Kamienica przy ul. Podgórze 5 w Sanoku

Kamienica przy ul. Podgórze 5 w Sanoku – budynek położony w Sanoku.
Od 1913 budynek istniał przy ulicy Andrzeja Potockiego. Przed 1939 w budynku przy ul. A. Potockiego działała ochronka sierot żydowskich. W 1938 do adresu A. Potockiego 5 był przypisany A. Leibowicz.
W okresie PRL kamienica była ulokowana pod przemianowaną ulicą imienia Ludwika Waryńskiego. Później pod nazwą ulicy Podgórze.
Na początku XX wieku do nieruchomości jako mienia pozostawionego przez właścicieli żydowskich zgłosiła roszczenie Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.
Budynek został wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Sanoka, opublikowanej w 2015.

image