Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku

24 maja 1919 roku, w związku z rozkazem ministra spraw wojskowych o terytorialnym kompletowaniu pułków piechoty w Galicji, została ustanowiona Powiatowa Komenda Uzupełnień w Sanoku dla 2 pułku Strzelców Podhalańskich.
1 lipca 1938 roku weszła w życie nowa organizacja służby poborowej, zgodnie z którą dotychczasowa PKU Sanok została przemianowana na Komendę Rejonu Uzupełnień Sanok przy czym nazwa ta zaczęła obowiązywać 1 września 1938 roku, z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 roku o powszechnym obowiązku wojskowym.
W 1945 roku ponownie została sformowana Rejonowa Komenda Uzupełnień w Sanoku. Wskutek utworzenia województwa krośnieńskiego od 1 czerwca 1975 w miejsce Rejonowej Komendy Uzupełnień została wprowadzona w Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku, która terytorialnie WKU w Sanoku obejmowała powiaty brzozowski, leski, ustrzycki i sanocki.
Jednostka przyznaje odznakę pamiątkową Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku.
W 2015 WKU Sanok została wyróżniona srebrną Honorową Odznaką "Zasłużony dla Hufca ZHP Ziemi Sanockiej” 2015.

image

1. Siedziba
W okresie PRL i istnienia LWP Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku funkcjonowała w budynku przy ul. Zamkowej 30 w Sanoku; z dniem 8 lutego 1990 została przeniesiona do koszar wojskowych w sanockiej dzielnicy Olchowce przy ulicy Przemyskiej 1.
W związku z prowadzonymi pracami remontowymi tego budynku w 2017 siedziba WKU została czasowo przeniesiona do budynku biurowego siedziby przedsiębiorstwa Autosan przy ul. Kazimierza Lipińskiego 109.

2. Komendanci Rejonowa Komenda Uzupełnień
por. Adolf Kaszowski 1950–1964
płk Stanisław Komski 4 XI 1966 – 2 II 1975
por. Włodzimierz Makarewicz 1944–1945
mjr Jan Książek 1945–1950
kpt. Marian Sawczak 1964–1966
Wojskowa Komenda Uzupełnień
ppłk dypl. Bolesław Gałuszka 3 IX 1975 – 7 IV 1986
ppłk Piotr Skworzec 1 VI 2007 – 31 V 2011
ppłk Dariusz Brzeżawski od 5 VI 2017
ppłk dypl. Wiesław Lewandowski 3 I 1987 – 30 XI 2006
ppłk dypl. Stanisław Osika 7 IV 1986 – 26 VIII 1996
ppłk Marek Staroń 14 XI 2011 – V 2017