Poprzednia

ⓘ Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku – jedna z 10 jednostek dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pierwotnie należąca do struktur Wydziału N ..
                                     

ⓘ Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku – jedna z 10 jednostek dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pierwotnie należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dzieli się na 5 zakładów. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z dydaktyką, resocjalizacją, psychologią społeczną, filozofią wychowania, technologią kształcenia, historią wychowania, rozwojem osobowości dziecka, badaniami w zakresie chorób społecznych, historią szkolnictwa polskiego, nowymi metodami nauczania, diagnozą poziomu rozwoju zdolności dzieci i młodzieży, diagnozą problemów społecznych, opracowywaniem struktury, algorytmów oraz metodyki działań korekcyjno-resocjalizacyjnych i pomocowych. Instytut oferuje studia na trzech kierunkach: pedagogika, praca socjalna i socjologia. Aktualnie na instytucie kształci się kilkuset studentów w trybie dziennym i zaocznym. Siedzibą instytutu jest gmach położony przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 w Słupsku.

Instytut powstał jako jedna z pierwszych jednostek Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w 1969 roku. Jego twórcami byli w przeważającej części muzycy wywodzący się z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownicy naukowi instytutu zajmowali też często najważniejsze stanowiska w hierarchii akademickiej – rektorów: Zbigniew Antoni Żechowski 1971-1978, prorektorów, wielokrotnie obejmowali też funkcję dziekanów na swoich wydziałach. Instytut początkowo afiliowany był przy Wydziale Pedagogicznym, a po jego przemianowaniu w 2001 roku przy Wydziale Edukacyjno-Filozoficznym. Aktualnie zatrudnionych jest 83 pracowników naukowo-dydaktycznych, z czego na 4 na stanowisku profesora zwyczajnego z tytułem profesora, 7 profesorów nadzwyczajnych ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 43 adiunktów ze stopniem doktora, 29 asystentów z tytułem magistra.

Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora AP, Instytut funkcjonuje jako Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

                                     

1. Historia

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku powstał w drodze ewolucji. Jego historia sięga powołania w ramach Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w 1969 roku Zakładu Pedagogiki, który działał w ramach Wydziału Pedagogicznego. W 1990 roku zakład ten został przekształcony w Katedrę Pedagogiki, a w 1996 roku po znaczącym wzmocnieniu kadrowym przez pracowników mających stopień doktora habilitowanego stał się Instytutem Pedagogiki. W listopadzie 2013 roku jednostka ta została przekształcona w Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej po włączeniu w jej struktury dotychczasowej Katedry Socjologii i Pracy Socjalnej.

                                     

2. Poczet dyrektorów

Zakład Pedagogiki

 • 1972-1978: dr Józef Olczak - pedagog
 • 1969-1972: dr Maria Jakowicka - pedagog pedagogika społeczna, pedagogika wczesnoszkolna
 • 1984-1990: dr Gustawa Grabowska - pedagog wychowanie przedszkolne
 • 1978-1984: dr Mieczysław Pietrusiewicz - pedagog

Katedra Pedagogiki

 • 1990-1996: dr hab. Teresa Wróblewska - pedagog historia oświaty i wychowania

Instytut Pedagogiki

 • 2002-2008: dr hab. Ewa Bilińska-Suchanek - pedagog pedagogika ogólna, socjologia wychowania
 • 2008-2013: p.o. dr Danuta Apanel - pedagog historia wychowania, pedagogika ogólna
 • 1996-1999: dr hab. Zygmunt Markocki - pedagog andragogika, pedagogika resocjalizacyjna
 • 1999-2002: dr Henryk Porożyński - pedagog historia wychowania, pedagogika porównawcza

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej

 • 2013-2016: prof. dr hab. Mirosław Cezariusz Patalon - pedagog, teolog pedagogika religii, religioznawstwo
 • 2016-2019: dr Grzegorz Piekarski - pedagog pedagogika społeczna

Instytut Pedagogiki

 • od 2019 r.: dr Grzegorz Piekarski - pedagog pedagogika społeczna
                                     

3. Kierunki kształcenia

Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej kształci studentów na studiach licencjackich 3 letnie, po których ukończeniu ich absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata. Do wyboru są następujące kierunki i specjalności:

 • gerontogogika dzienne, zaoczne
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna nauczycielska dzienne, zaoczne
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem nauczycielska dzienne, zaoczne
 • pedagogika szkolna z socjoterapią dzienne, zaoczne
 • prewencja zagrożeń społecznych dzienne, zaoczne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją dzienne, zaoczne
 • socjologia problemów społecznych dzienne, zaoczne
 • socjologia
 • badanie rynku i opinii społecznej dzienne, zaoczne
 • praca socjalna w pomocy społecznej dzienne, zaoczne
 • praca socjalna

