Poprzednia

ⓘ Zenon Czerniakowski. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, po II wojnie światowej wyjechał do Krakowa, gdzie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, ..


                                     

ⓘ Zenon Czerniakowski

Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie, po II wojnie światowej wyjechał do Krakowa, gdzie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a po oddzieleniu się wydziałów biologicznych na Wyższej Szkole Rolniczej, w 1954 uzyskał tytuł inżyniera, a w 1957 magistra. W 1973 został doktorem nauk przyrodniczych na Akademii Rolniczej w Krakowie, habilitował się w 1987 w Instytucie Ochrony Roślin w Poznaniu, w 1991 został profesorem Akademii Rolniczej w Krakowie. W latach 1976-1984 był kierownikiem studiów stacjonarno-zaocznych, od 1982 do 1994 kierował Zakładem Chemizacji Produkcji Rolniczej w rzeszowskiej filii Akademii Rolniczej w Krakowie. Zenon Czerniakowski specjalizował się w entomologii stosowanej, prowadził badania nad bionomią, szkodliwością i efektywnością zwalczania szkodników rzepaku, roślin motylkowatych i traw na plantacjach nasiennych w południowo-wschodniej Polsce. Zajmował się koleopterologią, głównie Curculionidae i Attelabidae. Zajmował się opracowywaniem fizjografii, bionomii i szkodliwości ryjkowców z rodzajów Apion, Ceuthorhyn, Tychius i Phyllobius. Jest autorem 122 publikacji, w tym 33 oryginalne prace naukowe oraz 13 opracowań książkowych.

                                     

1. Członkostwo

  • sekretarz Oddziału Wojskowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa w Rzeszowie 1959-1971;
  • wiceprezes 1976-1984 i prezes Oddziału rzeszowskiego Polskiego Towarzystwa Entomologicznego.
  • członek Mieszanej Komisji Polsko-Radzieckiej ds. Zwalczania Stonki Ziemniaczanej i Oprzędnicy Jesiennej 1960-1961;
                                     

2. Odznaczenia

  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1983;
  • Medal "Za Zasługi dla Rozwoju Polskiego Związku Entomologicznego” 1998.
  • Złoty Krzyż Zasługi 1962;
  • Brązowy Krzyż Zasługi 1956;

Użytkownicy również szukali:

zenon czerniakowski, ludzie związani z rzeszowem. zenon czerniakowski,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie