Poprzednia

ⓘ Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Katedra Sztuki Muzycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku – jedna z dwóch katedr Instytutu Filologii Akademii P ..
Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
                                     

ⓘ Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

Katedra Sztuki Muzycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku – jedna z dwóch katedr Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pierwotnie należąca do struktur Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dzieli się na 3 zakłady. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z literaturą: staropolską, romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski; komparatystyką literacką, literaturą dla dzieci i młodzieży, regionalizmem literackim, językiem i piśmiennictwem pomorsko-kaszubskim, językiem skamandrytów, stylem poezji polskiej okresu modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego, słowotwórstwem, badaniami nad teatrem i dramatem oraz filmem. Katedra oferuje studia na kierunku filologia polska oraz studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa. Aktualnie na katedrze kształci się kilkuset studentów w trybie dziennym i zaocznym. Katedra wydaje dwa własne wydawnictwa: Filologia polska oraz Świat Tekstów. Rocznik Słupski. Pierwszy z nich wydawany jest w ramach Wydawnictwa Naukowe Akademii Pomorskiej. Z kolei drugi z nich to specjalistyczny rocznik literaturoznawczy, w którym drukowane są prace z zakresu teorii i historii literatury, teatru, filmu, sztuki, komparatystyki, teorii przekładu i nowych mediów. Czasopismo to ma charakter otwarty i mogą w nim publikować autorzy z ośrodków akademickich krajowych i zagranicznych. Siedzibą instytutu jest główny gmach akademii przy ul. Arciszewskiego 22 a w Słupsku

Katedra powstała w 1970 roku w ramach ówczesnej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej jako Zakład Filologii Polskiej, który w 1993 roku został przekształcony w katedrę, a w 1999 roku w instytut. Jego twórcami byli w przeważającej części naukowcy wywodzący się z Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród nich byli m.in.: Bogusław Kreja, Hubert Górnowicz, Edward Rabowicz, Jan Tuczyński, Anna Martuszewska, Józef Bachórz i Jan Ciechowicz. Pracownicy naukowi instytutu zajmowali też często najważniejsze stanowiska w hierarchii akademickiej – prorektorów, wielokrotnie obejmowali też funkcję dziekanów na swoich wydziałach. Instytut początkowo afiliowany był przy Wydziale Humanistycznym, a po jego przemianowaniu w 2001 roku przy Wydziale Filologiczno-Historycznym. Aktualnie zatrudnionych jest 19 pracowników naukowo-dydaktycznych, z czego na 1 z tytułem naukowym profesora stanowisku profesora zwyczajnego, 9 na stanowisku profesora nadzwyczajnego ze stopniem naukowym doktora habilitowanego oraz 9 adiunktów ze stopniem doktora.

                                     

1. Historia

Dzisiejsza Katedra Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku bierze swoją genezę z powstałego w roku akademickim 1970/1971 Zakładzie Filologii Polskiej, który powstał na ówczesnym Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Słupsku. Jej twórcą i pierwszym kierownikiem był doc. dr Edward Homa. W pierwszym roku działalności w jednostce zatrudniano jednego starszego wykładowcę oraz dwóch adiunktów. Utworzono wówczas trzyletnie studia stacjonarne na kierunku filologia polska. Wraz ze wzrostem liczby studentów, w roku akademickim 1971/1972, przeprowadzono rekrutację na trzysemestralne studia zaoczne filologii polskiej dla absolwentów studiów nauczycielskich. Pozwoliło to wówczas zwiększyć liczbę pracowników zakładu.

W październiku 1993 roku zakład został przekształcony w Katedrę Filologii Polskiej. W jednostce tej pracowało wtedy 35 osób, w tym: 12 samodzielnych pracowników naukowych, 11 doktorów, a także 12 magistrów. 1 lutego 1999 roku katedra przeobraziła się w Instytut Filologii Polskiej. Od 2000 roku instytut rozpoczął prowadzenie studiów podyplomowych. W 2008 roku zarządzeniem władz uczelni jednostka ta zmieniła nazwę na obecną, tzn. Instytut Polonistyki. 26 marca 2012 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu Akademii Pomorskiej w Słupsku uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo. Od tego czasu na instytucie prowadzone są studia doktoranckie.

Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora AP, Instytut funkcjonuje jako Katedra Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku.

