98 mm moździerz M-98

98 mm moździerz M-98 – polski moździerz średni kalibru 98 mm, ciągniony, skonstruowany w latach 1993–1997 w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Ziemnych i Transportowych w Stalowej Woli, od 2003 produkowany przez Hutę Stalowa Wola; amunicję do moździerza produkują Zakłady Metalowe Dezamet.

image

1. Historia
Holowany moździerz średni kalibru 98 mm powstał w wyniku podpisania przez Polskę w 1991 Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, który ogranicza liczbę posiadanych przez Polskę systemów artyleryjskich o kalibrze powyżej 100 mm do maksymalnie 1610. Prace nad moździerzem, który dawał możliwość nienaruszania układu CFE-1 i zarazem zwiększenia możliwości wojsk artylerii, rozpoczęto w 1993 roku w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Maszyn Ziemnych i Transportu w Stalowej Woli z własnej inicjatywy firmy. W 1994 powstał model balistyczny, a w 1997 ukończono prototyp moździerza.
W 2003 roku zostało złożone zamówienie przez Wojsko Polskie w Hucie Stalowa Wola na dostawę moździerza M-98 dla armii. Opóźnienia zamówień spowodowane były przez opóźnienia w opracowaniu amunicji.

2. Zastosowanie
Moździerz M-98 służy jako podstawowy środek ogniowy pododdziałów wsparcia wojsk zmechanizowanych, powietrznodesantowych i piechoty górskiej. Wykorzystuje się go do niszczenia siły żywej, opancerzonego sprzętu bojowego, fortyfikacji polowych oraz środków dowodzenia i ogniowych, szczególnie w zagłębieniu terenu.
M-98 znajduje się na wyposażeniu 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego oraz 22 Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka.
Moździerz M-98 został wyposażony w wózek transportowy, który służy do krótkotrwałego transportu. Wykorzystywane są do tego pojazdy Humvee.

3. Amunicja
Amunicja do tego moździerza jest produkowana w zakładach mechanicznych Dezamet:
RAD-3 – odłamkowa, zawierająca około 4000 odłamków.
RAD-2 – kasetowa, zawierająca 12 podpocisków kumulacyjno-odłamkowych GKO.
Produkowana i używana jest również amunicja oświetleniowa i dymna.
Granaty odłamkowo-burzące mają masę 10.1 kg.
W 1999 roku pracowano nad pociskiem przeciwpancernym oznaczonym jako RAD-1, jednak pocisk nigdy nie wyszedł poza fazę koncepcyjną.
Odpalanie moździerza możliwe jest w sposób grawitacyjny przez opuszczenie granatu do lufy lub za pomocą mechanizmu odpalającego.