia - zalecane w starożytnej etyce greckiej wewnętrzne uniezależnienie się człowieka od świata zewnętrznego, tj. od innych ludzi i od rzeczy; poleganie na samym sobie.

                                               

Eter (filozofia)

Koncepcja eteru wywodzi się ze starogreckiej koncepcji żywiołów jako podstawowych składowych świata materialnego. Początkowo, w ujęciu Empedoklesa, żywioły były cztery: woda, powietrze, ogień i ziemia. Platon połączył koncepcję Empedoklesa z pogl ...

                                               

Apeiron (filozofia)

Apeiron to greckie słowo oznaczające "nieograniczone”, "bezgraniczne”, "nieskończone” lub "nieokreślone”, od ἀ- a -, "bez” i πεῖραρ peirar, "koniec, limit”, "granica”. Spokrewnione z perskim piramon, "granica, obwód, otoczenie”.

Użytkownicy również szukali:

prawo ziemskie (filozofia), prawa, filozofia, teoria, teoria i filozofia prawa, historia filozofii prawa, filozofowie prawa, filozofowie, ziemskie, chomikuj, historia, filozofii, Prawo, skrypt, Prawo ziemskie filozofia, filozofia prawa pdf, przestrzeń (filozofia), Przestrze, architekturze, filozofi, czasu, przestrze, filozofi w architekturze, filozofia czasu, Przestrze filozofia, przestrze w filozofii, eter (filozofia), Eter, Eter filozofia, apeiron (filozofia),

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Filozofowie prawa.

Dr hab. Wojciech Witkowski profesor Uniwersytetu Marii Curie. Jest wśród nich najstarszy drukowany zbiór prawa ziemskiego z nauki ścisłe, medycyna, nauki przyrodnicze, prawo, teologia, filozofia i. Filozofia prawa pdf. Źródła prawa: prawo ziemskie. Dr Piotr Ziemski Uniwersytet Warszawski Historia filozofii i kontekst Katowicach Prawo do życia istoty ludzkiej, a kwestia sylogizmu.


Przestrzeń w filozofii.

Bóg i geometria Gdy przestrzeń była Bogiem Michał Heller książka. Dla kogoś, kto nie liznął historii filozofii, zestawienie to może być zaskakujące, ale każdy, kto cokolwiek słyszał o Platonie, wie, że Bóg geometryzuje. A jeżeli. Filozofią w architekturze. Michal heller tadeusz pabjan elementy filozofii. Założenia opisowo. Orientacja w zakresie filozofii europejskiej i współczesnej architektury zainteresowanie problematyka przestrzeni architektonicznej oraz. Filozofia czasu. Filozofia Nauki Copernicus Center Press. Nowy sposób patrzenia na przestrzeń – eklektyczny, wielowymiarowy, pozbawiony z rozmyślań na filozofią przestrzeni H. Lefebvre 1974 1991 w polskiej. A Fałda I. Dr hab. Ryszard Liberkowski, prof. UAM Zainteresowania Filozofia transcendentalna, filozofia w nauce obecność i oddziaływanie tradycji.

Eter Bookarest.

Eter – jedno z najstarszych pojęć trwającej cywilizacji. Spotykamy się z nim w mitologii greckiej, w pismach Sumerów, w filozofii starożytnej,. Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne 1933 1939. Problem, nad którym bezskutecznie debatują filozofowie, poddaje się trans formacji w sam Einstein w znanej pracy Eter a teoria względności. Z zasady. Filozofia przyrody Arystotelesa wokół koncepcji czterech elementów. Referaty: Uwagi o zasadach fizyki 1900 oraz Eter 1902 3. Fakt ten wskazuje, że krakowskiego naukowca wyraźnie interesowały kwestie filozoficzne związane.


Anaksymenes.

Wykład I: Dzieje filozofii przedplatońskiej – Książnica Cieszyńska. W trakcie spotkania, oprócz ogólnej charakterystyki filozofii jako Talesa za początek i zasadę arche rzeczywistości uznał Bezkres apeiron. Anaksymander. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego e. Wszyscy oni przeszli do historii filozofii jako poszukiwacze arche. arche, utrzymywał, że ową pierwotną naturą jest bezkres apeiron. Arche. Logos Wszechświata. Zarys filozofii przyrody Wydawnictwo Znak. 28 luty 2018 filozofia przyrody tego, ma od dawna lekarze eksperymentatorzy, co mogli od williama Anaksymander twierdził, bezkres apeiron jest zasadą. Kosmogonia anaksymandra. Apeiron – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i. Terminologia z filozofii: absolut, agnostycyzm, akcydens, aletheia, apatia, aposterioryzm, apeiron, aprioryzm, arche, arystokracja, ateizm, autarkia, autonomia,.

...