Zenon Czerniakowski

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, po II wojnie światowej wyjechał do Krakowa, gdzie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a po oddzieleniu się wydziałów biologicznych na Wyższej Szkole Rolniczej, w 1954 uzyskał tytuł inżyniera, a w 1957 magistra. W 1973 został doktorem nauk przyrodniczych na Akademii Rolniczej w Krakowie, habilitował się w 1987 w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, w 1991 został profesorem Akademii Rolniczej w Krakowie. W latach 1976-1984 był kierownikiem studiów stacjonarno-zaocznych, od 1982 do 1994 kierował Zakładem Chemizacji Produkcji Rolniczej w rzeszowskiej filii Akademii Rolniczej w Krakowie. Zenon Czerniakowski specjalizował się w entomologii stosowanej, prowadził badania nad bionomią, szkodliwością i efektywnością zwalczania szkodników rzepaku, roślin motylkowatych i traw na plantacjach nasiennych w południowo-wschodniej Polsce. Zajmował się koleopterologią, głównie Curculionidae i Attelabidae. Zajmował się opracowywaniem fizjografii, bionomii i szkodliwości ryjkowców z rodzajów Apion, Ceuthorhyn, Tychius i Phyllobius. Jest autorem 122 publikacji, w tym 33 oryginalne prace naukowe oraz 13 opracowań książkowych.

1. Członkostwo
sekretarz Oddziału Wojskowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Rzeszowie 1959-1971;
wiceprezes 1976-1984 i prezes Oddziału rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.
członek Mieszanej Komisji Polsko-Radzieckiej ds. Zwalczania Stonki Ziemniaczanej i Oprzędnicy Jesiennej 1960-1961;

2. Odznaczenia
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1983;
Medal "Za Zasługi dla Rozwoju Polskiego Związku Entomologicznego” 1998.
Złoty Krzyż Zasługi 1962;
Brązowy Krzyż Zasługi 1956;

Janusz Pelc (programista)

Janusz Pelc – polski programista, twórca gier komputerowych i systemów zarządzania treścią, grafik, kompozytor i producent muzyki do gier komputerowych. Wice...

Andrzej Grzebyk

Andrzej Grzebyk – polski zawodnik mieszanych sztuk walki wagi średniej. Były podwójny mistrz polskiej organizacji FEN w wadze średniej i półśredniej. Od 21 m...

Artur Ekert

Artur Ekert – fizyk prowadzący badania w zakresie podstaw mechaniki kwantowej oraz kwantowego przetwarzania informacji. Obecnie zajmuje stanowiska profesora ...

Zdzisław Karol Kaniuczak

W 1974 ukończył studia na Akademii Rolnej w Krakowie, w 1991 doktoryzował się w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu. Zdzisław Karol Kaniuczak prowadzi badan...

Elżbieta Markowicz

Elżbieta Markowicz – polska działaczka związkowa i urzędniczka, radca prawny, w latach 1997–2001 sędzia Trybunału Stanu.