• Brama Hainburska Brama Hainburska

  Brama Hainburska – przełomowy odcinek doliny Dunaju między Kotliną Wiedeńską a Kotliną Panońską. Przypada na odcinek rzeki, na którym tworzy ona granicę słow...

 • Józef Wyrobek (nauczyciel) Józef Wyrobek (nauczyciel)

  Józef Wyrobek urodził się 18 marca 1850 w Bestwinie. Kształcił się w Gimnazjum w Cieszynie, a od 1869 w C. K. Gimnazjum św. Anny w Krakowie, które ukończył w...

 • Powiat sanocki (Galicja) Powiat sanocki (Galicja)

  Powiat sanocki został utworzony w 1867 z obszarów dawnego powiatów sanockiego, bukowskiego i rymanowskiego. Pierwsze wybory członków Rady z grupy większych p...

 • Moszczaniec Moszczaniec

  Moszczaniec – osada w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska. Leży przy DW897. Do 31 grudnia 2016 miejscowoś...

 • Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie

  Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie obejmuje swoim zasięgiem terytorium północno-wschodniej części miasta, zwaną Górną Wsią. W jej skład wchodzą następują...

 • Mików Mików

  Wieś prawa wołoskiego w latach 1551-1600, położona w ziemi sanockiej województwa ruskiego, w drugiej połowie XVII wieku należała do starostwa krośnieńskiego....

 • Dąbrówka Polska (Sanok) Dąbrówka Polska (Sanok)

  Dąbrówka Polska – część miasta Sanok, dawniej wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, przy drodze krajowej nr 28. W stanowi zachodni...

Dąbrówka Ruska

Dąbrówka Ruska – część miasta Sanok, dawniej wieś.
Była położona w obecnym województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok przy drodze krajowej nr 28. W teraźniejszości stanowi zachodnią część dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka.

image

1. Historia
Wieś wspomniana po raz pierwszy w dokumencie z 1426 jako inter villa Prossek et Dombrowka. W roku 1515 odnotowana jako Dąbrowka, w 1565 jako Dambrowa Ruska wyesz, Dąbrówka Ruska 1665, Dąbrówka Ruthenica 1745. Wieś była położona między wsiami królewskimi Prusiek i niemiecką wsią Dąbrówka Niemiecka.
Wieś królewska Dąbrówka położona na przełomie XVI i XVII wieku w ziemi sanockiej województwa ruskiego, w drugiej połowie XVII wieku należała do starostwa sanockiego.
Leżała przy trakcie z Sanoka w kierunku na Rymanów. Pomiędzy Dąbrówką Ruską a Sanokiem była wieś Dąbrówka Polska.
W połowie XIX wieku właścicielem posiadłości tabularnej w Dąbrówce Polskiej i Ruskiej był Jan Tchorznicki.
W 1880 wieś liczyła 77 domów i ok. 500 mieszkańców 400 Rusinów i 100 Polaków, którzy należeli do parafii obu obrządków. Były w niej obszary dworskie i włościańskie. Do 1877 istniała cerkiew drewniana, jako filia cerkwi sanockiej, która została rozebrana, na jej miejsce wybudowana nowa murowana cerkiew św. Dymitra.
Pod koniec XIX wieku właścicielami wsi byli potomkowie Jana Tchorznickiego. Na przełomie XIX i XX wieku właścicielem tego terenu był Aleksander Mniszek-Tchorznicki. W 1905 Józefa Rylska posiadała we wsi obszar 12 ha w pobliskiej Dąbrówce Polskiej 126.7 ha. W sierpniu 1905 Józefa Rylska zbyła Dąbrówkę Polską i Dąbrówkę Ruską na rzecz Marii Strzelbickiej. W 1911 16 ha stanowił dwór, 10 ha należało do gminy, a 351 ha do włościan. Na terenie byłej wsi Dąbrówka Polska istnieje zachowany zespół pałacowo-parkowy Rylskich i Tchorznickich.
W 1948 roku wsie Dąbrówka Polska i Dąbrówka Ruska zostały połączone w jedną wieś Dąbrówkę. Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1 stycznia 1962 roku wieś przyłączono do miasta Sanoka i od tego czasu stanowi dzielnicę Dąbrówka.
W 1959 na obszarze wsi została ujawniona XVII-wieczna chałupa z tzw. tragarzem na którym wyryto inskrypcję A. D. 1681. W 1961 został przeniesiny do Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.
W Dąbrowce Ruskiej urodzili się:
w 1927 roku Mieczysław Kocyłowski, żołnierz Armii Krajowej i partyzantki antykomunistycznej.
w 1912 roku Adam Ślusarczyk, kapłan greckokatolicki, kapelan UPA,

Dąbrówka Polska (Sanok)

Dąbrówka Polska – część miasta Sanok, dawniej wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, przy drodze krajowej nr 28. W stanowi zachodni...

Mików

Wieś prawa wołoskiego w latach 1551-1600, położona w ziemi sanockiej województwa ruskiego, w drugiej połowie XVII wieku należała do starostwa krośnieńskiego....

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie obejmuje swoim zasięgiem terytorium północno-wschodniej części miasta, zwaną Górną Wsią. W jej skład wchodzą następują...

Moszczaniec

Moszczaniec – osada w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska. Leży przy DW897. Do 31 grudnia 2016 miejscowoś...

Powiat sanocki (Galicja)

Powiat sanocki został utworzony w 1867 z obszarów dawnego powiatów sanockiego, bukowskiego i rymanowskiego. Pierwsze wybory członków Rady z grupy większych p...

Józef Wyrobek (nauczyciel)

Józef Wyrobek urodził się 18 marca 1850 w Bestwinie. Kształcił się w Gimnazjum w Cieszynie, a od 1869 w C. K. Gimnazjum św. Anny w Krakowie, które ukończył w...

Bolesław Szomek

Bolesław Jan Szomek urodził się 15 maja 1858 w Sanoku. Jego rodzicami byli Wenzel Wacław Schomek w połowie XIX wieku inspektor oddziału podatkowego cyrkułu s...

Brama Hainburska

Brama Hainburska – przełomowy odcinek doliny Dunaju między Kotliną Wiedeńską a Kotliną Panońską. Przypada na odcinek rzeki, na którym tworzy ona granicę słow...