Poprzednia

ⓘ II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach – tz ..
II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
                                     

ⓘ II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach – tzw. Królówka, jest jedną z najstarszych szkół w Siedlcach. Mieści się przy ulicy Bolesława Prusa 12. Szkoła może poszczycić się wieloma finalistami olimpiad przedmiotowych. Patronką liceum jest św. królowa Jadwiga.

                                     

1. Historia

Szkoła powstała w 1904 jako Żeńska Szkoła Handlowa Jadwigi Barszczewskiej w Siedlcach. Jej fundatorem i inicjatorem był Leon Barszczewski jednakże zamysł wcieliła w życie jego córka, gdyż to ona uzyskała zezwolenie na otwarcie placówki. Było to zadanie niezmiernie trudne, po odmowie wydania koncesji ze strony ministerstwa, zgodę wydała sama cesarzowa.

                                     

1.1. Historia Pierwsze lata szkoły

Początkowo szkoła liczyła zaledwie siedem uczennic i trzynastu nauczycieli, jednakże liczba ta stale rosła. Jadwiga Barszczewska, mimo iż szkoła nosiła nazwę "handlowej” – była placówką o charakterze zawodowym, od początku planowała kształcenie w zakresie wiedzy ogólnej – zawodowe szkoły handlowe powstawały wówczas ze względów politycznych, by uniezależnić się od zrusyfikowanego Ministerstwa Oświaty i znaleźć się pod zarządem liberalnego Ministerstwa Handlu i Przemysłu. Pozwoliło to na wykładanie większości przedmiotów w języku polskim oraz uniknięcie nadzoru carskich władz oświatowych – szkoła realizowała podwójny program, nauczając nieoficjalnie historii i geografii Polski oraz literatury.

                                     

1.2. Historia Wyższa Szkoła Realna

W 1916 szkoła uzyskała status wyższej szkoły realnej, co stało się możliwe dzięki uniezależnieniu wschodniej części kraju od wpływów rosyjskich. Pozwala to wyjaśnić fakt, iż matura "handlówki” od 1908 uznawana była za pełnowartościową w krajach zachodnich, co było konieczne aby zapewnić absolwentkom szkoły możliwość kontynuowania nauki. Dlatego też Barszczewska dbała o wypełnienie surowych wymagań programowych i organizacyjnych. Szkoła była przedsięwzięciem autorskim pod względem metod nauczania, treści programowych, wychowania i wyposażenia i nie miała sobie podobnej w Królestwie – wprowadzono zajęcia laboratoryjne i warsztaty, ugruntowano reguły szkolne i stworzono odpowiednio wysoki poziom nauczania, utrzymany do dzisiaj. Szkoła posiadała salę gimnastyczną wyposażoną w sprzęt sportowy, pracownię chemiczną, fizyczną i przyrodniczą, wzorem fińskim wprowadzono zajęcia z robót ręcznych: cerowania, szycia i kroju. Prowadzono lekcje rysunku i zajęcia w ogrodzie wydzielonym przez prezydenta miasta w parku miejskim. W szkole pracował lekarz było to wówczas zupełnym novum, nie stosowano kar cielesnych, stosowano oceny opisowe nie liczbowe. Przy szkole, również podczas I wojny światowej funkcjonował także internat. W okresie międzywojennym działało tam harcerstwo, koło PCK, hufiec przysposobienia wojskowego kobiet oraz wiele kół naukowych i zainteresowań.                                     

1.3. Historia II wojna światowa

W okresie II wojny szkoła działała do 23 grudnia 1939, kiedy to została zajęta przez Niemców, a budynki zamienione na szpital; w czasie działań wojennych główny budynek szkoły spłonął. Później organizowano tajne komplety w zakresie 3 klas gimnazjalnych i 2 licealnych. Po wyzwoleniu Siedlec 31 lipca 1944 szkole przyznano zastępcze pomieszczenia w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 57, dawnym Żydowskim Domu Dziecka. Gdy władze komunistyczne rozpoczęły organizację szkolnictwa na podległych sobie terenach, "Królówka” pełniła funkcje różnego rodzaju szkół ponadpodstawowych. Wzorowany na radzieckim system polityczny pociągnął za sobą zmiany programu nauczania oraz usunięcie nauczania religii. W roku szkolnym 1948/1949 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lublinie ustaliło, iż liceum staje się żeńską szkołą stopnia licealnego. W 1959 Kuratorium Okręgu Warszawskiego zaleciło szkole używać nazwy Liceum Ogólnokształcące Żeńskie w Siedlcach – mimo oporu dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów pozbawiono szkołę możliwości używania imienia Królowej Jadwigi. W latach 1961/1962 w wyniku rozwiązania Liceum im. Hetmana St.Żółkiewskiego w Siedlcach "Królówka” stała się szkołą koedukacyjną. Od 1 marca 1965 szkoła nosiła nazwę Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Siedlcach, a od 25 maja 1966 II Liceum Ogólnokształcące. Staraniem Komitetu Rodzicielskiego pod przewodnictwem Franciszka Wierzejskiego szkoła otrzymuje z dniem 10 maja 1972 roku sztandar – poprzedni sztandar zaginął w czasie wojny. Od 1975 władze oświatowe przywróciły prawo używania przez szkołę im. Królowej Jadwigi Biblioteka Szkolna używała nieprzerwanie stempla z napisem "Biblioteka Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Siedlcach”.

                                     

1.4. Historia Czasy współczesne

Po upadku komunizmu nastąpił szybki rozwój szkoły. W 1991 utworzono pracownię komputerową, a w 1994 liceum nawiązało współpracę z Fundacją im. Stefana Batorego, dzięki czemu może realizować z uczniami różnorodne projekty, np. "Ekonomia Stosowana” lub "Przedsiębiorczość”. W maju 2001 liceum przybrało imię Świętej Królowej Jadwigi, a niedługo potem otrzymało nowy sztandar. Obecnie szkoła mieści się przy ul. B. Prusa 12, w sąsiedztwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego.

                                     

2. Nazwa

Zmiany w nazwie szkoły:

 • od 2019 – II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 • 1959-1965 – Liceum Ogólnokształcące żeńskie w Siedlcach W roku 1962 przyłączono do Szkoły młodzież rozwiązanego Liceum im. Hetmana Żółkiewskiego. Rada pedagogiczna wystąpiła z wnioskiem o nadanie Szkole imienia Stefana Żeromskiego
 • 1904-1916 – Żeńska Szkoła Handlowa Jadwigi Barszczewskiej w Siedlcach
 • 1973-1975 – II Liceum Ogólnokształcące w Siedlcach W roku 1974 Komitet Organizacyjny I Zjazdu Absolwentów i Nauczycieli Gimnazjum i Liceum Królowej Jadwigi i Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach podjął uchwałę przywrócenia Szkole imienia Królowej Jadwigi
 • 2001-2010 – II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 • 1916-1919 – Wyższa Szkoła Realna Żeńska Jadwigi Barszczewskiej w Siedlcach
 • 1938-1948 – III Państwowe Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 • 1965-1973 – Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Siedlcach
 • 1948-1959 – Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego im. Królowej Jadwigi w Siedlcach W roku organizacji ZMP podjęto próbę nadania Szkole imienia Hanki Sawickiej
 • od 2010-2019 – II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 • 1975-2001 – II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Siedlcach
 • 1919-1938 – Gimnazjum Państwowe im. Królowej Jadwigi w Siedlcach


                                     

3. Znani absolwenci

 • Ziuta Buczyńska
 • Mariusz Orzełowski
 • Katarzyna Grzybowska
 • Maria Rzeuska
 • Maria Kamińska
 • Regina Fleszarowa
 • Tamara Zacharuk
 • Bogdan Brzyski
 • Zofia Olszakowska-Glazer
                                     

4. Dyrektorzy

 • 1997–2006 Anna Sochacka – ekonomistka
 • 1982–1997 Tadeusz Dudek – matematyk
 • od 2015 Agnieszka Borkowska – nauczycielka wiedzy o społeczeństwie
 • 1944–1952 Aniela Zawadzka – polonistka
 • 1904–1920 Jadwiga Barszczewska-Michałowska
 • 2010–2015 Urszula Bałkowiec
 • 1929–1931 Maria Kaczyńska – matematyk
 • 1920–1929 Helena Stefanowicz-Bartoszewiczowa – fizyk
 • 1939–1944 Witold Zaleski
 • 2007–2010 Jolanta Bieniek
 • 1931–1939 Janina Szczerska – polonistka
 • 1967–1982 Ryszard Wojewódzki – polonista
 • 1966–1967 Edward Pytlak – chemik
 • 2006–2007 Tadeusz Koczoń – matematyk
 • 1952–1966 Maria Kamińska – przed wojną nauczycielka wychowania fizycznego w "Królówce”
                                     

5. Informacje o Szkole

 • Od 2008 r. szkoła posiada Certyfikat Jakości "Szkoła Przedsiębiorczości”
 • Szkoła należy do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce
 • W roku szkolnym 2006/2007 w szkole uczy się 818 uczniów w 25 oddziałach klasy I, II i III
 • Od 2004 r. szkoła posiada certyfikat "Szkoła z klasą”

Użytkownicy również szukali:

królówka profile, królówka siedlce nauczyciele, królówka siedlce opinie, królówka siedlce progi punktowe, królówka siedlce rekrutacja 2020, królówka warszawa, prus siedlce profile, prus siedlce, siedlce, krlwka, prus, profile, prus siedlce, progi, krlwka siedlce rekrutacja, prus siedlce profile, krlwka warszawa, krlwka profile, nauczyciele, punktowe, rekrutacja, warszawa, Liceum, Oglnoksztacce, Krlowej, Jadwigi, opinie, krlwka siedlce opinie, Siedlcach, krlwka siedlce nauczyciele, krlwka siedlce rekrutacja 2020, krlwka siedlce progi punktowe, II Liceum Oglnoksztacce im w Krlowej Jadwigi w Siedlcach, ii liceum ogólnokształcące im. św. królowej jadwigi w siedlcach,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Królówka profile.

CMD wspiera program Erasmus Centrum Medyczno Diagnostyczne. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach Partnerami projektu razem z II LO są szkoły w Tarragonie Hiszpania, Debreczynie Węgry, Hennebont. Królówka siedlce progi punktowe. Królewski jubileusz II Liceum Ogólnokształcącego imienia świętej. Dzisiaj nasz Szpital odwiedziły uczennice II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach wraz z opiekunem,.


Królówka siedlce rekrutacja 2020.

Królówka gospodarzem XXXVIII finału OlimpiadyGeograficznej. Adres szkoły: ul. Prusa 12, 08 110 Siedlce. Kraj: PL. Województwo: mazowieckie. Typ szkoły: Liceum Ogólnokształcące. Strona www:. Królówka siedlce opinie. II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi, ul. Prusa. Wiedzy o św. Maksymilianie II miejsce: Weronika Wysmyk I Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego w II LO im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.


Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół zsp3.

Uczniowie II liceum ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach zachęcają do przyłączenia się razem z nimi do ogólnopolskiej. II Liceum Ogólnokształcące im.Św.Królowej Jadwigi, Siedlce FOX. Firma II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi z oddziałami dwujęzycznymi zlokalizowana jest pod adresem: Prusa 12, Siedlce, mazowieckie​.

Dane adresowe.

06. II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Napędzana przez WordPress i Sellmark. Szablon Zbirek by Mail Boxes Etc. Siedlce. Studniówka Królówki zycie. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. królowej Jadwigi w. 10. Nightskating Siedlce ELEKTRONICZNEZAPISY. Dyrektorka II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Z obawami czy z nadziejami. Zdjęcie Grzesiek Ogrodniczuk II Liceum Ogólnokształcące z Nk. Nazwa: II Liceum Ogólnokształcące im.Św.Królowej Jadwigi. Lokalizacja: Siedlce​. Typ: Szkoła ponadgimnazjalna. Powiat: siedlecki. Kod pocztowy: 08 110.


XXXIV OLIMPIADA GEOGRAFICZNA i XVII OLIMPIADA.