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich absolwenci mogą kontynuować dalsze kształcenie w ramach studiów magisterskich uzupełniających, trwających 2 lata i kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studenci mają do wyboru następujące kierunki i specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją dzienne, zaoczne
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna nauczycielska dzienne, zaoczne
 • pedagogika
 • edukacja dla bezpieczeństwa dzienne, zaoczne
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzyczne dzienne, zaoczne
 • pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dzieckiem nauczycielska dzienne, zaoczne
 • pedagogika zdrowia dzienne, zaoczne

Ponadto wydział prowadzi również następujące studia podyplomowe:

 • podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją


                                     

4. Struktura organizacyjna

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji

Samodzielni pracownicy naukowi:

 • prof. dr hab. Lech Witkowski
 • dr hab. Hubert Mikołajczyk
 • dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler – kierownik Zakładu
 • dr hab. Roman Tomaszewski

Zakład Edukacji Wczesnej i Systemów Dydaktycznych

Samodzielni pracownicy naukowi:

 • dr hab. Wanda Kamińska – kierownik Zakładu

Zakład Psychologii

Samodzielni pracownicy naukowi:

 • dr Maria Aleksandrowicz – kierownik Zakładu

Zakład Pedagogiki Społecznej

Samodzielni pracownicy naukowi:

 • prof. dr hab. Mirosław Cezariusz Patalon
 • dr Zdzisław Piwoński – kierownik Zakładu

Zakład Pracy Socjalnej

Samodzielni pracownicy naukowi:

 • dr Szymon Dąbrowski – kierownik Zakładu
 • dr hab. Ryszard Kozłowski
                                     

5. Kierunki działalności naukowej

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z:

 • dydaktyką, resocjalizacją, psychologią społeczną, filozofią wychowania, technologią kształcenia, historią wychowania, rozwojem osobowości dziecka, badaniami w zakresie chorób społecznych, historią szkolnictwa polskiego, nowymi metodami nauczania
 • diagnozą poziomu rozwoju zdolności dzieci i młodzieży, diagnozą problemów społecznych, opracowywaniem struktury, algorytmów oraz metodyki działań korekcyjno-resocjalizacyjnych i pomocowych

Użytkownicy również szukali:

instytut pedagogiki słupsk kontakt, akademia, pomorska, supsku, Supsku, pedagogiki, Pedagogiki, supsk, akademia pomorska w supsku, instytut, Instytut, kontakt, Akademii, Pomorskiej, logowanie, studia, podyplomowe, studia podyplomowe ap supsk, akademia pomorska ws, kierunki, instytut pedagogiki supsk, akademia pomorska w supsku logowanie, akademia pomorska w supsku kontakt, instytut pedagogiki supsk kontakt, akademia pomorska w supsku - kierunki, Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Supsku, instytut pedagogiki akademii pomorskiej w słupsku,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Studia podyplomowe ap słupsk.

Współpraca z Instytutem Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Agnieszka Zalewska Meler. Akademia Pomorska w Słupsku. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej. Zakład Pedagogiki Ogólnej i​. Instytut pedagogiki słupsk. Oddział PTP Słupsk Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Akademia Pomorska w Słupsku, Wydział Edukacyjno Filozoficzny, Instytut. Pedagogiki i Pracy Socjalnej, asystent, 2010 2013. Akademia Pomorska w Słupsku,.


Instytut pedagogiki słupsk kontakt.

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku Studia. Dr Ewa Piotrów i dr Grzegorz Piekarski z Akademii Pomorskiej w Słupsku przybliżą naukowcy z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej. Akademia pomorska w słupsku kontakt. Powiat Słupski. Studia na Instytucie Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Tu dowiesz się jakie są kierunki studiów oraz jak wygląda rekrutacja.


Akademia pomorska w słupsku - kierunki.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Opiekun – Wychowawca. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku zaprasza na: STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU SOCJOTERAPII I. CZAS TRWANIA: 3 semestry II.

Aktualności Portal Edukacyjny Miasta Słupska Słupsk.

Akademia Pomorska w Słupsku Biuro ds. Kształcenia i Studentów, Koordynator ds. Studentów Niepełnosprawnych AP, Instytut Pedagogiki i. Co jest grane? Spotkanie w Akademii Pomorskiej Słupsk Nasze. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk. 698 osób lubi to 24 osoby mówią o tym 169 użytkowników tu było. Instytut Pedagogiki i.


Dr hab. Ożgo MałgorzataŻyciorys naukowy Pracownicy.

Instytut Pedagogiki Słupsk. Akademia Pomorska w Słupsku. ul. Arciszewskiego 22A 76 200 Słupsk 48 59 840 53 28, 48 59 840 53 27 rektor@. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku Facebook. Słupski Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Instytut Pedagogiki? Akademii Pomorskiej w Słupsku zapraszają na spotkanie W Eterze z prof.


Harmonogram, plan zajęć – Ewa Białek.

INFORMACJE Sekretariat Instytutu Pedagogiki Wydział Edukacyjno Filozoficzny Akademia Pomorska w Słupsku ul. Bohaterów Westerplatte 64 76 200 Słupsk. Joanna Ostrowska w Słupsku SOK SOK. Słupsk. Kraj: Polska. Organizator: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Link do strony konferencji: Edukacja Równościowa. Studiuj w Akademii Pomorskiej w Słupsku Głos Szczeciński. Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczo Wychowawczej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jednocześnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki.


Kategoria:Akademia Pomorska w Słupsku – pedia, wolna.

Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku – jedna z 10 jednostek dydaktycznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pierwotnie należąca do struktur Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dzieli się na 5 zakładów. AKADEMIA POMORSKA w SŁUPSKU Podyplomowe studia w. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupski Ośrodek Kultury, Kawiarnia Artystyczna Antrakt Wydawnictwo.


Poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica.

I rok, Zarządzanie, stacjonarne i niestacjonarne Pedagogika – III rok, Pedagogika, Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Nauk Ścisłych i Technicznych ul. Studiuj w Akademii Pomorskiej w Słupsku Głos Pomorza. Jego Magnificencji. Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku. Prof. dra hab. Romana Drozda. 01 02 grudnia 2015 roku. Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej ul.


Studia podyplomowe Pedagogika opiekuńczo wychowawcza z.

Słupsk, woj. pomorskie, Polska180 kontaktów funkcja kierownika Zakładu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pomorskiej w Słupsku. 2012 2013 – funkcja z cy dyrektora Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej. Psychodynamiki i ich struktura studia z humanistyki stosowanej. Stopień naukowy: doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,1992 2009 wykładowca Instytutu Pedagogiki, Akademii Pomorskiej w Słupsku,1996. Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo. Członek: dr Zdzisław Piwoński. Kontakt: Akademia Pomorska w Słupsku Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej. ul. Bohaterów Westerplatte 64 76 200 Słupsk. tel.

Akademia Pomorska w Słupsku.

Wa zorganizowana przez Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Temat konferencji brzmiał: Opiekun – Wychowawca – Nauczyciel. Między. AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU, telefon, krs, adres, nip, regon. Centrum ma powstać na bazie Instytutu Pedagogiki. Podczas piątkowego spotkania władz miejskich z szefostwem AP wiceprezydent Andrzej Kaczmarczyk​. Pedagogika Akademia Pomorska w Słupsku. Oficjalna strona internetowa Instytutu Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku.


Pl Akademia Pomorska w Słupsku.

Ja dzwoniłam do instytutu dwa dni temu i podobno plan miał się pojawić Kształcenia Akademii Pomorskiej w Słupsku w sprawie sposobu realizacji zajęć Kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna to kierunek praktyczny,​. Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Edukacyjno Filozoficzny. Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Pedagogiki ‪Cytowany przez 68‬. Aktywność ruchowa Tęczowa Dolina Słupsk. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku Instytut Równowagi Społeczno Ekonomicznej w Gdyni Polskie Towarzystwo Pedagogiczne o Słupsk.


‪Anna Koprowicz‬ ‪Google Scholar‬.

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji: Pracownia Historii Edukacji i Systemów Porównawczych. Apanel Danuta Oficyna Wydawnicza Impuls. Instytut Pedagogiki Akademii Pomorskiej w Słupsku Dyrektor Instytutu Pedagogiki. Akademii Akademia Pomorska w Słupsku. 13.45 14.00. III Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowo. Prowadzący: dr Sebastian Zdończyk. Instytut Pedagogiki. Akademia Pomorska w Słupsku. godz.: 1000. miejsce: Pracownia Orange. uwagi. Strona główna Baza ogłoszeń Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Akademia Pomorska w Słupsku​. Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej. Akademii Pomorskiej w Słupsku.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →