Lech Kłosiewicz

Lech Kazimierz Kłosiewicz – polski architekt, konserwator zabytków, architekt wnętrz, profesor doktor habilitowany inżynier Politechniki Warszawskiej.

1. Życiorys
W 1960 ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, został wówczas członkiem SARP, następnie rozpoczął studia na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych, ukończył je w 1965. W 1972 uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 1982 habilitował się, a w 1991 został profesorem. Podczas studiów w latach 1962-1963 przebywał w Wielkiej Brytanii, gdzie pracował jako projektant w London County Council Architects Dep. Town Planning Division. Od 1968 był projektantem w Pracowni Projektowej Szkół Wyższych w Warszawie, w 1972 wyjechał do Iraku, gdzie jako asistant professor wykładał przez trzy lata na Uniwersytecie w Bagdadzie. Po powrocie wykładał teorię i historię architektury XX wieku, projektowanie oraz konserwację zabytków na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1978-1981 był prodziekanem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, w 1981 przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie jako visiting professor wykładał na Detroit Institute of Technology. Równolegle do pracy na Politechnice Warszawskiej był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Lubelskiej. Od 1991 do 2008 kierował Zakładem Architektury Współczesnej.
Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie kwatera 59-2-15.

2. Członkostwo
Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Warszawy.
Członek Komisji ds. Budownictwa Kościelnego Episkopatu Polski.
Członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP.
Członek ZO SARP 1972-73.
Sędzia konkursowy SARP od 1982.
Redaktor Naczelny Kwartalnika Urbanistyki i Architektury PAN 2000-2007.
Przewodniczący Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN 1999-2003.
Wiceprezes SARP 1988-91.
Członek ZPAP.
Przewodniczący Mazowieckiej Wojewódzkiej Rady Konserwatorskiej 1996-2006.
członek SARP O. Warszawa od 1960;

3. Projekty
Autor m.in.:
wnętrza i meble auli i Rektoratu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1973 współautorzy: Marek Różański, Marek Wojciechowski - budynek został Wicemisterem Województwa Bydgoskiego 1973, Nagroda II stopnia MBiPMB;
wnętrza szpitala uniwersyteckiego w Latakii w Syrii 1986;
pawilon handlowo-usługowy w osiedlu Batory Wschód w Warszawie - budynek został Wicemisterem Warszawy 1970, Nagroda III stopnia MBiPMB 1972;
wnętrza I linii metra w Warszawie 1996.
wystrój i wyposażenie Zielona Gęś w Warszawie 1968;
wnętrza konsulatu w Lyonie 1977 - współautor Piotr Sembrat;

4. Konkursy
projekt kościoła parafialnego w Nowych Tychach 1958 - III nagroda;
- na architektoniczny projekt koncepcyjny centralnej stacji Metro A-13 wraz z zespołem usług ogólnomiejskich na Pl. Defilad w Warszawie 1986 - wyróżnienie; - na opracowanie koncepcji identyfikacji przestrzennej centrów handlowych realizowanych przez European Construction Consortium 1998 – wyróżnienie równorzędne.

5. Publikacje
Idee miasta i osiedla przyszłości w Polsce 1975;
Warszawska szkoła architektury 1915-1965: 50-lecie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, Warszawa PWN 1967;
ARCHITEKTura w Europie Środkowej i Wschodniej od zakończenia I wojny światowej 1980.