• Filarki Filarki

  Filarki – obrywające się do terasy Wisły pionowe skały, na których stoją mury Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w Krakowie. Pod względem geograficznym są to wscho...

 • Wysoczyzna Kończycka Wysoczyzna Kończycka

  Wysoczyzna Kończycka – mezoregion Kotliny Ostrawskiej, znajdujący się w Polsce oraz w Czechach. Znajdujący się po polskiej stronie, pomiędzy dolinami Olzy i ...

 • Wyżyna Śląsko-Krakowska Wyżyna Śląsko-Krakowska

  Wyżyna Śląsko-Krakowska – region położony na północ od doliny górnej Wisły, między Wyżyną Małopolską na wschodzie a Niziną Śląską na zachodzie. Stanowi asyme...

 • Równina Wołomińska Równina Wołomińska

  Równina Wołomińska – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce, stanowiący północno-wschodnią część Niziny Środkowomazowieckiej. Region gr...

 • Równina Warszawska Równina Warszawska

  Równina Warszawska – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce, stanowiący centralną część Niziny Środkowomazowieckiej. Region graniczy od...

 • Brodawka (potok) Brodawka (potok)

  Brodawka – potok będący prawym dopływem Wisły. Wypływa na wysokości około 298 m na polach między miejscowościami Wyźrał i Witanowice w województwie małopolsk...

 • Sanka (dopływ Wisły) Sanka (dopływ Wisły)

  Sanka – potok będący lewym dopływem Wisły. Płynie w województwie małopolskim przez jurajskie wapienie Garbu Tenczyńskiego, oraz Obniżenie Cholerzyńskie. Ma d...

 • Powiat kwidzyński Powiat kwidzyński

  Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego powiat kwidzyński znajduje się w całości na obszarze podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie ...

 • Dorzecze Wisły Dorzecze Wisły

  Dorzecze Wisły – obszar, z którego do rzeki głównej Wisły spływają wszystkie jej dopływy. Granicę pomiędzy dorzeczami nazywa się działem wód dorzeczy. Powier...

 • Dolina Środkowej Wisły Dolina Środkowej Wisły

  Dolina Środkowej Wisły – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce, stanowiący centralną i południową część Niziny Środkowomazowieckiej. R...

Wyżyna Małopolska

Wyżyna Małopolska – wyżynna podprowincja fizycznogeograficzna w południowej Polsce, stanowiąca centralną część Wyżyn Polskich. Położona jest na północ i zachód od Wisły.
Na zachodzie graniczy z Wyżyną Śląsko-Krakowską, od północy i północnego wschodu z Nizinami Środkowopolskimi Wzniesieniami Południowomazowieckimi, od wschodu z Wyżyną Lubelską i od południa i południowego wschodu z Podkarpaciem Północnym Kotliną Sandomierską.
Średnia wysokość 200–400 m n.p.m. Najwyższy szczyt Łysica 612 m n.p.m. w Górach Świętokrzyskich.
Podział Wyżyny Małopolskiej:
342.1 Wyżyna Przedborska
342.11 Wzgórza Radomszczańskie 342.12 Wzgórza Opoczyńskie 342.13 Próg Lelowski 342.14 Niecka Włoszczowska 342.15 Pasmo Przedborsko-Małogoskie 342.16 Wzgórza Łopuszańskie
342.2 Niecka Nidziańska
342.21 Płaskowyż Jędrzejowski 342.22 Wyżyna Miechowska 342.23 Płaskowyż Proszowicki 342.24 Garb Wodzisławski 342.25 Dolina Nidy 342.26 Niecka Solecka 342.27 Garb Pińczowski 342.28 Niecka Połaniecka
342.3 Wyżyna Kielecka
342.31 Płaskowyż Suchedniowski 342.32 Garb Gielniowski 342.33 Przedgórze Iłżeckie 342.34-5 Góry Świętokrzyskie 342.36 Wyżyna Sandomierska 342.37 Pogórze Szydłowskie

image

Dolina Środkowej Wisły

Dolina Środkowej Wisły – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce, stanowiący centralną i południową część Niziny Środkowomazowieckiej. R...

Dorzecze Wisły

Dorzecze Wisły – obszar, z którego do rzeki głównej Wisły spływają wszystkie jej dopływy. Granicę pomiędzy dorzeczami nazywa się działem wód dorzeczy. Powier...

Powiat kwidzyński

Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego powiat kwidzyński znajduje się w całości na obszarze podprowincji Pojezierza Południowobałtyckie ...

Sanka (dopływ Wisły)

Sanka – potok będący lewym dopływem Wisły. Płynie w województwie małopolskim przez jurajskie wapienie Garbu Tenczyńskiego, oraz Obniżenie Cholerzyńskie. Ma d...

Brodawka (potok)

Brodawka – potok będący prawym dopływem Wisły. Wypływa na wysokości około 298 m na polach między miejscowościami Wyźrał i Witanowice w województwie małopolsk...

Równina Warszawska

Równina Warszawska – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce, stanowiący centralną część Niziny Środkowomazowieckiej. Region graniczy od...

Równina Wołomińska

Równina Wołomińska – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowo-wschodniej Polsce, stanowiący północno-wschodnią część Niziny Środkowomazowieckiej. Region gr...

Wyżyna Śląsko-Krakowska

Wyżyna Śląsko-Krakowska – region położony na północ od doliny górnej Wisły, między Wyżyną Małopolską na wschodzie a Niziną Śląską na zachodzie. Stanowi asyme...

Wysoczyzna Kończycka

Wysoczyzna Kończycka – mezoregion Kotliny Ostrawskiej, znajdujący się w Polsce oraz w Czechach. Znajdujący się po polskiej stronie, pomiędzy dolinami Olzy i ...

Filarki

Filarki – obrywające się do terasy Wisły pionowe skały, na których stoją mury Opactwa Benedyktynów w Tyńcu w Krakowie. Pod względem geograficznym są to wscho...