• Brama Hainburska Brama Hainburska

  Brama Hainburska – przełomowy odcinek doliny Dunaju między Kotliną Wiedeńską a Kotliną Panońską. Przypada na odcinek rzeki, na którym tworzy ona granicę słow...

 • Józef Wyrobek (nauczyciel) Józef Wyrobek (nauczyciel)

  Józef Wyrobek urodził się 18 marca 1850 w Bestwinie. Kształcił się w Gimnazjum w Cieszynie, a od 1869 w C. K. Gimnazjum św. Anny w Krakowie, które ukończył w...

 • Powiat sanocki (Galicja) Powiat sanocki (Galicja)

  Powiat sanocki został utworzony w 1867 z obszarów dawnego powiatów sanockiego, bukowskiego i rymanowskiego. Pierwsze wybory członków Rady z grupy większych p...

 • Moszczaniec Moszczaniec

  Moszczaniec – osada w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska. Leży przy DW897. Do 31 grudnia 2016 miejscowoś...

 • Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie

  Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie obejmuje swoim zasięgiem terytorium północno-wschodniej części miasta, zwaną Górną Wsią. W jej skład wchodzą następują...

 • Mików Mików

  Wieś prawa wołoskiego w latach 1551-1600, położona w ziemi sanockiej województwa ruskiego, w drugiej połowie XVII wieku należała do starostwa krośnieńskiego....

 • Dąbrówka Ruska Dąbrówka Ruska

  Dąbrówka Ruska – część miasta Sanok, dawniej wieś. Była położona w obecnym województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok przy drodze krajowe...

Dąbrówka Polska (Sanok)

Dąbrówka Polska – część miasta Sanok, dawniej wieś w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, przy drodze krajowej nr 28.
W stanowi zachodnią część dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka.

image

1. Historia
Osada powstała w XVI wieku i była zwana początkowo Dąbrówką Niemiecką.
Wieś leżała przy trakcie z Sanoka w kierunku na Rymanów pomiędzy Sanokiem a Dąbrówką Ruską.
W połowie XIX wieku właścicielem posiadłości tabularnej w Dąbrówce Polskiej i Ruskiej był Jan Tchorznicki.
W 1880 wieś liczyła 44 domy i ok. 268 mieszkańców, prawie wyłącznie 100 Polaków, należących do parafii rzymskokatolickiej w Sanoku. Były w niej obszary dworskie 180 morgów i włościańskie.
Pod koniec XIX wieku właścicielami wsi byli potomkowie Jana Tchorznickiego. Na przełomie XIX i XX wieku właścicielem tego terenu był Aleksander Mniszek-Tchorznicki. W 1905 Józefa Rylska posiadała we wsi obszar 126.7 ha w pobliskiej Dąbrówce Ruskiej 12 ha. W sierpniu 1905 Józefa Rylska zbyła Dąbrówkę Polską i Dąbrówkę Ruską na rzecz Marii Strzelbickiej, z domu Ścibor-Rylskiej, żony Mieczysława Strzelbickiego. W 1911 właścicielami tabularnymi Dąbrówki Polskiej byli St. I. i St. Strzelbiccy, którzy posiadali 124 ha.
Na obszarze Dąbrówki Polskiej istniał gaj "Sędziówka”, na którym w 1897 powstało wielofunkcyjne boisko sportowe teren przekazany przez Józefę Rylską, z którego korzystał Sanocki Klub Sportowy, a jego prezesem był Michał Jorkasch-Koch.
Do 1939 dzierżawcą majątku w Dąbrówce Polskiej był Piotr Linscheid, trudniący się rolnictwem, który zamieszkał tamże wraz z rodziną.
We wrześniu 1946 w Dąbrówce Polskiej powstało Państwowe Gimnazjum Męskie i Liceum Gospodarstwa Wiejskiego.
W 1948 wsie Polska i Dąbrówka Ruska zostały połączone w jedną wieś Dąbrówkę. Uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1 stycznia 1962 roku wieś przyłączono do miasta Sanoka i od tego czasu stanowi dzielnicę Dąbrówka.
Na terenie byłej wsi Dąbrówka Polska istnieje zachowany zespół pałacowo-parkowy Rylskich i Tchorznickich.

Dąbrówka Ruska

Dąbrówka Ruska – część miasta Sanok, dawniej wieś. Była położona w obecnym województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok przy drodze krajowe...

Mików

Wieś prawa wołoskiego w latach 1551-1600, położona w ziemi sanockiej województwa ruskiego, w drugiej połowie XVII wieku należała do starostwa krośnieńskiego....

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie

Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Nysie obejmuje swoim zasięgiem terytorium północno-wschodniej części miasta, zwaną Górną Wsią. W jej skład wchodzą następują...

Moszczaniec

Moszczaniec – osada w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska. Leży przy DW897. Do 31 grudnia 2016 miejscowoś...

Powiat sanocki (Galicja)

Powiat sanocki został utworzony w 1867 z obszarów dawnego powiatów sanockiego, bukowskiego i rymanowskiego. Pierwsze wybory członków Rady z grupy większych p...

Józef Wyrobek (nauczyciel)

Józef Wyrobek urodził się 18 marca 1850 w Bestwinie. Kształcił się w Gimnazjum w Cieszynie, a od 1869 w C. K. Gimnazjum św. Anny w Krakowie, które ukończył w...

Bolesław Szomek

Bolesław Jan Szomek urodził się 15 maja 1858 w Sanoku. Jego rodzicami byli Wenzel Wacław Schomek w połowie XIX wieku inspektor oddziału podatkowego cyrkułu s...

Brama Hainburska

Brama Hainburska – przełomowy odcinek doliny Dunaju między Kotliną Wiedeńską a Kotliną Panońską. Przypada na odcinek rzeki, na którym tworzy ona granicę słow...