Inspektorat Graniczny "Stryj”

Inspektorat Graniczny nr 20 – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-rumuńskiej w latach 1928–1939.

image

1. Formowanie i zmiany organizacyjne
Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku, do ochrony północnej, zachodniej i południowej granicy państwa, a w szczególności do ich ochrony celnej, powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną. Rozkazem nr 5 z 16 maja 1928 roku w sprawach organizacji Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski zatwierdził dyslokację, granice i strukturę inspektoratu granicznego nr 20 "Stryj”. Rozkazem nr 7 z 23 października 1931 roku w sprawach organizacyjnych i etatowych, zlikwidowano Inspektorat Okręgowy nr VI. Należący wcześniej do Inspektoratu nr VI komisariat wewnętrzny SG "Lwów” przydzielono pod względem służbowym bezpośrednio do Małopolskiego Okręgu Straży Granicznej, a etatowo, ewidencyjnie i gospodarczo do Inspektoratu Granicznego "Stryj”. Rozkazem nr 2 z 8 września 1938 roku w sprawie terminologii odnośnie władz i jednostek organizacyjnych formacji, dowódca Straży Granicznej płk Jan Gorzechowski nakazał zmienić nazwę Inspektoratu Granicznego "Stryj” na Obwód Straży Granicznej "Stryj”.
Rozkazem nr 2 z 16 stycznia 1939 roku w sprawie przejęcia odcinka granicy polsko-niemieckiej od Korpusu Ochrony Pogranicza na terenie Mazowieckiego Okręgu Straży Granicznej oraz przekazania Korpusowi Ochrony Pogranicza odcinka granicy na terenie Wschodniomałopolskiego Okręgu Straży Granicznej, w związku z przekazaniem Korpusowi Ochrony Pogranicza ochrony części granicy południowej Państwa na odcinku między przełęczą Użocką, a stykiem granicy polsko-rumuńsko-czechosłowackiej, komendant Straży Granicznej płk Jan Gorzechowski zarządził likwidację Komendy Obwodu Straży Granicznej "Stryj”. Nakazał, by wraz z placówką II linii "Stryj” z dniem 1 lutego 1939 utworzył Komendę Obwodu "Suwałki” i placówkę II linii "Suwałki”.

2. Służba graniczna
Dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski swoim rozkazem nr 5 z 16 maja 1928 roku w sprawach organizacji Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego określił granice inspektoratu granicznego: od zachodu: placówka Straży Granicznej "Ustrzyki Górne” wyłącznie, od wschodu: placówka Straży Granicznej "Zielona” włącznie. Rozkaz dowódcy Straży Granicznej nr 6 z 8 września 1928 podpisany przez mjr. Wacława Spilczyńskiego zmienił granicę inspektoratu: od zachodu − placówka Straży Granicznej "Wołosowate” do wzgórza 1335 Halicz wyłącznie, od wschodu − placówka Straży Granicznej "Rafajłowa” do wzgórza 1368 Dołha.
Sąsiednie inspektoraty:
Obwód Straży Granicznej "Sambor” ⇔ Obwód Straży Granicznej "Kołomyja” − 1938
Obwód Straży Granicznej "Sanok” ⇔ Obwód Straży Granicznej "Kołomyja”
Inspektorat Graniczny "Sambor” ⇔ Inspektorat Graniczny "Kołomyja” − 1935
Inspektorat Graniczny "Nowy Zagórz” ⇔ Inspektorat Graniczny "Kołomyja” − 1928

3. Struktura organizacyjna
Organizacja inspektoratu w maju 1928:
komisariat Straży Granicznej "Nadwórna”
komenda − Stryj
komisariat Straży Granicznej "Sławsko”
komisariat Straży Granicznej "Wysocko Niżne”
komisariat Straży Granicznej "Ludwikówka”
We wrześniu 1928 zorganizowany został:
posterunek Straży Granicznej "Muskieta”
samodzielny podkomisarat Straży Granicznej "Osmołoda” o zasięgu do wzg.1418 Siwula z posterunkami
posterunek Straży Granicznej "Spłaj”
samodzielny podkomisarat Straży Granicznej "Rafajłowa” o zasięgu do wzg.1368 Douha z posterunkami
posterunek Straży Granicznej "Rafajłowa”
komisariat Straży Granicznej "Tatarów”
Organizacja inspektoratu w 1931:
Komisariat SG Sławsko 46 km
Komisariat SG Ludwikówka 35.5 km
komenda − Stryj
Komisariat SG Worochta 42 km
Komisariat SG Porochy 57 km
Organizacja inspektoratu w 1935:
komisariat Straży Granicznej "Sołotwina”
komisariat Straży Granicznej "Ławoczne”
komisariat Straży Granicznej "Worochta”
komenda − Stryj
komisariat Straży Granicznej "Ludwikówka”
Organizacja obwodu w 1938:
komisariat Straży Granicznej "Zielona”
komisariat Straży Granicznej "Worochta”
komisariat Straży Granicznej "Perehińsko”
komisariat Straży Granicznej "Ławoczne”
komenda − Stryj
komisariat Straży Granicznej "Ludwikówka”