Ulica Franciszkańska w Sanoku

Ulica Franciszkańska w Sanoku – ulica w dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka.
Nazwa ulicy Franciszkańskiej została nadana w toku dokonywanych zmian nazw ulic w Sanoku w 1913 i przyznana drodze biegnącej od ul. 3 Maja w dół schodami do ulicy Andrzeja Potockiego (Alojzy Zielecki podał, że nazwa ulicy Franciszkańskiej została nadana podczas zbiorowej decyzji Rady Miejskiej w Sanoku w 1867. Wcześniej ten odcinek był określany jako przecznica od ul. 3 maja. Na przełomie XIX/XX wieku ulica została poszerzona.
W okresie PRL istniała ul. Bojowników o Wolność i Demokrację, a w 1989 została przywrócona nazwa ulicy Franciszkańskiej.

image

1. Zabudowa ulicy
Kamienica pod numerem 4. Budynek wpisany do gminnego rejestru zabytków miasta Sanoka, opublikowanego w 2015. Na pierwszym piętrze lokal objął sanocki oddział Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej.
Na przełomie lat 60./70. pod numerem 7 ulicy ZBoWid działała Spółdzielnia Inwalidów "Spójnia”.
Kamienica pod numerem 3. Na przełomie lat 60./70. pod numerem 3 ulicy ZBoWiD działały Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Sanoku oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Sanoku. W 1972 obiekt pod tym numerem ulicy, stanowiący murowany dom z przełomu XVIII/XIX wieku, przebudowywany XIX/XX w., został włączony do uaktualnionego wówczas spisu rejestru zabytków Sanoka. Budynek został wpisany do gminnego rejestru zabytków miasta Sanoka, opublikowanego w 2015.
Klasztor Franciszkanów, pod numerem 7. Zespół klasztorny kościół, klasztor i ogrodzenie został wpisany do wojewódzkiego 1968 oraz do gminnego rejestru zabytków Sanoka.
Synagoga Jad Charuzim, pod numerem 5. Budynek wpisany do gminnego rejestru zabytków miasta Sanoka, opublikowanego w 2015.
Kamienica pod numerem 2. Przed 1939 mieściła się w nim siedziba ukraińskiej organizacji "Narodna Torhowla” także jako "Russki Torgowy Dom” – kamienica narożna pod adresem ulicy 3 Maja 3 także mieściła tę organizację do 1944, a po zakończeniu II wojny światowej 1945 pomieszczenia piętrowe zostały przekazane do użytkowania na rzecz koła sanockiego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.
Od południowo-wschodniego krańca ulicy odchodzą Schody Franciszkańskie gotowe w 1905 do ulicy Podgórze.