                                     

2. Poczet dyrektorów

Zakład Filologii Polskiej

 • 1970: doc. dr Edward Homa

Katedra Filologii Polskiej

 • 1996-1999: dr hab. Kazimierz Cysewski
 • 1993-1996: dr hab. Urszula Kęsikowa

Instytut Filologii Polskiej

 • 1999-2003: dr hab. Kazimierz Chruściński
 • 2003-2008: dr hab. Andrzej Żurowski

Instytut Polonistyki

 • 2013-2019: dr hab. Anna Sobiecka
 • 2008-2013: prof. dr hab. Andrzej Żurowski

Katedra Filologii Polskiej

 • od 2019 r.: dr Marek Kaszewski
                                     

3. Kierunki kształcenia

Katedra Filologii Polskiej kształci studentów na kierunku filologia polska na studiach licencjackich 3 letnie, po których ukończeniu ich absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Do wyboru są następujące specjalności:

 • kultura literacka dzienne, zaoczne
 • językoznawczo redaktorska dzienne, zaoczne
 • filologia polska nauczycielska dzienne, zaoczne

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich absolwenci mogą kontynuować dalsze kształcenie w ramach studiów magisterskich uzupełniających, trwających 2 lata i kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studenci mają do wyboru poniższe specjalności:

 • pomorzoznawstwo i kultura współczesna dzienne, zaoczne
 • nauczycielska dzienne, zaoczne

Ponadto katedra prowadzi również następujące studia podyplomowe:

 • podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dla absolwentów polonistyki, historii i języków obcych
 • studium podyplomowe kwalifikacyjne metodyczno-kulturoznawcze języka kaszubskiego

Katedra oferuje studia doktoranckie trzeciego stopnia, trwające 4 lata i kończące się uzyskaniem stopnia naukowego doktora w dziedzinie literaturoznawstwa:                                     

4. Struktura organizacyjna

Zakład Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich

Samodzielni pracownicy naukowi

 • dr hab. Anna Sobiecka – kierownik Zakładu
 • dr hab. Adela Kuik-Kalinowska
 • prof. dr hab. Daniel Kalinowski

Zakład Historii i Teorii Literatury

Samodzielni pracownicy naukowi

 • dr hab. Krystyna Krawiec-Złotkowska
 • dr hab. Sławomir Rzepczyński
 • dr hab. Tadeusz Sucharski
 • dr hab. Tomasz Tomasik – kierownik Zakładu
 • dr hab. Bernadetta Żynis

Zakład Językoznawstwa i Edukacji Polonistycznej

Samodzielni pracownicy naukowi

 • dr hab. Grażyna Lasoń-Kochańska – kierownik Zakładu
                                     

5. Kierunki działalności naukowej

Katedra Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z:

 • literaturą: staropolską, okresu romantyzmu, pozytywizmu, okresu Młodej Polski
 • badaniami nad filmem
 • językiem skamandrytów
 • stylem poezji polskiej okresu modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego
 • komparatystyką literacką
 • badaniami nad teatrem i dramatem
 • słowotwórstwem
 • językiem i piśmiennictwem pomorsko-kaszubskim
 • regionalizmem literackim
 • literaturą dla dzieci i młodzieży

Użytkownicy również szukali:

akademia pomorska pracownicy, akademia pomorska słupsk opłaty za studia niestacjonarne, instytut filologii apsl, instytut pedagogiki słupsk, pomorska, akademia, Instytut, instytut, supsk, Supsku, supsku, akademia pomorska pracownicy, instytut pedagogiki supsk, instytut filologii apsl, akademia pomorska kadra, kontakt, pracownicy, pedagogiki, apsl, opaty, studia, niestacjonarne, wysza, szkoa, pedagogiczna, kadra, Polonistyki, Akademii, Pomorskiej, filologii, akademia pomorska w supsku, akademia pomorska supsk opaty za studia niestacjonarne, supsk wysza szkoa pedagogiczna, akademia pomorska w supsku kontakt,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Akademia pomorska słupsk opłaty za studia niestacjonarne.

Biuletynu Informacji Publicznej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Slupsk Dnia 23.11.2017 odbyła się wycieczka przedmiotowa do Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie. Akademia pomorska kadra. Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Filologiczno Historyczny. Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego mają zaszczyt zaprosić w dniu 4 grudnia 2018 roku na.


