Poprzednia

ⓘ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku - główna, publiczna biblioteka województwa pomorskiego. Stanowi najwięks ..
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku
                                     

ⓘ Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku - główna, publiczna biblioteka województwa pomorskiego. Stanowi największą instytucję kultury w Gdańsku. Finansowana jest przez dwa samorządy lokalne: samorząd województwa pomorskiego oraz miasto Gdańsk. Siedziba biblioteki znajduje się w budynku przy Targu Rakowym 5/6 w Gdańsku.

                                     

1. Historia

Początki biblioteki sięgają kwietnia 1945 roku, kiedy do Gdańska powrócił przedwojenny Sekretarz Generalny Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Wolnym Mieście Gdańsku, Marian Pelczar. Działacz polonijny otrzymał z rąk ówczesnego Prezydenta Miasta Gdańsk, Franciszka Kotus-Jankowskiego, nominację na dyrektora Biblioteki Miejskiej. Najważniejszym zadaniem Pelczara było poszukiwanie wywiezionej przez hitlerowców części zbiorów bibliotecznych oraz ich stopniowa rewindykacja, a także zabezpieczenie księgozbioru w budynku przy ul. Wałowej. W maju 1945 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku powołało Wojewódzką Komisję Opieki nad Książką.

Pierwszą wypożyczalnię publiczną na terenie Gdańska otwarto z inicjatywy Marty Schweiger 22 lipca 1945 roku przy ulicy Grottgera 12 w Oliwie. Jej księgozbiór stanowiło 2500 woluminów ocalałych z biblioteki dawnego Gimnazjum Polskiego. Jesienią przeniesiono ją do budynku przy ulicy Orkana 9. W tym samym czasie zorganizowano drugą wypożyczalnię przy ulicy Wałowej 9. Kolejne dwie placówki powstały 22 lutego 1948 roku na Oruni i we Wrzeszczu.

Do akcji wyposażania bibliotek - pod hasłem: "Biblioteka szkołą nowego człowieka" - włączyło się społeczeństwo. Podczas Święta Oświaty w dniach 1-3 maja 1946 roku w województwie gdańskim zebrano w zbiórkach 1 400 000 złotych oraz 2614 książek. Pierwszą w Gdańsku wypożyczalnię dla dzieci w wieku od 8 do 14 lat, uruchomiono w 1949 roku w Domu Kultury przy ulicy Wolności 48 w Nowym Porcie. Jej księgozbiór liczył około 1000 woluminów.

W latach 1948-1949 Biblioteka Miejska w Gdańsku składała się z dwóch części: Działu Naukowego i Działu Oświatowego. W 1955 roku nastąpiła restrukturyzacja gdańskiego bibliotekarstwa. Dział Oświatowy stał się podstawą do utworzenia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z siedzibą przy ulicy Uphagena we Wrzeszczu. Wcześniej funkcję Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej pełniła obecna Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni. Z Działu Naukowego Biblioteki Miejskiej wyodrębniła się Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk.

W 1975 roku wojewoda gdański nadał instytucji nazwę Wojewódzka Biblioteka Publiczna oraz wprowadził nowy statut. 19 listopada 1994 roku instytucja otrzymała imię Josepha Conrada-Korzeniowskiego. 24 listopada 2003 roku uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nastąpiła powtórna zmiana nazwy biblioteki na Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną. 22 czerwca 2006 roku powstała Pracownia Komiksowa przy ulicy Paderewskiego 11, pierwsza tego typu placówka w Polsce, którą przejęła powołana w marcu 2012 roku filia pod nazwą Biblioteka Manhattan z siedzibą w centrum handlowym Manhattan we Wrzeszczu al. Grunwaldzka 82.

W maju 2008 roku otwarto Filię Gdańską przy ulicy Mariackiej 42, w której gromadzone są publikacje o Gdańsku i regionie pomorskim, w tym dorobek literacki gdańszczan. Od stycznia 2019 roku dyrektorem WiMBP w Gdańsku jest Jarosław Zalesiński. Wcześniej funkcję tę pełnili: Bożena Orczykowska pełniąca obowiązki dyrektora, Paweł Braun, Iwona Koperkiewicz, Maciej Kraiński, Aleksander Żubrys, Czesława Scheffs, Bożena Nagel, Maria Sieradzan, Wacław Szczepkowski, Jerzy Kiedrowski, Tadeusz Muskat, Stefan Marcinkowski, Halina Czachorowska pełniąca obowiązki dyrektora, Anna Wierzbicka.

                                     

2. Działalność

Do głównych zadań Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów. Ponadto instytucja sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią samorządowych bibliotek publicznych w województwie pomorskim. Biblioteka prowadzi również działalność edukacyjną, kulturalną, a także wydawniczą. W WiMBP funkcjonuje Dział Promocji, Marketingu i Public Relations, Dział Instrukcyjno-Szkoleniowy, Dział Regionalny specjalizujący się w opracowywaniu Bibliografii Pomorza Gdańskiego i Środkowego oraz Bibliografii Kaszub, powołana we współpracy z ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie jednostka międzynarodowej sieci placówek informacyjno-bibliotecznych American Corner, Gabinet Szanghajski promujący wiedzę o Chinach.

Wraz z Miejską Biblioteką Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna współprowadzi Bałtycką Bibliotekę Cyfrową, w której udostępniane są digitalizowane zbiory o tematyce pomorskiej: książki, czasopisma, materiały ikonograficzne i kartograficzne oraz dokumenty życia społecznego. Organizacja instytucji przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W budynku przy ulicy Czerwony Dwór 21 funkcjonuje filia pod nazwą Biblioteka bez Barier.

                                     

3. Zbiory

Wśród zbiorów bibliotecznych dominują książki wydane po 1945 roku. Biblioteka Manhattan posiada największą w Polce kolekcję komiksów, która przekracza 12 000 woluminów. Poza publikacjami książkowymi gromadzone są zbiory specjalne: m.in. książki mówione w formie kaset magnetofonowych i płyt kompaktowych przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością wzrokową, obejmujące zarówno literaturę piękną, jak i wydawnictwa popularnonaukowe. Rejestrowane są nagrania muzyczne na płytach winylowych, a także filmy. Biblioteka Manhattan wyposażona jest dodatkowo w konsole do gier oraz instrumenty muzyczne: gitarę, perkusję i pianino elektroniczne.

                                     

4. Filie

American Corner Gdańsk

Biblioteka Babie Lato

Biblioteka bez Barier

Biblioteka Brzeźno

Biblioteka Chełm

Biblioteka Główna

Biblioteka Kokoszki

Biblioteka Kolonia

Biblioteka Lawendowa

Biblioteka Manhattan

Biblioteka Morenowa

Biblioteka na Fali

Biblioteka na Grobli

Biblioteka na Stogach

Biblioteka na Strzyży

Biblioteka na Wyspie

Biblioteka Niedźwiednik

Biblioteka Oliwska

Biblioteka Pilotów

Biblioteka pod Kotem i Myszą

Biblioteka pod Żółwiem

Biblioteka Portowa

Biblioteka Przeróbka

Biblioteka przy Rynku

Biblioteka Suchanino

Biblioteka Żabianka

Filia Gdańska

Filia Naukowa

Filia nr 33

Filia nr 46

Gabinet Szanghajski

Pracownia Regionalna

                                     

5. Znane osoby zatrudnione w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej

Aleksander Hall

Selim Chazbijewicz

Krystyna Chwin

Aleksander Jurewicz

Zbigniew Jankowski poeta

Tadeusz Gleinert

Stanisław Gostkowski poeta

Katarzyna Korczak

Barbara Madajczyk-Krasowska

Jarosław Zalesiński

                                     

6. Działalność wydawnicza

I. Wydawnictwa zwarte

● Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1973 / oprac. Maria Kucharska, Marta Pośpiech, Krystyna Redmann 1977

● Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1974 / oprac. Maria Mroczkiewicz, Marta Pośpiech, Krystyna Redmann 1978

● Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1975 / oprac. Maria Mroczkiewicz, Marta Pośpiech, Krystyna Redmann 1986

●Bibliografia Pomorza Gdańskiego za lata 1976–1977 / oprac. Marta Pośpiech 1990

● Bibliografia Pomorza Gdańskiego za lata 1976–1977 / oprac. Ewa Bomerska, Henryk J. Jabłoński, Bożena Serej 1996

● Bibliografia Pomorza Gdańskiego za rok 1996 / oprac. Marta Pośpiech 2002

● Dorobek twórczy pisarzy Wybrzeża Gdańskiego 1945–1980 / oprac. Jolanta Chilla, Teresa Radziszewska, Anna Woźniak 1981

● Literatura piękna w języku kaszubskim od 1944 roku: bibliografia wydawnictw zwartych / oprac. Jacek Grzybowski 1992

● Gdańsk w literaturze pięknej: w zbiorach WBPG / oprac. Jacek Grzybowski 1997

● Grzybowski Jacek. Kazimierz Nowosielski: bibliografia 1970–2001 2001, wyd. uzup. 2018

● Günter Grass: bibliografia polska za lata 1958–2000 / oprac. Jacek Grzybowski, Maria Mroczkiewicz, Leszek Rybicki 2000. Kontynuacja na stronie WiMBPG / oprac. Andrzej Fac.

● Andrzej Perepeczko. Bibliografia / oprac. Leszek Rybicki 2015

● W Bibliotecznym Ośrodku Informacji WiMBP pod kierunkiem Leszka Rybickiego powstała koncepcja wielotomowej adnotowanej, ilustrowanej bibliografii "Gdańsk w literaturze: bibliografia od roku 997 do dzisiaj”. Opracowano t. 5, 1945–1979 2007, t. 6, 1980–1989 2010.

● "Słownik Pisarzy Pomorza Gdańskiego” – baza internetowa na stronie WiMBPG.

● Bibliografia Pomorza Gdańskiego czasów Solidarności: 1980–1981 2010

● Bibliografia Kaszub: artykuły z czasopism / oprac. Agnieszka Chełchowska

Użytkownicy również szukali:

biblioteka gdańsk godziny otwarcia, biblioteka manhattan logowanie, karta do kultury logowanie, logowanie do biblioteki publicznej, wimbp gdańsk, Biblioteka, biblioteka, logowanie, Gdasku, gdask, manhattan, wimbp, karta do kultury logowanie, wimbp gdask, biblioteka manhattan katalog, logowanie do biblioteki publicznej, biblioteka gdask przymorze, karta, wimbp logowanie, kultury, biblioteki, publicznej, godziny, otwarcia, przymorze, Wojewdzka, Miejska, Publiczna, Josepha, Conrada - Korzeniowskiego, katalog, biblioteka manhattan logowanie, biblioteka gdask godziny otwarcia, Wojewdzka i Miejska Biblioteka Publiczna im Josepha Conrada - Korzeniowskiego w Gdasku, wojewódzka i miejska biblioteka publiczna im. josepha conrada-korzeniowskiego w gdańsku,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Karta do kultury logowanie.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku InfoGdańsk. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku zaprasza uczniów klas III i IV szkół podstawowych z​. Biblioteka gdańsk przymorze. WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM JOSEPHA. Wieloletni pracownik Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Stanisław Bucholc.


Biblioteka gdańsk godziny otwarcia.

Monika Zielińska Kierownik Działu Spraw Pracowniczych. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha 24. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży. Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. 25. Wojewódzka i Miejska. Wimbp gdańsk. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku Targ Rakowy 5 6 80 806 Gdańsk tel: 58 301 48 11 fax: 58. Biblioteka manhattan katalog. Konkurs Literacki Uniwersytetu Gdańskiego na prozę Uniwersytet. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada ​Korzeniowskiego w Gdańsku poszukuje kandydata do pracy na stanowisku bibliotekarskim. Biblioteka manhattan logowanie. Nie tylko Gdańsk. Wolne miasta w XX wieku Wojewódzka i. Josepha Conrada Korzeniowskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Targ Rakowy 5 6, Przedmiotem działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.


D20042422.pdf.

Organizatorem Konkursu jest Miasto Gdańsk, natomiast operatorem Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w. Beneficjenci Programu Biblioteka Narodowa. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Centralna Biblioteka Statystyczna Biblioteki polskie. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, Targ Rakowy 5 6, Gdańsk 80 806, NIP: 5831950988. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada. Dział Marketingu i Public Relations Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku Targ Rakowy 5 6 80 806.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. JC Korzeniowskiego.

Gdańsk – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego. Gdynia – Miejska Biblioteka Publiczna. Gniew – Powiatowa i. Od stycznia będzie metropolitalna karta kultury Gdańsk Nasze Miasto. Sprawdź co na temat Oddziały Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna piszemy w portalu. Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego. Pisarz. Żołnierz. Obywatel. Wydarzenia Lech Bądkowski. Książka została wydana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, w ramach serii Pomorskie. WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Gdańsku. Z tej okazji na czytelników czekają ciekawe atrakcje. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku WiMBP​. Barbara Kotowska – Fundacja Dobrej Książki. Oferty pracy firmy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w serwisie. W tym miejscu sprawdzisz aktualne.


Karta do Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie.

W tym celu podpisano umowę partnerską pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku a Muzeum. BIBLIOTEKARZ – PRACOWNIK FILII BIBLIOTECZNEJ umowa na. Praca Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada ​Korzeniowskiego w Gdańsku sprawdź 2 aktualnych ofert pracy. Zobacz również​.


Wi@tr od Morza Muzeum Gdynia Muzeum Gdynia.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada ​Korzeniowskiego w Gdańsku. Tagi. Odzyskiwanie obecności wypzredaże wprzedaże. LUCYNA LEGUT – PISARKA. AKTORKA. MALARKA:nstytut. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku nosi imię Josepha Conrada Korzeniowskiego. Instytucja ma W bibliotece organizowane są warsztaty dla dzieci i dorosłych, wystawy i spotkania. Termin: 27.01.2021, godzina Miejscowość: Gdańsk Miejsce imprezy: Polska Filharmonia Bałtycka im.


Wielki Maraton Czytelniczy. Roksana Jocz z Leśniewa – najlepsza.

8, 95, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada ​Korzeniowskiego w Gdańsku, WiMBP pod Kotem i Myszą, 1000066 66, 1000052 52:47:. Stanisław Bucholc, Gdańsk, 21.01.2020 kondolencje Nekrologi. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna q. Cieszyn. Książnica Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego q. Biblioteka Główna Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego q. Gdynia. Biblioteka Główna. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Bełzy w. WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM JOSEPHA CONRADA KORZENIOWSKIEGO W GDAŃSKU w Gdańsk. Zobacz numer telefonu, adres,.


Pół wieku z celebrytami wspomnienia żurnalisty Bałtycka.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada ​Korzeniowskiego w Gdańsku. W przyszłym roku zostanie wprowadzona. Wojewódzka i miejska biblioteka publiczna im josepha conrada. Znajdź godziny otwarcia Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego. Filia nr 10 w Mariacka 42, 80 833, Gdańsk.


Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku musi oddać.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku, 80 806 Gdańsk, Targ Rakowy 5 6. Praca Centrum Przetwarzanie Danych Trójmiasto, pomorskie. 2020 06 30, Gdańsk Roboty budowlane, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego, Przetarg nieograniczony. Rusza Gdański Konkurs Literacki Komunikaty Referat prasowy. WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOSEPHA CONRADA ​KORZENIOWSKIEGO W GDAŃSKU WiMBP. 22 VII 1945.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im Josepha Conrada.

Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Logo Saur Neptun. Ranking bibliotek wg regionu POMORSKIE. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada ​Korzeniowskiego w GdańskuUniwersytet Gdański. Gdańsk, woj. pomorskie, Polska3 kontakty. Bibliografia Pomorza Gdańskiego i Środkowego – Powiatowa i. Miałam wyjechać z Raciborza do jakiegoś nieznanego im Drzonkowa, zamieszkać w internacie, chodzić do zupełnie obcej szkoły było to VII. BIBLIOTEKARZ PRACOWNIK FILII BIBLIOTECZNEJ – 1 etat. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada ​Korzeniowskiego w Gdańsku, Gdańsk 2012 opracowali: Małgorzata Smyl i Leszek Rybicki.


Otwarcie Biblioteki Lawendowej w Gdańsku Stowarzyszenie.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Wydarzenia. Zobacz zakończone wydarzenia tego organizatora. Gmina Miasta Gdańska BIP Urząd Miejski w Gdańsku. Gdańsk Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im Josepha Conrada ​Korzeniowskiego 101 526 116 877 118 196 15351 21.87 25.24 25.61 3.38 Gdynia. Szukaj Kaszubska Książka. Odbyło się uroczyste otwarcie nowej filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku. Plik:Gdańsk, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna pedia. Oddział Gdański Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego zapraszają na.


Oddziały Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Gdańsk.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada ​Korzeniowskiego w Gdańsku. Strona główna. Położenie: Gdańsk. Gdański Konkurs Literacki im. Bolesława Faca Miejska Biblioteka. Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku​. Praca Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha. Nowa oferta. BIBLIOTEKARZ PRACOWNIK FILII BIBLIOTECZNEJ AMERICAN CORNER. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Gdańsk, pomorskie.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →