Dywizje piechoty III Rzeszy

Dywizje piechoty III Rzeszy – dywizje niemieckie okresu III Rzeszy, m.in. działań zbrojnych II wojny światowej. Tworzono je w całym okresie trwania wojny, dlatego różniły się one składem.

1. Skład dywizji piechoty 1 fali mobilizacyjnej 1939 rok
służba sanitarna
batalion łączności kompania telefoniczna i radiowa
3 pułki piechoty
dywizjon rozpoznawczy 3 szwadrony: jazdy, cyklistów i ciężki
kompania weterynaryjna
oddział administracyjny
pułk artylerii
polowy batalion uzupełnień 3 kompanie
oddział zaopatrzeniowy
zmotoryzowany oddział żandarmerii
zmotoryzowany urząd pocztowy
batalion przeciwpancerny 3 zmotoryzowane kompanie przeciwpancerne, 1 zmotoryzowana kompania ciężkich karabinów maszynowych
batalion saperów 3 kompanie saperów, zmotoryzowana kolumna mostowa

2. Stan personalny dywizji piechoty 1 fali mobilizacyjnej 1939 rok
534 oficerów
14397 szeregowych i starszych szeregowych
102 urzędników
2701 podoficerów
Siła liczebna łącznie: 17734 osób
rezerwiści I klasy – 12%
rezerwiści II klasy – 6%
personel aktywny – 78%
Przekrój doświadczenia wojskowego
Landwehra – 4%

3. Uzbrojenie dywizji piechoty 1 fali mobilizacyjnej 1939 rok
około 13 000 karabinów
36 lekkich haubic polowych 105 mm
12 ciężkich haubic polowych 150 mm
312 pistoletów maszynowych
9 miotaczy ognia
84 granatniki 50 mm
3 samochody pancerne
75 armat przeciwpancernych 37 mm
6 ciężkich dział piechoty 150 mm
90 karabinów przeciwpancernych
110 ciężkich karabinów maszynowych
20 lekkich dział piechoty 75 mm
około 3700 pistoletów
12 armat przeciwlotniczych 20 mm
54 moździerze 81 mm
435 ręcznych karabinów maszynowych

4. Spis dywizji niemieckich numer 1-100
31 Dywizja Piechoty III Rzesza
15 Dywizja Piechoty III Rzesza
11 Dywizja Piechoty III Rzesza
57 Dywizja Piechoty III Rzesza
24 Dywizja Piechoty III Rzesza
52 Dywizja Piechoty III Rzesza
59 Dywizja Piechoty III Rzesza
76 Dywizja Piechoty III Rzesza
27 Dywizja Piechoty III Rzesza
19 Dywizja Piechoty III Rzesza
4 Dywizja Piechoty III Rzesza
41 Dywizja Piechoty III Rzesza
20 Dywizja Piechoty III Rzesza
84 Dywizja Piechoty III Rzesza
34 Dywizja Piechoty III Rzesza
65 Dywizja Piechoty III Rzesza
61 Dywizja Piechoty III Rzesza
87 Dywizja Piechoty III Rzesza
39 Dywizja Piechoty III Rzesza
12 Dywizja Piechoty III Rzesza
92 Dywizja Piechoty III Rzesza
91 Dywizja Piechoty
94 Dywizja Piechoty III Rzesza
89 Dywizja Piechoty III Rzesza
16 Dywizja Piechoty III Rzesza
9 Dywizja Piechoty III Rzesza
10 Dywizja Piechoty III Rzesza
56 Dywizja Piechoty III Rzesza
77 Dywizja Piechoty
1 Dywizja Piechoty III Rzesza
73 Dywizja Piechoty III Rzesza
71 Dywizja Piechoty III Rzesza
82 Dywizja Piechoty III Rzesza
21 Dywizja Piechoty III Rzesza
14 Dywizja Piechoty III Rzesza
25 Dywizja Piechoty III Rzesza
49 Dywizja Piechoty III Rzesza
26 Dywizja Piechoty III Rzesza
46 Dywizja Piechoty III Rzesza
78 Dywizja Piechoty III Rzesza
3 Dywizja Piechoty III Rzesza
98 Dywizja Piechoty III Rzesza
22 Dywizja Piechoty III Rzesza
58 Dywizja Piechoty III Rzesza
28 Dywizja Piechoty III Rzesza
93 Dywizja Piechoty III Rzesza
32 Dywizja Piechoty III Rzesza
75 Dywizja Piechoty
79 Dywizja Piechoty III Rzesza
85 Dywizja Piechoty III Rzesza
5 Dywizja Piechoty III Rzesza
30 Dywizja Piechoty III Rzesza
70 Dywizja Piechoty III Rzesza
69 Dywizja Piechoty III Rzesza
23 Dywizja Piechoty III Rzesza
81 Dywizja Piechoty III Rzesza
72 Dywizja Piechoty III Rzesza
2 Dywizja Piechoty III Rzesza
64 Dywizja Piechoty III Rzesza
45 Dywizja Piechoty III Rzesza
8 Dywizja Piechoty III Rzesza
96 Dywizja Piechoty III Rzesza
13 Dywizja Piechoty III Rzesza
38 Dywizja Piechoty III Rzesza
6 Dywizja Piechoty III Rzesza
36 Dywizja Piechoty III Rzesza
33 Dywizja Piechoty III Rzesza
60 Dywizja Piechoty III Rzesza
86 Dywizja Piechoty III Rzesza
50 Dywizja Piechoty III Rzesza
29 Dywizja Piechoty III Rzesza
35 Dywizja Piechoty III Rzesza
88 Dywizja Piechoty III Rzesza
95 Dywizja Piechoty III Rzesza
7 Dywizja Piechoty III Rzesza
17 Dywizja Piechoty III Rzesza
68 Dywizja Piechoty III Rzesza
48 Dywizja Piechoty III Rzesza
44 Dywizja Piechoty III Rzesza
62 Dywizja Piechoty III Rzesza
47 Dywizja Piechoty III Rzesza
18 Dywizja Piechoty III Rzesza
83 Dywizja Piechoty

5. Spis dywizji niemieckich numer 101-200
154 Dywizja Piechoty III Rzesza
169 Dywizja Piechoty III Rzesza
129 Dywizja Piechoty III Rzesza
112 Dywizja Piechoty III Rzesza
167 Dywizja Piechoty III Rzesza
168 Dywizja Piechoty III Rzesza
180 Dywizja Piechoty III Rzesza
153 Dywizja Grenadierów III Rzesza
170 Dywizja Piechoty III Rzesza
163 Dywizja Piechoty III Rzesza
198 Dywizja Piechoty III Rzesza
156 Dywizja Piechoty III Rzesza
176 Dywizja Piechoty
102 Dywizja Piechoty III Rzesza
166 Dywizja Piechoty III Rzesza
132 Dywizja Piechoty III Rzesza
123 Dywizja Piechoty III Rzesza
189 Dywizja Piechoty III Rzesza
121 Dywizja Piechoty III Rzesza
110 Dywizja Piechoty III Rzesza
162 Dywizja Piechoty III Rzesza
159 Dywizja Piechoty III Rzesza
197 Dywizja Piechoty III Rzesza
137 Dywizja Piechoty III Rzesza
134 Dywizja Piechoty III Rzesza
131 Dywizja Piechoty III Rzesza
164 Dywizja Piechoty III Rzesza
199 Dywizja Piechoty III Rzesza
122 Dywizja Piechoty III Rzesza
162 Turkiestańska Dywizja Piechoty
196 Dywizja Piechoty III Rzesza
148 Dywizja Piechoty III Rzesza
158 Dywizja Piechoty III Rzesza
125 Dywizja Piechoty III Rzesza
182 Dywizja Piechoty III Rzesza
181 Dywizja Piechoty III Rzesza
160 Dywizja Piechoty III Rzesza
161 Dywizja Piechoty III Rzesza
113 Dywizja Piechoty III Rzesza
106 Dywizja Piechoty III Rzesza
190 Dywizja Piechoty III Rzesza
126 Dywizja Piechoty III Rzesza
155 Dywizja Piechoty III Rzesza
111 Dywizja Piechoty III Rzesza
183 Dywizja Piechoty III Rzesza

6. Spis dywizji niemieckich numer 201-300
207 Dywizja Piechoty III Rzesza
239 Dywizja Piechoty III Rzesza
219 Dywizja Piechoty III Rzesza
282 Dywizja Piechoty III Rzesza
298 Dywizja Piechoty III Rzesza
217 Dywizja Piechoty III Rzesza
291 Dywizja Piechoty III Rzesza
280 Dywizja Piechoty`42 III Rzesza
212 Dywizja Piechoty III Rzesza
272 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
251 Dywizja Piechoty III Rzesza
296 Dywizja Piechoty III Rzesza
215 Dywizja Piechoty III Rzesza
272 Dywizja Piechoty`43 III Rzesza
231 Dywizja Piechoty III Rzesza
209 Dywizja Piechoty III Rzesza
221 Dywizja Piechoty III Rzesza
246 Dywizja Piechoty III Rzesza
273 Dywizja Piechoty III Rzesza
252 Dywizja Piechoty III Rzesza
269 Dywizja Piechoty III Rzesza
237 Dywizja Piechoty III Rzesza
227 Dywizja Piechoty III Rzesza
214 Dywizja Piechoty III Rzesza
225 Dywizja Piechoty III Rzesza
218 Dywizja Piechoty III Rzesza
213 Dywizja Piechoty III Rzesza
278 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
270 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
260 Dywizja Piechoty III Rzesza
267 Dywizja Piechoty
295 Dywizja Piechoty III Rzesza
299 Dywizja Piechoty III Rzesza
228 Dywizja Piechoty
292 Dywizja Piechoty III Rzesza
242 Dywizja Piechoty III Rzesza
262 Dywizja Piechoty III Rzesza
265 Dywizja Piechoty III Rzesza
208 Dywizja Piechoty III Rzesza
294 Dywizja Piechoty III Rzesza
293 Dywizja Piechoty III Rzesza
253 Dywizja Piechoty III Rzesza
249 Dywizja Piechoty III Rzesza
297 Dywizja Piechoty III Rzesza
230 Dywizja Piechoty III Rzesza
216 Dywizja Piechoty III Rzesza
266 Dywizja Piechoty III Rzesza
245 Dywizja Piechoty III Rzesza
243 Dywizja Piechoty III Rzesza
286 Dywizja Piechoty III Rzesza
270 Dywizja Piechoty`42 III Rzesza
258 Dywizja Piechoty III Rzesza
276 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
257 Dywizja Piechoty III Rzesza
276 Dywizja Piechoty`43 III Rzesza
263 Dywizja Piechoty III Rzesza
206 Dywizja Piechoty III Rzesza
223 Dywizja Piechoty III Rzesza
290 Dywizja Piechoty III Rzesza
211 Dywizja Piechoty III Rzesza
275 Dywizja Piechoty
280 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
254 Dywizja Piechoty III Rzesza
271 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
226 Dywizja Piechoty III Rzesza
277 Dywizja Piechoty`40 III Rzesza
203 Dywizja Piechoty III Rzesza
240 Dywizja Piechoty III Rzesza
255 Dywizja Piechoty III Rzesza
274 Dywizja Piechoty III Rzesza
250 hiszpańska Dywizja Piechoty III Rzesza
278 Dywizja Piechoty`43 III Rzesza
271 Dywizja Piechoty`43 III Rzesza
256 Dywizja Piechoty III Rzesza
210 Dywizja Piechoty III Rzesza
279 Dywizja Piechoty III Rzesza
244 Dywizja Piechoty III Rzesza
277 Dywizja Piechoty`43 III Rzesza
205 Dywizja Piechoty III Rzesza
264 Dywizja Piechoty III Rzesza
281 Dywizja Piechoty III Rzesza
268 Dywizja Piechoty
232 Dywizja Piechoty III Rzesza

7. Spis dywizji niemieckich numer 301-400
386 Dywizja Piechoty III Rzesza
371 Dywizja Piechoty III Rzesza
379 Dywizja Piechoty III Rzesza
367 Dywizja Piechoty III Rzesza
320 Dywizja Piechoty III Rzesza
356 Dywizja Piechoty III Rzesza
347 Dywizja Piechoty III Rzesza
373 chorwacka Dywizja Piechoty III Rzesza
305 Dywizja Piechoty III Rzesza
338 Dywizja Piechoty III Rzesza
304 Dywizja Piechoty III Rzesza
319 Dywizja Piechoty III Rzesza
385 Dywizja Piechoty III Rzesza
344 Dywizja Piechoty III Rzesza
384 Dywizja Piechoty III Rzesza
389 Dywizja Piechoty III Rzesza
376 Dywizja Piechoty III Rzesza
361 Dywizja Piechoty III Rzesza
331 Dywizja Piechoty III Rzesza
328 Dywizja Piechoty III Rzesza
357 Dywizja Piechoty III Rzesza
309 Dywizja Piechoty III Rzesza
364 Dywizja Piechoty III Rzesza
324 Dywizja Piechoty III Rzesza
346 Dywizja Piechoty III Rzesza
392 chorwacka Dywizja Piechoty III Rzesza
329 Dywizja Piechoty III Rzesza
321 Dywizja Piechoty
301 Dywizja Piechoty III Rzesza
335 Dywizja Piechoty III Rzesza
395 Dywizja Piechoty III Rzesza
332 Dywizja Piechoty III Rzesza
355 Dywizja Piechoty III Rzesza
383 Dywizja Piechoty III Rzesza
339 Dywizja Piechoty III Rzesza
358 Dywizja Piechoty III Rzesza
349 Dywizja Piechoty III Rzesza
370 Dywizja Piechoty III Rzesza
363 Dywizja Piechoty III Rzesza
326 Dywizja Piechoty III Rzesza
365 Dywizja Piechoty III Rzesza
302 Dywizja Piechoty III Rzesza
393 Dywizja Piechoty III Rzesza
377 Dywizja Piechoty III Rzesza
353 Dywizja Piechoty III Rzesza
306 Dywizja Piechoty III Rzesza
327 Dywizja Piechoty III Rzesza
311 Dywizja Piechoty III Rzesza
369 chorwacka Dywizja Piechoty III Rzesza
340 Dywizja Piechoty III Rzesza
351 Dywizja Piechoty III Rzesza
334 Dywizja Piechoty III Rzesza
336 Dywizja Piechoty III Rzesza
342 Dywizja Piechoty III Rzesza
333 Dywizja Piechoty III Rzesza
325 Dywizja Piechoty
399 Dywizja Piechoty III Rzesza
387 Dywizja Piechoty III Rzesza
323 Dywizja Piechoty III Rzesza
359 Dywizja Piechoty III Rzesza
348 Dywizja Piechoty III Rzesza
343 Dywizja Piechoty III Rzesza
330 Dywizja Piechoty III Rzesza
352 Dywizja Piechoty III Rzesza
362 Dywizja Piechoty III Rzesza
337 Dywizja Piechoty III Rzesza
303 Dywizja Piechoty III Rzesza
372 Dywizja Piechoty III Rzesza

8. Spis dywizji niemieckich numer 401-719
714 Dywizja Piechoty III Rzesza
709 Dywizja Piechoty III Rzesza
713 Dywizja Piechoty III Rzesza
707 Dywizja Piechoty III Rzesza
715 Dywizja Piechoty III Rzesza
702 Dywizja Piechoty III Rzesza
557 Dywizja Piechoty III Rzesza
555 Dywizja Piechoty III Rzesza
416 Dywizja Piechoty III Rzesza
712 Dywizja Piechoty III Rzesza
526 Dywizja Piechoty III Rzesza
554 Dywizja Piechoty III Rzesza
708 Dywizja Piechoty III Rzesza
716 Dywizja Piechoty III Rzesza
719 Dywizja Piechoty III Rzesza
710 Dywizja Piechoty III Rzesza
521 Dywizja Piechoty III Rzesza
556 Dywizja Piechoty III Rzesza
718 Dywizja Piechoty III Rzesza
542 Dywizja Piechoty III Rzesza
606 Dywizja Piechoty III Rzesza
703 Dywizja Piechoty III Rzesza
600 Dywizja Piechoty III Rzesza
430 Dywizja Piechoty III Rzesza
650 Dywizja Piechoty III Rzesza
462 Dywizja Piechoty III Rzesza
711 Dywizja Piechoty III Rzesza
704 Dywizja Piechoty III Rzesza
717 Dywizja Piechoty III Rzesza

9. Spis dywizji niemieckich o nazwie własnej
Dywizja Piechoty Ferdinand von Schill
Dywizja Piechoty Ostpreußen
Dywizja Piechoty Döllersheim
Dywizja Piechoty Hannover
Dywizja Piechoty Schlesien
Dywizja Piechoty Breslau
Dywizja Piechoty Dennewitz
Dywizja Piechoty Güstrow
Dywizja Piechoty Generalgouvernement
Dywizja Piechoty Münsingen
Dywizja Piechoty Neuhammer
Dywizja Piechoty Hamburg
Dywizja Piechoty Katzbach
Dywizja Piechoty Demba
Dywizja Piechoty Milowitz
Dywizja Piechoty Seeland
Dywizja Piechoty Kurland
Dywizja Piechoty Mielau
Dywizja Piechoty Scharnhorst
Dywizja Piechoty Berlin
Dywizja Piechoty Friedrich Ludwig Jahn
Dywizja Piechoty Donau
Dywizja Piechoty Grafenwöhr
Dywizja Piechoty Potsdam
Dywizja Piechoty Mähren
Dywizja Piechoty Niedergörsdorf
Dywizja Piechoty Böhmen
Dywizja Piechoty Groß Born
Dywizja Piechoty Großgörschen
Dywizja Piechoty Jütland
Dywizja Piechoty Möckern
Dywizja Piechoty Döberitz
Dywizja Piechoty Ulrich von Hutten
Dywizja Piechoty Großdeutschland
Dywizja Piechoty Pommernland
Dywizja Piechoty Schlageter
Dywizja Piechoty Theodor Körner
Dywizja Piechoty Dresden
Ogółem utworzono około 350 dywizji piechoty.
Oprócz klasycznych dywizji piechoty w ramach Wehrmachtu działały też inne, podobne pod względem składu i przeznaczenia. Były to formowane w drugiej fazie wojny dywizje strzelców, grenadierów i grenadierów ludowych. Własne dywizje piechoty wystawiły Luftwaffe Dywizje polowe Luftwaffe i Kriegsmarine dywizje morskie. W charakterze zwykłych jednostek piechoty walczyły również wojska powietrznodesantowe Luftwaffe. W ostatniej fazie wojny jako jednostki piechoty walczyły również dywizje zapasowe, rezerwowe i szkoleniowe.
Na początku wojny część dywizji piechoty była zmotoryzowana, dywizje te przekształcono w 1943 r. w dywizje grenadierów pancernych. Stanowiły one elitę wśród jednostek piechoty, były najlepiej wyposażone w broń ciężką i jednocześnie bardzo mobilne.