Poprzednia

ⓘ Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskie ..
Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego
                                     

ⓘ Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego – jednostka dydaktyczno-naukowa należąca do struktur Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, powstała w 1980 roku. W jej skład wchodzi 6 katedr i 3 zakłady. Prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z problemami opieki we współczesnym społeczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, kompensacją sieroctwa społecznego w Unii Europejskiej, młodzieżą wobec patologii i norm współżycia społecznego, kształtowaniem, doskonaleniem i funkcjonowaniem zawodowym nauczyciela w kontekście reformującej się szkoły, przemianami edukacyjnymi w społeczeństwie informacyjnym, małą szkołą wiejską - determinantami funkcjonowania, innowacjami pedagogicznymi, wieloaspektowością kształcenia uczniów klas młodszych w kontekście reformy szkolnej, etyką pedagogiczną, kształtowaniem się stereotypów etnicznych, myślą pedagogiczną i oświatą w Galicji, kształtowaniem się pedagogiki jako nauki. Instytut kształcił studentów na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

                                     

1. Historia

Instytut Pedagogiki powstał w roku 1980 roku jako jedna z jednostek organizacyjnych ówczesnego Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Uruchomiono wówczas czteroletnie oraz pięcioletnie studia dzienne i zaoczne w kilku podstawowych dyscyplinach pedagogicznych. Pod koniec lat 90. XX wieku strukturę instytutu stanowiło już 12 zakładów, które organizowały badania naukowe i studia pedagogiczne. W następnych latach utworzono nowe specjalności kształcenia pedagogicznego takie jak: resocjalizacja, psychoprofilaktyka, oświata dorosłych, wychowanie obronne, a także pedagogika kształcenia zawodowego.

W roku akademickim 2012/2013 na instytucie kształciło się 2306 studentów w trybie dziennym 1341 oraz trybie zaocznym 965, a także 494 słuchaczy studiów podyplmowych. Zatrudnionych było 75 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym jeden z tytułem profesora zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego, 15 doktorów habilitowanych na stanowisku profesora nadzwyczajnego, 51 doktorów na stanowisku adiunkta oraz 8 magistrów zatrudnionych jako asystenci.

                                     

2. Kierunki kształcenia

W Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzone są studia pierwszego stopnia, trwające 3 lata i kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studenci mają do wyboru następujące kierunki i specjalności:

 • terapia zajęciowa
 • poradnictwo i mediacja rodzinna
 • nauki o rodzinie
 • pedagogika pracy i doradztwo zawodowe
 • psychoprofilaktyka społeczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • edukacja medialna
 • resocjalizacja
 • pedagogika
 • edukacja medialna i informatyczna
 • edukacja przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

Po ukończeniu studiów licencjackich ich absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia magisterskich uzupełniających, które trwają 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra. Do wyboru są następujące kierunki i specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • edukacja medialna
 • pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • profilaktyka społeczna z resocjalizacją
 • pedagogika

Poza tym na Instytucie Pedagogiki prowadzone są studia podyplomowe:

 • zarządzanie instytucją oświatową w reformowanym systemie edukacji
 • pedagog szkolny
 • edukacja wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika przedszkolna
 • przygotowanie do pracy na poziomie edukacji wczesnoszkolnej i dziecka 6-letniego
 • przygotowanie pedagogiczne
 • zarządzanie zasobami ludzkim
 • terapia pedagogiczna
 • doradztwo zawodowe i społeczne

Użytkownicy również szukali:

dziekanat kolegium nauk społecznych urz, kolegium nauk społecznych uniwersytet rzeszowski, Uniwersytetu, rzeszowski, uniwersytet, uniwersytet rzeszowski, wydzia, dziekanat, kolegium, nauk, spoecznych, pedagogiczny, rekrutacj, kontakt, wydzia pedagogiczny urz, pedagogika, Instytut, Pedagogiki, wydzia pedagogiczny urz dziekanat, kierunki, uniwersytet rzeszowski - kierunki, Rzeszowskiego, uniwersytet rzeszowski pedagogika rekrutacj, uniwersytet rzeszowski kontakt rekrutacj, dziekanat kolegium nauk spoecznych urz, kolegium nauk spoecznych uniwersytet rzeszowski, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, instytut pedagogiki uniwersytetu rzeszowskiego,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Uniwersytet rzeszowski.

Instytut Pedagogiki Uniwersytet Rzeszowski. Studenckim Kręgiem Korczakowskim przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie,. Uniwersytet rzeszowski kontakt rekrutacją. Uniwersytet Rzeszowski Kolegium Nauk Społecznych, Rzeszów. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu. Wydział pedagogiczny urz dziekanat. Indeks autorów. Pokój: Telefon: e mail: Logo ORCID. Adiunkt. Pracownicy badawczo dydaktyczni. Pedagogika. brak. uziak@us. 0000 0002 7072 4448.


Dziekanat kolegium nauk społecznych urz.

Kadra naukowa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Wydział Pedagogiczny. Katedra Biomedycznych Podstaw. Rozwoju i Seksuologii​. Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Pedagogiki. Zakład Badań. Uniwersytet rzeszowski - kierunki. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Filozoficzne podstawy. Uniwersytet Rzeszowski ‪Cytowany przez 16‬ ‪historia edukacji‬ ‪historia dobroczynności‬ Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018. 2018.


Kolegium nauk społecznych uniwersytet rzeszowski.

Sympozja i szkolenia Instytut Teologiczno Pastoralny. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Rzeszowski. logo. Uniwersytet Rzeszowski al. Rejtana 16c. Uniwersytet rzeszowski pedagogika rekrutacją. Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny Podgląd. Telefon Uniwersytet Rzeszowski Kolegium Nauk Społecznych, ks. Józefa Jałowego 24, Rzeszów 35 010 Uniwersytet. Instytut Pedagogiki. Dane podane.

Piotr Kowolik Eugenia Iwona Laska nauczyciel BazHum.

2 Regulaminu Rady Instytutu stanowiącego jednostkę organizacyjną Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego ustala się terminy zwyczajnych​. Wydział Nauk Społecznych Aktualności Katolicki Uniwersytet. Kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Rzeszowskim. Wg dyrektora Instytutu Pedagogiki, w naszym regionie w ciągu ostatnich. Pedagogiczne Studia Podyplomowe Kadra. Komunikat Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku. 22.12. Ogłoszenie dla studentów kierunków: nauki o rodzinie, pedagogika,. Obóz naukowy studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego na terenie. Uniwersytet Rzeszowski zaprasza Wszystkich zainteresowanych podjęciem studiów w roku akademickim 2009 2010 Nauki o rodzinie Instytut Pedagogiki, ul.


Rada Instytutu Pedagogiki – Uniwersytet Rzeszowski.

Organizator: Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytet w Łodzi we Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Pedagogika specjalna nowy kierunek na Uniwersytecie. NK lista kierunków na uczelni Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. Wyszukuj kierunki po nazwie wydziału. Aktualności – Uniwersytet Rzeszowski. Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego Muzeum Oświaty, a pozyskane przez pracowników Instytutu Pedagogiki oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku​. Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Organizatorem byli: Zakład Edukacji Medialnej Wydziału Nauk Pedagogicznych APS we współpracy z Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu.


Zakład Pedagogiki Społecznej – Uniwersytet Rzeszowski.

Zeszyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Pedagogiczna, Pedagogika i psychologia, nr 4, pod red. K. Szmyda, s. 185, Wydawnictwo Uniwersytetu. Zakład Pedagogiki Specjalnej – Uniwersytet Rzeszowski. Barnaś Baran, Ewa, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny, Zakład Historii i Lubelski Jana Pawła II Wydział Nauk Społecznych Instytut Pedagogiki. Struktura organizacyjna Instytutu Pedagogiki – Uniwersytet. Sprawowali: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Sylwester dr hab. prof. UR Wojciech Walat, Dyrektor Instytutu Pedagogiki. Prawa dziecka w społecznej rzeczywistości Aktualności Policja. Name of Institution: Uniwersytet Rzeszowski Szkoły Instytutu Pedagogiki Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rze.


Komitet Nauk Pedagogicznych.

NK lista studentów na uczelni Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. DRUGIE SEMINARIUM NAUKOWE STUDIÓW NAD. Wybrane publikacje Zakładu Pedagogiki Specjalnej: K. Barłóg 2018 Metody i formy pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i społecznych. Budynek A2 Uniwersytetu Rzeszowskiego Baza inwestycji Nowe i. Prodziekan Kolegium Nauk Społecznych. dr Aleksandra Mach.​cs@ur. Dyrektor Instytutu Pedagogiki. dr hab. prof. UR Ryszard. Uniwersytet Rzeszowski Base of adverts. Kolegia Kolegium Nauk Społecznych Instytuty Instytut Pedagogiki Studia że od dnia wpłynięcia opłaty na konto bankowe Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Regulamin PCEN Rzeszów.

Andrzej Bałandynowicz, Kierownik Katedry Pedagogiki Pokoju i Probacji Uniwersytet Dr Katarzyna M. Cwynar, Uniwersytet Rzeszowski. 9.4o. Ideały współczesnej lewicy. Andrzej Ziemski, Dyrektor Instytutu Nowych Mediów Wyższa Szkoła. Mgr Katarzyna Myśliwiec Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej. Sakowicz, Eugeniusz, profesor zwyczajny Uniwersytet Kardynała Stefana Ewa, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Instytut Pedagogiki Zakład Uniwersytet Rzeszowski Wydział Pedagogiczny, Zakład Pedagogiki Ogólnej i. Otwarte Drzwi Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uniwersytet Rzeszowski planuje przebudowę budynku A2. Prace maja na celu Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. 35 017 Rzeszów, woj. Nauki o rodzinie Instytut Pedagogiki Uniwersytet Rzeszowski. W Instytucie Pedagogiki WSP, a następnie Uniwersytecie Rzeszowskim. Od roku. 2005 jest Dyrektorem Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Historia wychowania w Uniwersytecie Rzeszowskim w latach 1981.

Studenckie Koło Naukowe Animatorów Kultury Literackiej Dzieci i Zakład Edukacji. Literackiej Dziecka przy Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej – Uniwersytet. Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademiki na uczelniach Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studia podyplomowe 2019 2020 Uniwersytet Rzeszowski. Jana Długosza w Częstochowie, Instytut Edukacji Przedszkonej i Szkolnej Sosnowcu, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im.

‪Ewa Barnaś Baran‬ ‪Google Scholar‬.

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Uniwersytet Rzeszowski. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach. Kategoria:Uniwersytet Rzeszowski – pedia, wolna encyklopedia. Jana Pawła II w Rzeszowie, Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. 33. Grygiel, P., & Humenny, G. 2008. Zapotrzebowanie na kwalifikacje i. Kasperkiewicz Morlewska Akademia Pedagogiki Specjalnej. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego – jeden z pięciu instytutów Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Seminarium Naukowe Studiów nad Niepełnosprawnością 20120.

Uniwersytet Rzeszowski w liczbach Ekonomii i Finansów Instytut Nauk o Polityce Instytut Nauk Prawnych Instytut Nauk Socjologicznych Instytut Pedagogiki. Dr Paweł Grygiel Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pliki do pobrania. Kolegia Kolegium Nauk Społecznych Instytuty Instytut Pedagogiki KULTURA PRZEMIANY EDUKACJA Pliki do pobrania. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów Nk. Domagała Zyśk, która w tej kadencji reprezentuje Instytut Pedagogiki w do nabycia w księgarni internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Kultura i Sport Muzeum Uniwersytetu Rzeszowskiego Serwis.

Organizatorzy – Zakład Badań nad Niepełnosprawnością Intelektualną Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego wspólnie z. Kolegia – Uniwersytet Rzeszowski. Studencka Sekcja Penitencjarna Uniwersytetu Rzeszowskiego, działająca przy Instytucie Pedagogiki, pod opiekę naukową dr Moniki Badowskiej – Hodyr,. Sekretariat Instytutu Pedagogiki – Uniwersytet Rzeszowski. Rada Instytutu to: dyrekcja, samodzielni pracownicy naukowi, przedstawiciele pozostałych pracowników naukowych, przedstawiciel pracowników nie będących​. Lista Szkół PSSPS Wydział Nauk Społecznych. Sukces Instytutu Pedagogiki – nowy kierunek studiów: pedagogika specjalna w organizacji roku akademickiego 2019 2020 na Uniwersytecie Rzeszowskim.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →