Ulica Henryka Sienkiewicza w Sanoku

Ulica Henryka Sienkiewicza w Sanoku – ulica w dzielnicy Śródmieście miasta Sanoka.
W przeszłości wzdłuż biegu późniejszej ulicy znajdowały się ogrody należące do fundacji szpitalnej. Założona ulica została nazwana imieniem Henryka Sienkiewicza w 1913, gdy wyznaczono jej bieg od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki w kierunku południowym do przejazdu kolejowo-drogowego przy stacji Sanok Miasto, gdzie przechodzi w Bartosza Głowackiego, która w przeszłości obejmowała zasięgiem ulicę H. Sienkiewicza. Rozwój ulicy wiązał się z powstaniem stacji kolejowej Sanok Miasto i wybudowaniem siedziby Dyrekcji Skarbu.
Podczas II wojny światowej w trakcie okupacji niemieckiej ulica została przemianowana na Bergstrasse.
Ulica przynależy do rzymskokatolickiej parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Do ulicy dojeżdżają linie autobusowe nr 1, 7, 29, 38 MKS w Sanoku.

image

1. Zabudowa
Kamienica pod numerem 8. Własność rodziny Gilewiczów, zamieszkiwali w niej m.in. lekarz dr Adam Gilewicz, adwokat dr Izasław Fell.
Dom pod numerem 15, zamieszkiwali w nim Ksawery Korab-Brzozowski 1856-1931, który pełnił funkcję radcy sądowego i sędziego oraz Helena, z domu Kłobukowska 1871-1954 oraz dzieci Wacław ur. 1892, Władysław ur. 1895, Witold ur. 1899 – żołnierzy artylerii Wojska Polskiego oraz Helena 1903-1938, po mężu Romer i Maria, której mąż Jerzy Adamski, został późniejszym posiadaczem domu do 1939 dom w jego posiadaniu był pod numerem 9. Na fasadzie budynku pozostał herb Korab rodu Brzozowskich.
Budynek pod numerem 5, pierwotnie własności rodziny Rylskich, później mieściła się w nim Dyrekcja Skarbu, Powiatowa Komenda Policji Państwowej, Urząd Skarbowy, Gestapo i areszt śledczy StaPo, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, Komenda Milicji Obywatelskiej, Komenda Rejonowa i Powiatowa Policji). Budynek wpisany do gminnego rejestru zabytków miasta Sanoka, opublikowanego w 2015.
Budynek pod numerem 20. Działają w nim podmioty usługowo-handlowe.
Budynek biurowy pod numerem 1. Obiekt został oddany w 1987, a roboty budowlane wykonywało Sanockie Przedsiębiorstwo Budowlane. Siedzibę w nim objęły m.in. Urząd Skarbowy w Sanoku, Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sanoku, Sanocka Spółdzielnia Mieszkaniowa.
Adres pod numerem 12. W 1938 pod numerem 12 była zlokalizowana pracownia kupiecka Gimnazjum Kupieckiego. Od 1950 budowano siedzibę dyrekcji i administracji Sanockiego Kopalnictwa Nafty i Gazu na obszarze przekazanym przez miasto Sanok w formie dzierżawy na okres 80 lat. W wybudowanym gmachu pod numerem 12 później podjął działalność Oddział w Sanoku PGNiG S. A.
W 1938 do numeru 6 ulicy był przypisany adwokat dr Eugeniusz Szatyński.
Blok mieszkalny pod numerem 7. W okresie PRL pod tym adresem działał bar "Express”. W lokalach parterowych mieszczą się obiekty handlowe oraz Jadłodajnia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta otwarta 12 grudnia 1991.
Kamienica pod numerem 10.
Kamienica pod numerem 2. Wybudowana w 1905 przez Berla Finka. W przeszłości mieszkańcami wynajmowanych lokalów były m.in. rodziny Stefańskich do 1937, w tym Stefan Stefański, Trachmanów, Ortnerów w tym Emanuel, nauczyciel Władysław Dajewski, Rauch Leib. W XX wieku w lokalach kamienicy siedzibę objęły Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Sybiraków, Związek Strzelecki Rzeczypospolitej. W 2002 elewacja kamienicy została odnowiona.
Dom pod numerem 20.
Kamienica pod numerem 3. W przeszłości należąca do rodziny Słuszkiewiczów, zamieszkiwał w niej ostatni przedwojenny burmistrz Sanoka, Maksymilian Słuszkiewicz. W 2. połowie XX wieku zamieszkiwały w niej pochodzące z rodu Słuszkiewiczów siostry Czesława po mężu Szczepkowska i Zygmunta. Budynek został wpisany do gminnego rejestru zabytków miasta Sanoka, opublikowanego w 2015.