Poprzednia

ⓘ Elżbieta Markowicz – polska działaczka związkowa i urzędniczka, radca prawny, w latach 1997–2001 sędzia Trybunału Stanu. ..


                                     

ⓘ Elżbieta Markowicz

Elżbieta Markowicz – polska działaczka związkowa i urzędniczka, radca prawny, w latach 1997–2001 sędzia Trybunału Stanu.

                                     

1. Życiorys

Córka Bronisława i Heleny, zamieszkała w Rzeszowie. W 1973 ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, w 1976 uzyskała uprawnienia radcy prawnego. Początkowo od 1962 do 1964 pracowała w Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Kraków-Grzegórzki, potem do 1973 w rzeszowskim oddziale Narodowego Banku Polskiego. Następnie była zatrudniona w różnych instytucjach samorządowych w Rzeszowie: Powiatowym Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych 1973–1975, Okręgowej Komisji Arbitrażowej 1975, Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych 1975–1977, Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych 1977–1982 oraz Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Robót Drogowych 1982–1991.

We wrześniu 1980 wstąpiła do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność”, należała do Komitetu Zakładowego i działała jako radca prawny. Po wprowadzeniu stanu wojennego została zwolniona z funkcji w PKS Oddział Osobowy Rzeszów, gdzie pracowała na pół etatu; od 1981 do 1984 była rozpracowywana przez służby. W latach 80. współpracowała z Regionalną Komisją Wykonawczą NSZZ "Solidarność”, zajmując się kolportażem podziemnej prasy; działała też m.in. w Komitecie Pomocy Internowanym, Aresztowanym, Skazanym, Pozbawionym Pracy oraz ich Rodzinom. W lutym 1989 była sygnatariuszką deklaracji Komitetu Obywatelskiego przy RKW w Rzeszowie, w KO zasiadała do 1991. W latach 1991–1999 była radcą prawnym zarządu regionu NSZZ "Solidarność”, potem do 2001 zasiadała w zarządzie Podkarpackiej Regionalnej Kasy Chorych.

W 1997 została wybrana na sędziego Trybunału Stanu z rekomendacji klubu Akcji Wyborczej Solidarność. Funkcję sprawowała do końca kadencji w 2001, w tym samym roku przeszła na emeryturę.

Została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności 2016.

Użytkownicy również szukali:

elżbieta markowicz, ludzie związani z rzeszowem. elżbieta markowicz,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie