Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach

Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach – organizator publicznego transportu zbiorowego z Tychów, istniejący w latach 1996-2018. Miejski Zarząd Komunikacji został utworzony uchwałą nr 372 Rady Miasta Tychy z dnia 12 września 1996 r. jako zakład budżetowy miasta Tychy. Począwszy od 1 stycznia 2008 r. został przekształcony w jednostkę budżetową miasta Tychy. Obsługiwał 42 linie autobusowe, 6 linii trolejbusowych, 9 linii mikrobusowych, 4 linie cmentarne kursujące w okresie Wszystkich Świętych oraz 4 linie szkolne. Od 1 stycznia 2019 r. za organizację transportu publicznego na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odpowiada Zarząd Transportu Metropolitalnego. Samo zaś MZK zostało pozostawione w stan likwidacji.

image

1. Gminy członkowskie
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach organizował komunikację dla miasta Tychy oraz dla 14 innych gmin, które przekazały Tychom, w drodze porozumienia, zadania związane z organizowaniem komunikacji zbiorowej. Były to gminy: Mikołów, Orzesze, Wyry, Łaziska Górne, Lędziny, Kobiór, Ornontowice, Bojszowy, Bieruń, Chełm Śląski, Imielin, Gmina i Miasto Oświęcim, Miedźna, Pszczyna i Mysłowice. Poszerzenie sieci MZK związane było z upadłością i przejęciem linii po PKSiS OŚWIĘCIM SA.
Autobusy MZK Tychy docierały także do innych gmin – m.in. Katowic, Gliwic, Żor, Gierałtowic i Rudy Śląskiej.

2. Zakres działalności
Do podstawowych zadań MZK Tychy należała organizacja komunikacji zbiorowej, w szczególności:
pobór opłat przewozowych, dodatkowych i windykacyjnych za usługi MZK,
kontrola jakości usług przewozowych,
dystrybucja biletów we własnych kolekturach i koordynacja sieci sprzedaży zewnętrznej ajenci, biletomaty,
sporządzanie rozkładów jazdy,
projektowanie linii komunikacyjnych,
kontrola biletów.
zawieranie umów z firmami wykonującymi przewozy pasażerskie,

3. Taryfa
Nowe bilety metropolitalne
Od 1 stycznia 2018 roku w sprzedaży pojawiły się nowe bilety metropolitalne, ważne na liniach MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry i KZK GOP.
Bilety wieloprzejazdowe
Taryfę MZK uzupełniały bilety wieloprzejazdowe dobowe i tygodniowe.

3.1. Taryfa Nowe bilety metropolitalne
Od 1 stycznia 2018 roku w sprzedaży pojawiły się nowe bilety metropolitalne, ważne na liniach MZK Tychy oraz MZKP Tarnowskie Góry i KZK GOP.

3.2. Taryfa Bilety zwykłe jednorazowe
Taryfę MZK Tychy stanowiły bilety czasowe. Dlatego na przystankach podany był wykres przystanków poszczególnej linii ich liczba, oraz planowy czas jazdy. W związku obowiązywała opłata za przewóz bagażu i zwierząt. W przypadku podróży autobusem pospiesznym obowiązkowa była dopłata do biletu, lub zakup biletu dedykowanego trasom pospiesznym.
W ramach promocji bilety 90-minutowe uprawniały w święta i weekendy do przejazdu dwóch osób.

3.3. Taryfa Bilety okresowe
W MZK Tychy obowiązywały dodatkowo bilety okresowe miesięczne ważne na jedną lub na dwie i więcej gmin, kwartalne ważne na jedną- od 1 maja 2015 r., lub dwie i więcej gmin, półroczne trasowane bilety szkolne dedykowane uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych- od 1 maja 2015 r., oraz bilety okresowe na okaziciela.

3.4. Taryfa Bilety pomarańczowe autobusowo-trolejbusowo-kolejowe
W pociągach Szybkiej Kolei Regionalnej obowiązywała Taryfa Pomarańczowa obok zwykłej taryfy Kolei Śląskich. Wszystkie bilety pomarańczowe były ważne w pociągach SKR, w pociągach KŚ oraz na autobusowych i trolejbusowych liniach zwykłych MZK Tychy.
Począwszy od dnia 9 grudnia 2012 r. za emisję taryfy pomarańczowej odpowiadały Koleje Śląskie, a nie jak miało to miejsce wcześniej MZK Tychy.

4.1. Inne usługi Kasowanie biletów komórką
Miejski Zarządu Komunikacji w Tychach z dniem 21 grudnia 2009 roku uruchomił dodatkowy, nowoczesny kanał dystrybucyjny – sprzedaż biletów za pośrednictwem telefonu komórkowego. Nowe rozwiązanie umożliwiało każdemu pasażerowi posiadającemu telefon komórkowy z zainstalowaną aplikacją moBILET, zakupienie dowolnego biletu zwykłego jednorazowego oraz dobowego, przez 24 godziny na dobę, w każdym dniu roku oraz na obszarze całej sieci komunikacyjnej MZK Tychy.
Począwszy od dnia 16 marca 2015 r. MZK Tychy dołączył do usługi SkyCash. MZK TYCHY jako pierwszy w województwie Śląskim udostępnił pasażerom zakup pełnej palety biletów zarówno okresowych jak i jednorazowych. Kolejną nowością była możliwość zapłaty za bilet przez telefon za pośrednictwem własnej karty płatniczej.

4.2. Inne usługi Rozkład jazdy na komórkę
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach od 1 października 2007 roku udostępnił rozkład jazdy w formacie umożliwiającym wprowadzenie go do osobistego telefonu komórkowego. Dzięki aplikacji Ginger pasażer miał dostęp do mobilnych rozkładów jazdy, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów ponieważ, aplikacja nie łączyła się z Internetem.

4.3. Inne usługi Kiedy Przyjedzie
MZK Tychy dołączyło dnia 10 stycznia 2014 r. do ogólnopolskiej usługi Kiedy Przyjedzie.
Kiedy Przyjedzie to usługa informująca pasażerów o bieżących przyjazdach autobusów za pośrednictwem strony internetowej tychy.kiedyprzyjedzie.pl, oraz serwisowi SMS dostępnego pod numerem +48664070971. Kiedy przyjedzie lokalizuje autobusy dzięki telefonom komórkowym posiadanym przez kierowców, dzięki czemu pasażer z wyprzedzeniem wiedział, kiedy jego autobus przyjedzie. Serwis dostarczał też MZK dane do dynamicznej informacji pasażerskiej na tablicach LED. Generował też on dla przewoźnika różnego rodzaju statystyki i dane.

5. Przewoźnicy
Od 1 lipca 2015 na zlecenie MZK Tychy, przewozu ludzi, bagażu i zwierząt dokonywało już tylko dwóch przewoźników:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Tychach − które przejęło wszystkie linie obsługiwane przez dotychczasowych mniejszych przewoźników na skutek poszerzenia taboru.
TLT Tychy − obsługiwał sześć linii trolejbusowych.