Elektrownia Stalowa Wola

Elektrownia w Stalowej Woli powstała w ramach projektu COP, początkowo pod nazwą Elektrownia OZET. Budowę prowadziła firma Als-Thom Belfort i 3 maja 1939 uruchomiono pierwszą turbinę 20 MW i dwa kotły rusztowe, a w sierpniu drugą turbinę 20 MW i następne dwa kotły. Elektrownia została poświęcona 25 czerwca 1939.
Po wojnie siłownię I rozbudowano o trzy kotły parowe OP100 oraz turbinę kondensacyjną 35 MW i ciepłowniczą 10 MW; w roku 2002 zakończono likwidację najstarszej siłowni I. W latach 1954-1957 wybudowano siłownię II, o mocy 2 × 55 MW i obecnie wytwarza ona ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. W latach 1963-1966 wybudowano siłownię III składającą się z 2 bloków po 120 MW każdy. Elektrownię rozbudowano jeszcze o dwa kotły wodne WP 70 i WP 120 oraz instalację uzdatniania i podgrzewania wody dla wytopu siarki w kopalni Jeziórko, której docelowa zdolność produkcyjna sięgała 3600 ton na godzinę gorącej wody.
Po wojnie elektrownia funkcjonowała w ramach Zakładów Energetycznych Okręgu Wschodniego w Radomiu. W roku 1989 elektrownia stała się samodzielnym Przedsiębiorstwem Państwowym, a od 1 października 1996 funkcjonuje jako Spółka akcyjna z udziałem Skarbu Państwa.
W maju 2007 r. Skarb Państwa wniósł aportem akcje Elektrowni do TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach. W 2008 roku ok. 15% akcji Spółki zostało nieodpłatnie przekazane uprawnionym pracownikom. W wyniku konwersji akcji pracowniczych na akcje TAURON PE nastąpiła zmiana w składzie akcjonariatu, TAURON posiada 85% akcji, Skarbu Państwa ponad 13% akcji, a uprawnione osoby ok. 1.5% akcji.

image

1. Dane techniczne
Elektrownia Stalowa Wola posiada maksymalną moc produkcyjną 300 MW mocy elektrycznej i 465.9 MW mocy cieplnej. Zgodnie z koncesjami URE na wytwarzanie energii elektrycznej i na wytwarzanie ciepła aktualna moc Elektrowni Stalowa Wola S.A. wynosi: łączna moc osiągalna elektryczna 341 MW, łączna moc osiągalna cieplna 366 MWt.
Maksymalna roczna produkcja wynosiła około 2.5 mln MWh energii elektrycznej 1973 oraz 17.5 mld MJ energii cieplnej 1990. W 2010 produkcja energii wynosiła 1 184 568 MWh energii elektrycznej i 1 791 305 GJ energii cieplnej.

2. Planowane inwestycje
W 2012 r. rozpoczęto budowę bloku energetycznego gazowo-parowego o mocy ok. 450 MWe wraz z członem ciepłowniczym o mocy 240 MWt. Koszt inwestycji to prawie 1.6 mld zł. Początkowo ma on być zasilany gazem ziemnym, w przyszłości częściowo bądź w całości gazem pochodzącym ze zgazowania węgla. Zakończenie budowy jest planowane na koniec 2019 r.
1 grudnia 2020 planowane jest wyłączenie starych bloków węglowych nr 7 i 8, z których każdy osiąga moc 125 MW.