II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi. Polska Województwo mazowieckie Siedlce ul. Prusa Bolesława 12. Data: 1928. komentarze: 0. Siedlce. Królówka zachęca do udziału w akcji charytatywnej RDC. Hubert Prekurat, tegoroczny maturzysta, uczeń II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi będzie reprezentował. II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Stowarzyszenie Przyjaciół Ii Liceum Ogólnokształcącego im. Św.królowej Jadwigi w Siedlcach Siedlce Stowarzyszenia, towarzystwa i związki dane.


Ranking Liceów Ogólnokształcących 2017 Portal edukacyjny.

I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Rektor Wyższego Seminarium Diecezji Siedleckiej im. św. Pani Agnieszka Borkowska – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Aktualności Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja. Nasz adres: sekretariat@ II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach ul. B.Prusa 12, 08 110 Siedlce tel. 257943470. Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Lista produktów kategorii II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach Siedlce. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach OHP. 6 w Siedlcach II Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w.


II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

Myszkiewicz, uczeń II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, laureat OMSA 2012. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im SPIN. II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, Siedlce. 714 osób lubi to. Szkoła. Stypendia Prezydenta Miasta Siedlce 2013 2014 Dwójka Siedlce. Im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach, Akta osobowe Tadeusza Dudka. Siedlce, PZPR, 1971, 1973, II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Zawody międzyszkolne Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej. Siatkowej Dziewcząt II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Dni Dawcy Szpiku. OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z. II nagroda: Alicja Pilorz z IX Liceum Ogólnokształcącego im. nauczyciel mgr Jadwiga Zgardzińska Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.


Światowy Rok Fizyki Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział Lublin.

II Liceum Ogólnokształcące. im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. ul. B. Prusa 12. 08 110 Siedlce. tel. 25 794 34 70. fax. 25 794 34 78. e mail:. Drukuj Sąd Rejonowy w Siedlcach. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. gm. J. Bema w Siedlcach. Przemysław Barszcz. – II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w. Królówka Tygodnik Siedlecki. 228, II LO z Oddz. Dwujęz. im. św. Królowej Jadwigi, Siedlce, MZ, 144, 192, 46.50​, Srebrna szkoła. 229, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.


06. II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach.

Telefon Stowarzyszenie Przyjaciół II Liceum Ogólnokształcącego im św Królowej Jadwigi w Siedlcach, ul. Bolesława Prusa 12, Siedlce 08 110, NIP:. II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi. Dwa licea zachęcają kandydatów profilem klas dwujęzycznych: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi oraz I. Siedlce: Ośmiu Wspaniałych Serwis Samorządowy PAP. Wszystko co musisz wiedzieć o II Liceum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi Siedlce opis, punkty, matury, opinie oraz inne informacje.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach Spotkanie w II LO w.

Prawna 7193,Edukacja II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. I Liceum. KRS 0000193671 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ II LICEUM. Hubert Trzciński z II Liceum Ogólnokształcącego im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. We wtorek 25 lutego 2020 r. w 19 szkołach z ternu działania Delegatury. Zmarła Jolanta Bieniek dyrektor II LO im. Św. Królowej Jadwigi w. Piotr Cześnik II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach Adrian Dybowski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Kopernika w.


Stowarzyszenie Przyjaciół Ii Liceum Ogólnokształcącego im. Św.

Brak ocen. 2 LO im. Św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Komentarze 5 Kazdy z nas w jakims miejscu dziejow szkoly moze odnalezc siebie z II Zjazdu. Kategoria:Polskie licea ogólnokształcące im. Jadwigi pedia. W ramach którego uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej. Jadwigi w Siedlcach Julia Biernacka przedstawiła sylwetkę. I Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Komisji Wyborczej, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Królowej Jadwigi, ul. Bolesława Prusa 12 Siedlce.


Prace społecznie użyteczne MOPR Siedlce.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W SIEDLCACH Imię. II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Św. Jadwigi w Pabianicach II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Toruniu II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach. Olimpiada Historyczna dla szkół ponadpodstawowych. Przeglądasz tag II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Świętej Królowej Jadwigi 10 stycznia 2019 Siedlce.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →