Poprzednia

ⓘ Dywizje piechoty III Rzeszy – dywizje niemieckie okresu III Rzeszy, m.in. działań zbrojnych II wojny światowej. Tworzono je w całym okresie trwania wojny, dlate ..


                                     

ⓘ Dywizje piechoty III Rzeszy

Dywizje piechoty III Rzeszy – dywizje niemieckie okresu III Rzeszy, m.in. działań zbrojnych II wojny światowej. Tworzono je w całym okresie trwania wojny, dlatego różniły się one składem.

                                     

1. Skład dywizji piechoty 1 fali mobilizacyjnej 1939 rok

 • służba sanitarna
 • batalion łączności kompania telefoniczna i radiowa
 • 3 pułki piechoty
 • dywizjon rozpoznawczy 3 szwadrony: jazdy, cyklistów i ciężki
 • kompania weterynaryjna
 • oddział administracyjny
 • pułk artylerii
 • polowy batalion uzupełnień 3 kompanie
 • oddział zaopatrzeniowy
 • zmotoryzowany oddział żandarmerii
 • zmotoryzowany urząd pocztowy
 • batalion przeciwpancerny 3 zmotoryzowane kompanie przeciwpancerne, 1 zmotoryzowana kompania ciężkich karabinów maszynowych
 • batalion saperów 3 kompanie saperów, zmotoryzowana kolumna mostowa
                                     

2. Stan personalny dywizji piechoty 1 fali mobilizacyjnej 1939 rok

 • 534 oficerów
 • 14397 szeregowych i starszych szeregowych
 • 102 urzędników
 • 2701 podoficerów
 • Siła liczebna łącznie: 17734 osób
 • rezerwiści I klasy – 12%
 • rezerwiści II klasy – 6%
 • personel aktywny – 78%
 • Przekrój doświadczenia wojskowego
 • Landwehra – 4%
                                     

3. Uzbrojenie dywizji piechoty 1 fali mobilizacyjnej 1939 rok

 • około 13 000 karabinów
 • 36 lekkich haubic polowych 105 mm
 • 12 ciężkich haubic polowych 150 mm
 • 312 pistoletów maszynowych
 • 9 miotaczy ognia
 • 84 granatniki 50 mm
 • 3 samochody pancerne
 • 75 armat przeciwpancernych 37 mm
 • 6 ciężkich dział piechoty 150 mm
 • 90 karabinów przeciwpancernych
 • 110 ciężkich karabinów maszynowych
 • 20 lekkich dział piechoty 75 mm
 • około 3700 pistoletów
 • 12 armat przeciwlotniczych 20 mm
 • 54 moździerze 81 mm
 • 435 ręcznych karabinów maszynowych
                                     

4. Spis dywizji niemieckich numer 1-100

 • 31 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 15 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 11 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 57 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 24 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 52 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 59 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 76 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 27 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 19 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 4 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 41 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 20 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 84 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 34 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 65 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 61 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 87 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 39 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 12 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 92 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 91 Dywizja Piechoty
 • 94 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 89 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 16 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 9 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 10 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 56 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 77 Dywizja Piechoty
 • 1 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 73 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 71 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 82 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 21 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 14 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 25 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 49 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 26 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 46 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 78 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 3 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 98 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 22 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 58 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 28 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 93 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 32 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 75 Dywizja Piechoty
 • 79 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 85 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 5 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 30 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 70 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 69 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 23 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 81 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 72 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 2 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 64 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 45 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 8 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 96 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 13 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 38 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 6 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 36 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 33 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 60 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 86 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 50 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 29 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 35 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 88 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 95 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 7 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 17 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 68 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 48 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 44 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 62 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 47 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 18 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 83 Dywizja Piechoty


                                     

5. Spis dywizji niemieckich numer 101-200

 • 154 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 169 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 129 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 112 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 167 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 168 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 180 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 153 Dywizja Grenadierów III Rzesza
 • 170 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 163 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 198 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 156 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 176 Dywizja Piechoty
 • 102 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 166 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 132 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 123 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 189 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 121 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 110 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 162 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 159 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 197 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 137 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 134 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 131 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 164 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 199 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 122 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 162 Turkiestańska Dywizja Piechoty
 • 196 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 148 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 158 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 125 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 182 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 181 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 160 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 161 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 113 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 106 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 190 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 126 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 155 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 111 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 183 Dywizja Piechoty III Rzesza
                                     

6. Spis dywizji niemieckich numer 201-300

 • 207 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 239 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 219 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 282 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 298 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 217 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 291 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 280 Dywizja Piechoty`42 III Rzesza
 • 212 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 272 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
 • 251 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 296 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 215 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 272 Dywizja Piechoty`43 III Rzesza
 • 231 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 209 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 221 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 246 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 273 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 252 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 269 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 237 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 227 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 214 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 225 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 218 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 213 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 278 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
 • 270 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
 • 260 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 267 Dywizja Piechoty
 • 295 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 299 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 228 Dywizja Piechoty
 • 292 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 242 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 262 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 265 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 208 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 294 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 293 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 253 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 249 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 297 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 230 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 216 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 266 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 245 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 243 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 286 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 270 Dywizja Piechoty`42 III Rzesza
 • 258 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 276 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
 • 257 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 276 Dywizja Piechoty`43 III Rzesza
 • 263 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 206 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 223 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 290 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 211 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 275 Dywizja Piechoty
 • 280 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
 • 254 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 271 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
 • 226 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 277 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
 • 203 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 240 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 255 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 274 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 250 hiszpańska Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 278 Dywizja Piechoty`43 III Rzesza
 • 271 Dywizja Piechoty`43 III Rzesza
 • 256 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 210 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 279 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 244 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 277 Dywizja Piechoty`43 III Rzesza
 • 205 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 264 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 281 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 268 Dywizja Piechoty
 • 232 Dywizja Piechoty III Rzesza


                                     

7. Spis dywizji niemieckich numer 301-400

 • 386 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 371 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 379 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 367 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 320 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 356 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 347 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 373 chorwacka Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 305 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 338 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 304 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 319 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 385 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 344 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 384 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 389 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 376 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 361 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 331 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 328 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 357 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 309 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 364 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 324 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 346 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 392 chorwacka Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 329 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 321 Dywizja Piechoty
 • 301 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 335 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 395 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 332 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 355 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 383 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 339 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 358 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 349 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 370 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 363 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 326 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 365 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 302 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 393 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 377 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 353 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 306 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 327 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 311 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 369 chorwacka Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 340 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 351 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 334 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 336 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 342 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 333 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 325 Dywizja Piechoty
 • 399 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 387 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 323 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 359 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 348 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 343 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 330 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 352 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 362 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 337 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 303 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 372 Dywizja Piechoty III Rzesza
                                     

8. Spis dywizji niemieckich numer 401-719

 • 714 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 709 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 713 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 707 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 715 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 702 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 557 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 555 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 416 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 712 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 526 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 554 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 708 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 716 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 719 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 710 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 521 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 556 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 718 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 542 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 606 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 703 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 600 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 430 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 650 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 462 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 711 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 704 Dywizja Piechoty III Rzesza
 • 717 Dywizja Piechoty III Rzesza
                                     

9. Spis dywizji niemieckich o nazwie własnej

 • Dywizja Piechoty Ferdinand von Schill
 • Dywizja Piechoty Ostpreußen
 • Dywizja Piechoty Döllersheim
 • Dywizja Piechoty Hannover
 • Dywizja Piechoty Schlesien
 • Dywizja Piechoty Breslau
 • Dywizja Piechoty Dennewitz
 • Dywizja Piechoty Güstrow
 • Dywizja Piechoty Generalgouvernement
 • Dywizja Piechoty Münsingen
 • Dywizja Piechoty Neuhammer
 • Dywizja Piechoty Hamburg
 • Dywizja Piechoty Katzbach
 • Dywizja Piechoty Demba
 • Dywizja Piechoty Milowitz
 • Dywizja Piechoty Seeland
 • Dywizja Piechoty Kurland
 • Dywizja Piechoty Mielau
 • Dywizja Piechoty Scharnhorst
 • Dywizja Piechoty Berlin
 • Dywizja Piechoty Friedrich Ludwig Jahn
 • Dywizja Piechoty Donau
 • Dywizja Piechoty Grafenwöhr
 • Dywizja Piechoty Potsdam
 • Dywizja Piechoty Mähren
 • Dywizja Piechoty Niedergörsdorf
 • Dywizja Piechoty Böhmen
 • Dywizja Piechoty Groß Born
 • Dywizja Piechoty Großgörschen
 • Dywizja Piechoty Jütland
 • Dywizja Piechoty Möckern
 • Dywizja Piechoty Döberitz
 • Dywizja Piechoty Ulrich von Hutten
 • Dywizja Piechoty Großdeutschland
 • Dywizja Piechoty Pommernland
 • Dywizja Piechoty Schlageter
 • Dywizja Piechoty Theodor Körner
 • Dywizja Piechoty Dresden

Ogółem utworzono około 350 dywizji piechoty.

Oprócz klasycznych dywizji piechoty w ramach Wehrmachtu działały też inne, podobne pod względem składu i przeznaczenia. Były to formowane w drugiej fazie wojny dywizje strzelców, grenadierów i grenadierów ludowych. Własne dywizje piechoty wystawiły Luftwaffe Dywizje polowe Luftwaffe i Kriegsmarine dywizje morskie. W charakterze zwykłych jednostek piechoty walczyły również wojska powietrznodesantowe Luftwaffe. W ostatniej fazie wojny jako jednostki piechoty walczyły również dywizje zapasowe, rezerwowe i szkoleniowe.

Na początku wojny część dywizji piechoty była zmotoryzowana, dywizje te przekształcono w 1943 r. w dywizje grenadierów pancernych. Stanowiły one elitę wśród jednostek piechoty, były najlepiej wyposażone w broń ciężką i jednocześnie bardzo mobilne.

Użytkownicy również szukali:

dywizje piechoty iii rzeszy, transport w rzeszowie. dywizje piechoty iii rzeszy,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie