Batalion ON "Sanok”

Batalion został sformowany w garnizonie Sanok na podstawie zarządzenia L.dz. 1135/Tjn. I wiceministra spraw wojskowych z 6 kwietnia 1938, w składzie Podkarpackiej Brygady ON:
Dowództwo Sanockiego batalionu ON
3 kompania ON "Krosno”
1 kompania ON "Sanok”
4 kompania ON
2 kompania ON "Brzozów”
Wiosną 1939 roku przeformowany został na etat batalionu ON typ I. Równocześnie ze składu batalionu wyłączono 2 kompanię ON "Brzozów”, podporządkowano dowódcy nowo powstałego Brzozowskiemu batalionu ON i przemianowano na 1 kompanię ON. W ten sam sposób postąpiono z 3 kompanią ON "Krosno”, która podporządkowana została dowódcy Krośnieńskiego batalionu ON. Dotychczasowa 4 kompania ON została przemianowana na 3 kompanię ON. Sformowano także nową 2 kompanię ON w Rymanowie.
3 kompania ON
1 kompania ON "Sanok”
2 kompania ON "Rymanów”
Dowództwo Sanockiego batalionu ON
Jednostką administracyjną i mobilizującą dla Sanockiego batalionu ON był 2 pułk Strzelców Podhalańskich w Sanoku.
5 sierpnia 1939 roku w miejscowościach: Zagórz, Nowy Zagórz i Poraż zorganizowany został 3 pluton 3 kompanii ON według typu IV. Ponadto ze składu batalionu wyłączona została 2 kompania ON "Rymanów”, przeformowana na typ IV i podporządkowana dowódcy Brzozowskiego batalionu ON. Równocześnie ze składu Brzozowskiego batalionu ON wyłączona została 3 kompania ON i podporządkowana dowódcy Sanockiemu batalionowi ON z zachowaniem dotychczasowej organizacji typ IV.

image

1. Działania batalionu we wrześniu 1939
W kampanii wrześniowej 1939 walczył w składzie 3 Brygady Górskiej Strzelców. Razem z komisariatem Straży Granicznej "Cisna” stanowił załogę wschodniego pododcinka "Baligród”, którego zadaniem było zamknięcie kierunku Ruska-Baligród-Lesko.
10 września około godz. 11.00 zajmowana przez batalion pozycja opóźniająca pod Uhercami Mineralnymi została zaatakowana przez zmotoryzowany oddział pościgowy "Geiger” z 1 Dywizji Górskiej. Po krótkiej walce batalion został odrzucony z zajmowanej pozycji i rozproszony.

2. Obsada personalna
Obsada personalna batalionu w marcu 1939 roku:
dowódca 3 kompanii ON "Krosno” – por. kontr. Władysław Parylak *
dowódca 2 kompanii ON "Brzozów” – kpt. adm. piech. Stanisław Godawa *
dowódca 1 kompanii ON "Sanok” – kpt. Franciszek Stanisław Gacek *
dowódca batalionu – kpt. adm. piech. Tadeusz Kuniewski *
dowódca 4 kompanii ON "Lesko” – por. kontr. Tadeusz Franciszek Riedrich *
Obsada we wrześniu 1939
dowódca batalionu – kpt. Tadeusz Kuniewski
adiutant – kpt. posp. rusz. Tadeusz Józef Ćwiok
lekarz – por. rez. lek. Herman Gruber
oficer gospodarczy – por. rez. Stanisław Tomasz Święch
dowódca III plutonu – ppor. rez. Franciszek Ksawery Gorynia
dowódca 1 kompanii ON "Sanok” – kpt. Franciszek Stanisław Gacek
dowódca I plutonu – ppor. rez. Stanisław Szczytnicki
dowódca plutonu karabinów maszynowych – ppor. rez. Jan Antoni Adamek
dowódca II plutonu – NN
dowódca III plutonu – ppor. rez. Bogusław Izydor Karczewski
dowódca I plutonu – ppor. rez. Ludwik Grzegorczyk
dowódca II plutonu – NN
dowódca 2 kompanii ON "Dynów” – NN
dowódca I plutonu – ppor. rez. Adam Kostka
dowódca II plutonu – NN
dowódca III plutonu – NN
dowódca 3 kompanii ON "Lesko” – por. kontr. Tadeusz Franciszek Riedrich
zmobilizowany: mjr Bronisław Polityński