Elektrociepłownia Tychy

19 listopada 2012 - pierwsze uruchomienie BC35 po konwersji kotła na całkowicie biomasowy.
listopad 1993 – przedsiębiorstwo państwowe Ciepłownia Tychy przekształcone w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa
2001 – wyłączono z eksploatacji kocioł wodny WP-120 nr 6, ograniczając wielkość mocy cieplnej zainstalowanej do zapotrzebowania
18 stycznia 2016 - pierwsza synchronizacja bloku BC50 z fluidalnym kotłem węglowym i turbozespołem upustowo kondensacyjnym 66 MWe w kondensacji i 86 MWt.
1958 – początek budowy Elektrociepłowni Tychy, początkowo jako ciepłowni
1986 – uruchomienie kotła wodnego K6 typu WP-120 i nowego komina, moc cieplna osiągnęła 552 MW
1977 – uruchomienie kotła nr 5 typu WP-120, moc cieplna wzrosła do 419 MW
1999 - uruchomienie pierwsza synchronizacja 7 grudnia 1999 bloku ciepłowniczego BC35 z kotłem fluidalnym na węgiel i z turbozespołem upustowo kondensacyjnym o mocy elektrycznej 40 MWe w kondensacji i mocy cieplnej 70 MWt. Równolegle przeprowadzono likwidację 3 kotłów WLM-38 o łącznej mocy cieplnej 132 MW.
1973 – uruchomienie kotła wodnego nr 4 typu WP-120, urządzeń odpylających oraz nowego komina, moc cieplna wzrosła do 279 MWt
kwiecień 2012 – EC Tychy została włączona do spółki Tauron Ciepło S.A. i zmieniła dotychczasową nazwę na Zakład Wytwarzania Tychy
17 marca 2006 – ogłoszone w dzienniku Rzeczpospolita publiczne zaproszenie do rokowań w sprawie zakupu akcji Elektrociepłownia Tychy S.A.
12 grudnia 2001 – zarejestrowanie spółki Elektrociepłownia Tychy S.A.
1963 – uruchomienie 3 kotłów wodnych typu WLM-38 nr 1, 2, 3 o łącznej mocy cieplnej 140 MWt
10 lipca 2012 – pierwsze rozpalenie kotła WR40. Zakres regulacji: 6 - 42 MWt. W zakresie ochrony środowiska spełnia normy przewidywane w przyszłości i jest wyposażony w filtr tkaninowy, odsiarczanie i odazotowanie. Po stronie hydrauliki wyposażony w technologię płynnych zabezpieczeń.

image

1. Dane techniczne
Podstawowe dane techniczne Elektrociepłowni to:
posiadane jednostki wytwórcze: BC50, BC35, 1xWR40, 1xWP120
paliwo podstawowe: węgiel kamienny i biomasa
moc elektryczna osiągalna 106 MWe brutto w kondensacji
paliwo pomocnicze: olej opałowy lekki
moc cieplna osiągalna 336 MW