Słupsk wyższa szkoła pedagogiczna.

Konferencja Wielkie Pomorze. Edycja VI Instytut Kaszubski. Dr Grażyna Różańska – Opiekun Merytoryczno metodyczny projektu Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku – Zakres współpracy. Akademia pomorska w słupsku. Sacrum kobiet w polskim opisie kulturowym. W środę rozpoczyna się konferencja Wielkie Pomorze Gryfici i ich dziedzictwo, organizowana przez Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku,. Instytut filologii apsl. Duży skok słupskiej uczelni w prestiżowych rankingach. Akademia Pomorska w Słupsku Zakład Antropologii Literatury i Badań Kaszubsko Pomorskich, Instytut Polonistyki zaprasza do podjęcia.


Konferencja Film o ędzie pracy i zabawa w szkole.

Logo APS Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Kwalifikacyjnych. WIELKIE POMORZE. TOŻSAMOŚĆ I WIELOKULTUROWOŚĆ. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie i Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają na konferencję Akademia Pomorska w SłupskuSłupsk, ul. 20 listopada 2018r. wtorek NSZZ Solidarność. Gdańsk Słupsk Instytut Kaszubski Akademia Pomorska, 2011. ss. Konfrontacji był Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, zaś kierownikami.

Akademia Pomorska, Instytut Polonistyki Fundacja DKMS.

Daniel Kalinowski profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, od 2012 roku prodziekan ds. studiów. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Karola Wojtyły w Lęborku. Aktualności. Kwietniowe konferencje Instytutu Polonistyki. Instytut Polonistyki AP przypomina i zaprasza do udziału w kwietniowych konferencjach naukowych. Szanowni Państwo! Instytut Filologii Polskiej. 2012.12.14 Bożonarodzeniowe życzenia od Pani Kanclerz. 2012.12.14 Nowi doktorzy na AP. 2012.12.13 Konkurs MNiSW Ścieżkami Kopernika. Sacrum prywatne w medium literatury Polskie Radio Koszalin. Lat przez pracowników naukowych Akademii Pomorskiej w Słupsku. ​Kalinowska z Instytutu Polonistyki, która zaprosiła do realizacji.


Zdajesz maturę i nie chce ci się czytać lektur? Oni mają dla Słupsk.

Instytuty i ośrodki badawcze ✦ Akademia Pomorska Wydział Filologiczno ​Historyczny Instytut Polonistyki Słupsk, ul. Arciszewskiego, woj. pomorskie 59. SŁUPSK: Akademia Pomorska Konferencja Teatr dla Teatr STOP. Głównymi organizatorami był Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Instytut Kaszubski. Współorganizatorem zaś Muzeum. Akademia Pomorska Wydział Filologiczno Historyczny Instytut. 1969 r. w Sławnie filolog specjalizujący się w historii literatury polskiej XIX wieku nauczyciel akademicki związany z Akademią Pomorską w Słupsku. Daniel Kalinowski BazHum. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Koło Naukowe Polonistów, Ustka 25–26 maja 2017 r. Biblioteka. RADA EKSPERTÓW W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU. JM Rektor Akademii Pomorskiej w Słupsku dr hab. inż. AP, z ca Dyrektora Instytutu Polonistyki w AP i Marzenna Mazur, Dyrektor Muzeum.


Daniel Kalinowski 111662 Lubimyczytać.pl.

Zobacz więcej postów strony Instytut Historii, Akademia Pomorska w Słupsku na AP Tadeusz Sucharski z Instytutu Polonistyki, dr Andrzej Stec z Instytutu. NASI WYKŁADOWCY NA KONFERENCJI W KIJOWIE Instytut. Prorektor ds. Nauki. Akademii Pomorskiej w Słupsku Sztuki Współczesnej w Słupsku. Edyta Wolska Instytut Polonistyki. Koło Naukowe. Dr Katarzyna Kaczor Scheitler – Instytut Filologii Polskiej i Logopedii. Instytuty. W ramach Wydziału funkcjonują trzy Instytuty i jedna Katedra: Instytut Polonistyki tel. 59 84 05 326 w. 326. Dyrektor dr hab. prof. nadzw. Sławomir. Instytut Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku Studia Kierunki. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Doktoryzował się z zakresu polskiej aforystyki literackiej XIX wieku. Habilitację.


Strona 1 z 12 Biuletyn Polonistyczny.

RADA EKSPERTÓW W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU 1. INSTYTUT POLONISTYKI Zdjęcie Imię i nazwisko Opis osiągnięć naukowych Kontakt dr hab​. Akademia Pomorska w Słupsku. Adela Kuik Kalinowska, prof. AP, kierująca Słupskim Centrum Kultury Kaszub im. Anny Łajming w Akademii Pomorskiej. 22.12.2020. Akadamia. Aktualności Akademia Pomorska w Słupsku. Przejdź do wyszukiwania. p d e U. Struktura Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku Katedra Filologii Polskiej Katedra Neofilologii​. Poza rusofobią i rusofilią? Poglądy, postawy i realizacje w tekstach. Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku oraz społeczność doktorantów i studentów Koła.


O miłości, bez erotyzmu. Lektura filologiczna Podwójnego.

Akademia Pomorska w Słupsku. ul. Arciszewskiego 22, 76 200 Słupsk. tel. 59 840 53 28, 59 840 54 65, fax 59 840 54 75. Kierunki. Noty o autorach cejsh. Akademii Pomorskiej w Słupsku zmieniono dnia: 2018 04 26 przez: Lena Cylupa Artykuł Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Polonistyki. Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza Słupsk. Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na tegoroczne warsztaty maturalne z języka polskiego. Instytut Polonistyki. Cały program Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej. Start No 1 2008 Żynis. O autorze. Bernadetta Żynis Zakład Teorii Literatury, Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku Polska. Użytkownik.


Akademia Pomorska w Słupsku Kierunki studiów uczelnie studia.

17 18 maja 2018 r., Słupsk: ogólnopolska konferencja naukowa Sacrum prywatne w medium literatury. Organizatorzy: Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej. Studia podyplomowe w zakresie nauczania języka kaszubskiego. Katedra Sztuki Muzycznej Akademii Pomorskiej w Słupsku – jedna z dwóch katedr Instytutu Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pierwotnie należąca do struktur Wydziału Filologiczno Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dzieli się na 3. Fundacja Shalom DANIEL KALINOWSKI. Katedra Filologii Polskiej Akademii Pomorskiej w Słupsku.

PRAKTYKA BEZ WAD Tęczowa Dolina Słupsk.

Studia na Instytucie Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Instytut Filologii. ul. Uzyskasz pełne przygotowanie w zakresie filologii polskiej, zdobędziesz. Akademia Dramatu 3 SOK. Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Pracownia Badań nad Rosją w Literaturze i. Anna Sobiecka: Osoby: Encyklopedia teatru polskiego. Moderatorką spotkania była dr Krystyna Krawiec Złotkowska, Zastępca Dyrektora Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Spotkanie poprzedził.


Akademia Pomorska w Słupsku KatalogPrzed.

Prof. Andrzej Żurowski. W tym czasie zmianie uległa również nazwa Instytutu. Obecnie jest to Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Joanna Brańska, Na Dobry Rok bądźcie zapisani Słupski. Akademia Pomorska w Słupsku. Instytut Polonistyki. Koło Naukowe Polonistów. 76 200 Słupsk, ul Arciszewskiego 22a tel. 48 59 840 53 26. STUDIA PODYPLOMOWE NAUCZANIA JĘZYKA KASZUBSKIEGO. W Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku, Sala Rycerska Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku wspólnie z Muzeum Pomorza Środkowego w. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w. Akademia Pomorska w Słupsku Tomasz Częścik w kraju wśród instytutów filologii polskiej to pozycje Akademii Pomorskiej ze Słupska w.


Warsztaty w V LO.

Prof. nzw. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Instytut Bezpieczeństwa Akademia Pomorska w SłupskuAkademia Obrony Narodowej mgr filologii polskiej. Akademia Pomorska artykuły Głos Pomorza. Daniel Kalinowski, profesor nadzwyczajny Akademii Pomorskiej w Słupsku, Zakładu Antropologii Kultury i Badań Kaszubsko Pomorskich Instytutu Polonistyki​. Słuchacze UTW w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowskie oraz Instytut Kaszubski w. Archiwum roku 2019 Muzeum Pomorza Środkowego. Dr Grażyna Różańska – Opiekun Merytoryczno metodyczny projektu Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. – Zakres współpracy.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →