• Brama Hainburska Brama Hainburska

  Brama Hainburska – przełomowy odcinek doliny Dunaju między Kotliną Wiedeńską a Kotliną Panońską. Przypada na odcinek rzeki, na którym tworzy ona granicę słow...

 • Powiat sanocki (Galicja) Powiat sanocki (Galicja)

  Powiat sanocki został utworzony w 1867 z obszarów dawnego powiatów sanockiego, bukowskiego i rymanowskiego. Pierwsze wybory członków Rady z grupy większych p...

 • Moszczaniec Moszczaniec

  Moszczaniec – osada w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska. Leży przy DW897. Do 31 grudnia 2016 miejscowoś...

 • Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie

  Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie obejmuje swoim zasięgiem terytorium północno-wschodniej części miasta, zwaną Górną Wsią. W jej skład wchodzą następują...

 • Mików Mików

  Wieś prawa wołoskiego w latach 1551-1600, położona w ziemi sanockiej województwa ruskiego, w drugiej połowie XVII wieku należała do starostwa krośnieńskiego....

 • Dąbrówka Ruska Dąbrówka Ruska

  Dąbrówka Ruska – część miasta Sanok, dawniej wieś. Była położona w obecnym województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok przy drodze krajowe...

 • Dąbrówka Polska (Sanok) Dąbrówka Polska (Sanok)

  Dąbrówka Polska – część miasta Sanok, dawniej wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, przy drodze krajowej nr 28. W stanowi zachodni...

Józef Wyrobek (nauczyciel)

Józef Wyrobek urodził się 18 marca 1850 w Bestwinie. Kształcił się w Gimnazjum w Cieszynie, a od 1869 w C. K. Gimnazjum św. Anny w Krakowie, które ukończył w 1872 zdając egzamin dojrzałości z odznaczeniem. W 1876 ukończył studia filozoficzne w zakresie historii i geografii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Przez 11 lat pracował jako nauczyciel prywatny w domach w różnych miejscach ziem polskich oraz zagranicą, głównie we Włoszech. 16 listopada 1887 podjął pracę w szkolnictwie. Od tego roku pracował w Nowym Sączu, skąd reskryptem C. K. Rady Szkolnej Krajowej z 18 sierpnia 1890 został przeniesiony jako zastępca nauczyciela do C. K. Gimnazjum w Sanoku. Tam uczył języka łacińskiego, języka polskiego, języka niemieckiego oraz historii kraju rodzinnego. Rozporządzeniem C. K. Rady Szkolnej Krajowej z 25 lipca 1892 został przeniesiony do C. K. III Gimnazjum w Krakowie.
Od 1895 pracował C. K. Gimnazjum w Wadowicach. Tam uczył języka niemieckiego i matematyki. Rozporządzeniem C. K. Rady Szkolnej Krajowej z 19 lipca 1897 został przeniesiony do C. K. Gimnazjum w Nowym Sączu. Reskryptem C. K. Rady Szkolnej Krajowej z 7 sierpnia 1899 został przeniesiony do C. K. Gimnazjum w Brzeżanach. Tam uczył języka niemieckiego, języka polskiego, języka łacińskiego, historii, geografii, historii kraju rodzinnego. W drugim półroczu 1901/1902 przebywał na urlopie. Rozporządzeniem C. K. Rady Szkolnej Krajowej z 31 października 1902 jako zastępca nauczyciela został przeniesiony do C. K. Gimnazjum w Stanisławowie i uczył języka łacińskiego, języka polskiego, geografii. Egzamin nauczycielski złożył 25 listopada 1902, a jego służba liczyła się od 1 grudnia 1902.
23 czerwca 1903 został mianowany nauczycielem rzeczywistym w C. K. Gimnazjum w Dębicy i w kolejnych latach pracował w tym zakładzie do 1918 imienia Franciszka Józefa. Otrzymał tytuł c. k. profesora i uczył tam historii, geografii był zawiadowcą gabinetu geograficznego, języka polskiego, języka niemieckiego, kaligrafii, potem także gimnastyki. W 1913 otrzymał VIII rangę w zawodzie.
W Dębicy udzielał się w działalności patriotycznej, oświatowej i filantropijnej. Był prezesem tamtejszego koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Kierował Sodalicją Panów. Był współzałożycielem dębickiego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół” oraz został pierwszym prezesem tej organizacji. Reprezentował Macierz Ziemi Cieszyńskiej, na rzecz której działał. Zamieszkiwał w gmachu gimnazjum. Po wybuchu I wojny światowej i ewakuacji ludności pozostał w zakładzie gimnazjum i sprawował opiekę nad gmachem, natomiast po wkroczeniu wojsk rosyjskich 24 września 1914 stanął na czele miasta. U władz wojskowych interweniował w sprawach obywateli. Po drugiej inwazji rosyjskiej trwającej od listopada 1914 do maja 1915 umieszczono tam koszary i szpital pozostawał w szkole dbając o jej infrastrukturę. Przypisano mu także ocalenie gmachu szkoły i "Sokoła” w 1915 podczas pożaru miasta, wznieconego przez wycofujące się wojska rosyjskie. W pierwszym półroczu roku szkolnego 1917/1918 przebywał na urlopie. Został odznaczony austriackim Krzyżem Jubileuszowym dla Cywilnych Funkcjonariuszów Państwowych.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości pozostawał profesorem przemianowanego Państwowego Gimnazjum w Dębicy, ucząc języka niemieckiego, geografii, historii, kaligrafii, był zawiadowcą gabinetu archeologicznego.
W uznaniu wydania materiałów do dziejów Dębicy oraz opiekuńczej działalności podczas wojny uchwałą rady gminy miejskiej otrzymał honorowe obywatelstwo miasta. Zmarł 7 stycznia 1924 podczas pracy w gimnazjum. Został pochowany na miejscowym cmentarzu.

image

1. Publikacje
O pokrewieństwie domu Habsburgów i Habsbursko-Lotaryńskiego z narodowemi dynastyami w Polsce, Litwie, Rusi 1901
także w: Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum w Brzeżanach za rok szkolny 1901
Ważniejsze dokumenty do historyi miasta Dębicy. Część VII: XLIII do XLVII 1917
Ważniejsze dokumenty do historyi miasta Dębicy. Część III: VII dokumentów od roku 1582 – 1691 1910
Ważniejsze dokumenty do historyi miasta Dębicy. Część I: VII dokumentów od r. 1358 – 1502 1908
Ważniejsze dokumenty do historyi miasta Dębicy. Część II: XIII dokumentów od roku 1451 – 1598 1909
Ważniejsze dokumenty do historyi miasta Dębicy. Część V: XXXIII do XXXV 1913
Ważniejsze dokumenty do historyi miasta Dębicy. Część IV: dok. XVIII–XXXII od r. 1504 – 1705 po części do r. 1775 1911
Ważniejsze dokumenty do historyi miasta Dębicy. Część VI: XXXVI do XLII 1914

Dąbrówka Polska (Sanok)

Dąbrówka Polska – część miasta Sanok, dawniej wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, przy drodze krajowej nr 28. W stanowi zachodni...

Dąbrówka Ruska

Dąbrówka Ruska – część miasta Sanok, dawniej wieś. Była położona w obecnym województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok przy drodze krajowe...

Mików

Wieś prawa wołoskiego w latach 1551-1600, położona w ziemi sanockiej województwa ruskiego, w drugiej połowie XVII wieku należała do starostwa krośnieńskiego....

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie obejmuje swoim zasięgiem terytorium północno-wschodniej części miasta, zwaną Górną Wsią. W jej skład wchodzą następują...

Moszczaniec

Moszczaniec – osada w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska. Leży przy DW897. Do 31 grudnia 2016 miejscowoś...

Powiat sanocki (Galicja)

Powiat sanocki został utworzony w 1867 z obszarów dawnego powiatów sanockiego, bukowskiego i rymanowskiego. Pierwsze wybory członków Rady z grupy większych p...

Bolesław Szomek

Bolesław Jan Szomek urodził się 15 maja 1858 w Sanoku. Jego rodzicami byli Wenzel Wacław Schomek w połowie XIX wieku inspektor oddziału podatkowego cyrkułu s...

Brama Hainburska

Brama Hainburska – przełomowy odcinek doliny Dunaju między Kotliną Wiedeńską a Kotliną Panońską. Przypada na odcinek rzeki, na którym tworzy ona granicę słow...