Placówka wywiadowcza KOP nr 11

Placówka w Wołożynie Placówka utworzona została w grudniu 1931 roku w Wołożynie. Wchodziła w skład pułku KOP "Wołożyn”. Pod względem wyszkolenia wojskowego podlegała dowódcy pułku KOP "Wołożyn”. W październiku 1933, jako placówka wywiadowcza KOP nr 11 "Iwieniec” podlegała szefowi ekspozytury Oddziału II nr 1 "Wilno”.
W terminie do 30 wrześniu 1936 roku zlikwidowano placówkę wywiadowczą KOP "Iwieniec”. Teren likwidowanej placówki przejęły sąsiednie placówki. Placówka nr 4 "Wilejka” przejęła z powiatu mołodeczańskiego gminy Raków i Gródek oraz cały powiat wołożyński. Placówka nr 5 "Stołpce” przejęła gminy Rubieżewice, Naliborki i Derewna powiatu stołpeckiego. Nowe rozgraniczenie pomiędzy placówkami 4 i 5 stanowiła granica powiatów Wołożyn i Stołpce. Placówka nr 3 "Głębokie” przejęła od placówki nr 4 gminę Dokszyce i Parafianów powiatu dziśnieńskiego oraz gminy Słoboda, Miadzioł i Kobylnik powiatu postawskiego. Rozgraniczenie pomiędzy placówkami nr 3 "Głebokie” i nr 4 "Wilejka” stanowiła północna granica powiatu Wilejka.
Placówka w Stryju W związku z planowanym przejęciem przez KOP od Straży Granicznej ochrony granicy od przełęczy Użockiej do styku granic polsko-rumuńsko-czechosłowackiej, w grudniu 1938 roku została utworzona placówka wywiadowcza nr 11 w Stryju. Placówka podlegała szefowi Ekspozytury Nr 5 Oddziału II Sztabu Głównego we Lwowie i w marcu 1939 stacjonowała w Stryju.
Placówka w Sanoku Z dniem 1 sierpnia 1939 placówka nr 11 została przeniesiona do Sanoka, gdzie została umieszczona w lokalu przy ulicy Ogrodowej w dzielnicy Błonie, w którym do tego czasu działała placówka nr 12, przeniesiona do Jasła.
Kierownicy placówki
kpt. Józef Maciejowski 4 IV 1933 −
kpt adm. piech. Stefan Wincenty Nowaczek był III 1939
kpt. Witold Świdra był I 1939
por. Zbyszko Kacper Kantarowicz 1 VIII 1932 − 4 IV1933
Obsada personalna w marcu 1939 roku:
oficer placówki – rtm. Stanisław Franciszek Basiński
kierownik placówki – kpt adm. piech. Stefan Wincenty Nowaczek
oficer placówki – kpt. piech. Norbert Adam Kluszczyński