Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie im. Wiktora Zygmunta Sasa Hoszowskiego – jednostka organizacyjna Policji obejmująca swoim zasięgiem terytorium województwa podkarpackiego podlegająca bezpośrednio Komendzie Głównej Policji. Szefem jednostki jest nadinsp. Henryk Moskwa.

image

1. Struktura organizacyjna Komendy Wydziały Podległe I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego insp. Zbigniew Sowa
Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Rzeszowie
Wydział Ruchu Drogowego,
Wydział Konwojowy,
Wydział Prewencji,
Sztab Policji,
Wydział Postępowań Administracyjnych,
Oddział Prewencji Policji w Rzeszowie,
Wydziały podległe Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego insp. Paweł Filipek
Wydział Kryminalny
Wydział do walki z Cyberprzestępczością
Wydział Techniki Operacyjnej
Laboratorium Kryminalistyczne
Wydział Wywiadu Kryminalnego
Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy
Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową
Wydział do walki z Korupcją
Wydziały podległe Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego mł. insp. Stanisław Sekuła
Wydział Zaopatrzenia,
Wydział Inwestycji i Remontów,
Wydział Transportu,
Wydział Łączności i Informatyki,
Sekcja Zamówień Publicznych