Poprzednia

ⓘ Apteka Rektorska w Zamościu jest zabytkową apteką, znajdującą się w renesansowym budynku. Jest to najstarsza z historycznych aptek funkcjonujących do dziś w Pol ..Apteka Rektorska w Zamościu
                                     

ⓘ Apteka Rektorska w Zamościu

Apteka Rektorska w Zamościu jest zabytkową apteką, znajdującą się w renesansowym budynku. Jest to najstarsza z historycznych aptek funkcjonujących do dziś w Polsce, działająca nieprzerwanie od 1609 roku. Założycielem apteki w tym miejscu był Szymon Piechowicz.

                                     

1. Zamość

Zamość został założony w roku 1580 r. jako "perfekcyjne miasto odrodzenia". Prawa miejskie uzyskał w 1580 r. na mocy przywileju lokacyjnego wystawionego przez założyciela i właściciela kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. W 1589 r. miasto zostało stolicą założonej przez jego właściciela Ordynacji Zamojskiej.

Twórca Zamościa, Jan Zamoyski, zlecił zaprojektowanie miasta architektowi Bernardo Morando, który nawiązał do koncepcji antropomorficznych. Głową miał być pałac Zamoyskich, kręgosłupem ulica Grodzka, przecinająca Rynek Wielki ze wschodu na zachód w kierunku pałacu, a ramiona to ulice poprzeczne, z głównymi jakie stanowią położone na jednej linii ul. Solna na północ od Rynku Wielkiego oraz ul. B. Moranda na południe od Rynku. Przy tych ulicach wyznaczono także inne rynki: Rynek Solny i Rynek Wodny, jakby organy wewnętrzne miasta. Bastiony to z kolei ręce i nogi służące do obrony. Układ ten przetrwał do dzisiaj w stanie praktycznie nie zmienionym. Główne cechy, wyróżniające zamojskie Stare Miasto, to: zachowany od czasu powstania układ urbanistyczny, regularny Rynek Wielki o wymiarach 100 × 100 m z ratuszem i tzw. kamienicami ormiańskimi, a także fragmenty umocnień obronnych.

Jan Zamoyski utworzył także uczelnię Akademię Zamojską którą oficjalne otwarto w 1595 r. Akademia była pierwszą prywatną w całości opłacaną przez wielkiego kanclerza, będąc symbolem potęgi i ogromnych ambicji fundatora uczelnią a czwartą – po krakowskiej 1364, Lubrańskiego w Poznaniu 1519 i wileńskiej 1578 – wyższą uczelnią w Rzeczypospolitej. W akcie fundacyjnym uczelni z 1600 r. zawarte zostały powszechnie znane słowa kanclerza Zamoyskiego: "Takie są rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

                                     

2. Założyciel apteki

Szymon Piechowicz był studentem Akademii Zamojskiej wkrótce po jej otwarciu w 1595 r. Potem studiował na Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień bakałarza sztuk wyzwolonych. W 1603 r. został powołany na katedrę logiki w Akademii Zamojskiej. W 1607 r. wyjechał na dalsze studia do Włoch, i tam na uniwersytecie w Padwie 25 lutego 1609 r. uzyskał dyplom doktora medycyny. Po powrocie do Zamościa objął w Akademii katedrę medycyny. W latach 1611 – 1624 był siedmiokrotnie wybierany na rektora, dał się poznać jako światły organizator życia uczelni.

                                     

3. Budynek apteki

Z planu Zamościa z lat 1603–1604 wynika że Krzysztof Lechth, murarz, był właścicielem narożnej działki Rynek Wielki 2 na której prawdopodobnie znajdował się dom zapewne drewniany. Działka ta przy Rynku Wielkim ".

Kolejnym właścicielem kamienicy był aptekarz Jan Kanty Terlecki z Białej. Zarządzał apteką od 1809 r. Po jego śmierci w 1836 r. wdowa Joanna miała trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego aptekarza. W aptece pracowało dwóch uczniów bez przygotowania zawodowego. W styczniu 1837 r., w czasie kontroli dokonanej przez zastępcę lekarza obwodu zamojskiego Terlecka otrzymała co prawda pozwolenie na tymczasowe prowadzenie apteki przez jednego z uczniów, ale miał on korzystać z pomocy i opieki doktora medycyny Schumachera – ordynatora w szpitalu wojskowym. W czerwcu 1837 r. do Zamościa przyjechał z Charkowa brat właścicielki, Fryderyk Fischer, który właśnie ukończył tamtejszy uniwersytet i jako lekarz klasy pierwszej podjął pracę w Zamościu. W maju 1839 r. Fischer wyjechał z twierdzy, a kontrola w aptece w czerwcu stwierdziła brak porządku. Postanowiono, że w ciągu miesiąca Terlecka zamknie aptekę lub postara się o fachowego pracownika. Zniechęcona kłopotami z zatrudnianymi pracownikami w 1842 r. sprzedała aptekę Janowi Kłossowskiemu. Odtąd kamienica wraz z apteką była w posiadaniu rodziny Kłossowskich. Apteką zarządzali kolejno: Karol Kłossowski, brat stryjeczny Jana i Zdzisław Kłossowski, a po jego śmierci sukcesorkami apteki zostały: żona Regina Kłossowska i trzy zamężne córki – Stefania Szperlowa, Wanda Minczewska i Mana Szelchauzowa.

Po śmierci Karola Kłossowskiego w 1891 r. dokonano remontu kamienicy, polegającego m.in. na wymianie okien i drzwi, naprawie dachu i pieców, pomalowaniu pomieszczeń na drugim piętrze.

Innej, bliżej nieokreślonej restauracji podlegała kamienica w latach 1911 – 1929, następne prace konserwatorskie przeprowadzane były w latach 1934–1937.

Do pierwszej połowy XX w. kamienica miała boniowane podcienia, żelazny balkon na osi pierwszego piętra oraz budkę drewnianą wbudowaną w lewe skrajne przęsło podcienia. Wszystkie balkony a także przybudówki w podcieniach usunięto przed wojną, także wtedy barwne fasady otrzymały kamienice w rynku.

Od 1 lipca 1925 r. dzierżawcą apteki był Feliks Łaganowski, który w marcu 1948 r. został jej właścicielem i był nim aż do upaństwowienia aptek w 1951 r.                                     

4. Apteka po upaństwowieniu

Po upaństwowieniu apteki jej kierownikiem został mgr farm. Bolesław Rymgayłło. Trzy lata później, 1 listopada 1954 r., apteka została zamknięta w celu likwidacji. Na szczęście dzięki staraniom Bolesława Rymgayłło, Ośrodka Dokumentacji Farmaceutycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej w Krakowie, a także prośbom mieszkańców Zamościa – apteka ocalała.

W latach 1956–1957 wykonano pewne prace remontowe: odsłonięto pierwotny otwór przejściowy z sieni do narożnego pomieszczenia, jednocześnie zlikwidowano bezpośredni dostęp do apteki z podcienia i założono w to miejsce dwa okna.

Opis inwentaryzacyjny kamienicy sporządzony w 1963 r. podaje:".

Do dziś został zachowany układ pomieszczeń przyziemia bliski pierwotnemu, od pierwszej połowy XVII w. przeznaczony na cele farmaceutyczne i do dziś służący tym celom. Także zachował się portal wejściowy kamienicy, rzeźbiony, reprezentujący wysoki poziom artystyczny, oraz pomieszczenie dawnego alkierza na pierwszym piętrze ze sklepieniem, portalem, kominkiem, niszą i wnękami ściennymi, co świadczy o wyszukanej – jak na dom mieszczański – elegancji wystroju wnętrza mieszkalnego.

Prace remontowe były wykonane także w 1964 r., kiedy to zamknięto aptekę na trzy miesiące. Jednak główną renowację przeprowadzono w latach 1972 – 1976. Projekt budowlany remontu kamienicy aptecznej wykonał mgr inż. arch. Grzegorz Zamojski z Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków w Warszawie, projektantem wnętrz był mgr inż. arch. Piotr Kubisiak z Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków w Lublinie, Oddział Zamość. Roboty budowlane, wyposażenie wnętrz w nowe meble, żyrandole, renowację starych mebli wykonały Pracownie Konserwacji Zabytków w Lublinie. Złocenia głowic na starych meblach oraz szyld Apteka Rektorska w podcieniu wykonała Pracownia Konserwacji Zabytków w Zamościu. Całość prac nadzorowała mgr inż. arch. Maria Sarniak, konserwator miejski, oraz mgr farm. Władysław Romanowicz.

Apteka otrzymała dodatkowo jedno pomieszczenie na parterze, z wejściem od ulicy Bazyliańskiej oraz na piętrze, gdzie mieszkała rodzina Kłossowskich, pięć pomieszczeń połączonych wewnętrzną klatką schodową z pomieszczeniami parterowymi. Od tego czasu całkowita powierzchnia użytkowa Apteki Rektorskiej wynosi 214.9 m².

Przed renowacją apteka zajmowała sześć pomieszczeń na parterze, zmywalnia znajdowała się w podwórzu, z sieni prowadziły dwa wejścia; jedno do izby ekspedycyjnej, drugie bardziej w głębi dla personelu. Tradycyjnie receptura znajdowała się w drugim pomieszczeniu; obecnie izba ta jest zapleczem ekspedycji, a receptura znajduje się w czwartym pomieszczeniu i jest wyposażona w nowe meble. Trzecie pomieszczenie stanowi dyżurka, za recepturą mieści się zmywalnia, pomieszczenia sanitarne, ma­gazyn oraz komora przyjęć. Na piętrze, licząc od klatki schodowej, znajdują się: izba pamiątek, pokój księgowej, pokój socjalny, magazyn tabletek oraz boks. Specjalnie na potrzeby apteki zainstalowano windę towarową. Przyłączono też nowoczesną sieć wodno–kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Przed zakończeniem renowacji apteki jej kierownik Władysław Romanowicz zwrócił się do Dyrekcji Cefarm-u w Lublinie o nadanie aptece nazwy "Rektorska” dla upamiętnienia jej założyciela, Szymona Piechowicza, rektora Akademii Zamojskiej. Nazwę "Rektorska” nadano aptece 28 października 1976 r. Otwarcia apteki po rekonstrukcji dokonał 28 października 1976 r. Jan Piskorski prezydent Zamościa, ogłaszając uroczyście nadanie nazwy aptece.

Na początku lat 90. XX w. istnienie apteki w tej kamienicy zostało znów zagrożone, bowiem władze miasta nosiły się z zamiarem zamknięcia apteki i ogłoszenia przetargu na lokal przy ulicy Rynek Wielki 2. Dzięki stanowisku Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm w Lublinie lokal Apteki Rektorskiej został wyłączony z przetargu, a placówka ta funkcjonuje w tym samym budynku już czwarte stulecie.

Użytkownicy również szukali:

apteka rektorska zamość kontakt, apteka rektorska zamość, apteka słoneczna, zamość, apteka zamość, otwarte apteki zamość, podziemna trasa turystyczna zamość cennik, zamo, Apteka, apteka, Rektorska, rektorska, muzeum, apteka zamo, zamo muzea, otwarte apteki zamo, kontakt, muzea, apteka rektorska zamo, czas, zwiedzania, podziemna, trasa, turystyczna, cennik, soneczna, otwarte, apteki, zamojskie, Apteka Rektorska w Zamociu, Zamociu, apteka soneczna zamo, muzeum zamojskie czas zwiedzania, podziemna trasa turystyczna zamo cennik, apteka rektorska zamo kontakt, apteka rektorska w zamościu, architektura w zamościu. apteka rektorska w zamościu,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Podziemna trasa turystyczna zamość cennik.

Apteka Rektorska Informacja Turystyczna Zamość. Zamość – miasto na prawach powiatu założone w oparciu o prawo Rotunda Zamojska Apteka Rektorska w Zamościu Arsenał Zamojski. Apteka słoneczna, zamość. Zamość DekorianHome. Kup Apteka rektorska w Zamościu w kategorii Pozostałe Książki naukowe i popularnonaukowe na Allegro Najlepsze oferty na największej platformie. Zamość muzea. Apteka Rektorska w Zamościu Andrzej Wróbel książka. Teki ukazały się dwie cenne monografie: Apteka Rektorska w Zamościu Andrze Pierwszy z zaprezentowanych tytułów dotyczący Apteki Rektorskiej w Za.


Apteka rektorska zamość.

Zamojski szlak kobiet. Jak przystało na królową polskich aptek, iście królewska oprawa towarzyszyła obchodom 400 lat Apteki Rektorskiej w Zamościu 18.09. Apteka rektorska zamość kontakt. Zamość w pigułce. Idealne renesansowe miasto mapa Polski. Znamy wiele aptek, które mają specyficzny klimat, budzą miłe skojarzenia i By się o tym przekonać, wystarczy zajrzeć do Apteki Rektorskiej w Zamościu,.


Dbam O Zdrowie, Rynek Wielki 2, Zamość 22 400, godziny otwarcia.

Apteka Staromiejska, Trzebiatów Rynek 5, Zachodniopomorskie. Miano najstarszej apteki w Polsce posiada apteka Rektorska w Zamościu założona przez. APTEKA CEFARM NR 95 001 REKTORSKA Zamość, Rynek Wielki. APTEKA CEFARM NR 95 001 REKTORSKA. 0. Adres. Rynek Wielki 22 400 Zamość Polska, lubelskie. Kontakt. Tel.: 846392386. E mail:. Z jak Zamość – Następny przystanek. Poznaj aptekę APTEKA CEFARM NR 95 001 REKTORSKA, znajduje się ona w Zamość, na ulicy Rynek Wielki 2. Poznaj również naszą opinie. Apteka Rektorska w Zamościu: cztery stulecia tradycji Farmacja. Innymi ważnymi i ciekawymi obiektami na terenie Zamościa są m.in. Akademia Zamojska, najstarsza apteka w Polsce Apteka Rektorska, Muzeum Historii. 09.2009 400 lat Apteki Rektorskiej w Zamościu. Aptekarz Polski. 7 dni w tygodniu. Sprawdź godziny otwarcia, aktualny numer telefonu, dostępność i ceny leków. Apteka jest jedną z 4 aptek sieci Dbam o Zdrowie w Zamościu.

Zamość Stare Miasto ZAMOJSKIE KLIMATY CZĘŚĆ II Worldbook.

Dzisiejszą nazwę – Apteka Rektorska – nadano temu miejscu w 1976 r. na pamiątkę roli, jaką Piechowicz odegrał w zamojskiej edukacji. APTEKA CEFARM NR 95 001 REKTORSKA. Apteka. Katalog. Cena wstępu: grupy do 15 osób wstęp wolny. Apteka Rektorska ul. Rynek Wielki 2 tel. 84 639 23 86. Godziny pracy apteki 8.00 – 19.00. Jubileusz królowej polskich aptek Zamość onLine. Plik:Apteka Rektorska w Zamościu M Z Wojalski 5538.jpg. Z pedii, wolnej encyklopedii. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania. Plik Historia. Andrzej Wróbel Apteka Rektorska w Zamościu Antykwariat Gelber. Pochowana na cmentarzu w Zamościu. 3. Jaśkiewiczowa Maria 1866 1915 – ur. w Brześciu Litewskim, społeczniczka.


400 lat historii Apteki Rektorskiej w Zamościu.

Położona we wschodniej pierzei Rynku Wielkiego Apteka Rektorska założona przez rektora Akademii Zamojskiej w 1609 roku, jako najstarsza w Polsce. Archiwalne: Polskie Apteki ALBUM Apteka Rektorska Zamość Łódź. Dla miłośników rzeźby jest w Zamościu Muzeum Rzeźby prof. Mariana Najstarsza apteka w Polsce Apteka Rektorska w Zamościu. 35. Apteka Rektorska w Zamościu BazHum. Zamość? perła polskiego renesansu w otoczeniu nieskazitelnej przyrody pałacem, najstarszą w Polsce Apteką Rektorską od 1992 r. znajduje się na Liście​.


Apteka Rektorska Zamość warto zobaczyć, odwiedzić POLECAMY.

APTEKA PRZY RYNKU w Zamościu znajdź i zarezerwuj swoje leki już teraz. Adres apteki to: Zamość, Nowy Rynek 5a, nr tel.: 846271415. Sprawdź również. Zamość Największe atrakcje WP Turystyka. Sprawdź godziny otwarcia i dyżury apteki DOZ przy ul. Rynek Wielki 2, Zamość. Znajdź także inne apteki z obsługą zamówień internetowych już dziś!. Charyzma miejsca – jak ją budować? Manager farmacji. 40 zł: Witam Mam do sprzedania 3 albumy z serii Polskie Apteki Cena za wszystkie 3 do negocjacji, cena pojedynczego albumu 40 pln. Apteka DOZ, Zamość, Rynek Wielki 2 Gdzie po lek. Przy staromiejskim rynku znajduje się Apteka Rektorska. Jest to najdłużej działająca apteka w Polsce. Przez ponad sto lat jej właścicielami była rodzina.


Apteka rektorska w Zamościu Pozostałe Książki naukowe i.

Ulica: Rynek Wielki 2. Numer budynku: 2. Kod pocztowy: 22 400. Miejscowość: Zamość. Gmina: Zamość. Powiat: Zamość. Województwo: lubelskie. Najstarsza apteka w Polsce recenzja Stare Miasto w Zamościu. Siedmiokrotnie był rektorem Akademii i stąd wywodzi się obecna nazwa apteki ​Rektorskiej. W 1612 r. zakupił on dla drukarni akademickiej. Apteka Lichtsona Kazimierz Dolny. Apteka Rektorska. Jedna z najstarszych aptek w Polsce działająca nieprzerwanie od 1609 r. ul. Rynek Wielki 2. tel. 84 639 23 86. Godziny pracy apteki 8.00. DOZ Apteka Zamość, Rynek Wielki 2 godziny otwarcia i dyżury. Zamość. SPOKO. Zamość to urocze miasteczko położone w południowej części województwa lubelskiego. Z tym miastem wiąże się wiele ciekawych. 12 najlepszych noclegów w pobliżu Apteki Rektorskiej w Zamościu. NUKAT centralny katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych. Znajdź potrzebny Ci tytuł i sprawdź, które biblioteki go udostępniają. Zamość Apteka Rektorska. Atrakcje turystyczne Zamościa. W aptece krem na słońce, który pach niał masłem kakaowym. NASZE TRADYCJE. Apteka REKTORSKA z dzieł Cycerona wyd. w Zamościu w 1611 r.


Cztery wieki zaczarowanej apteki Rektorskiej Dziennik Wschodni.

8. Eskulap G.Czarnecki Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 11, 22 500 Hrubieszów. 2. 84 664 12 39. 9. Apteka DOZ Rektorska ul. Rynek Wielki 2, 22 400 Zamość. 2. Zamość atrakcje turystyczne: co warto zobaczyć, ciekawe miejsca. Apteka Pod Barankiem, jedna z najstarszych krakowskich aptek, obchodzi w tym oraz Izba Pamiątek Farmaceutycznych w Zamościu, w Aptece Rektorskiej,​. Rynek Przewodnik po Zamościu i Roztoczu Strona 6. Apteka Rektorska w Zamościu: cztery stulecia tradycji. POLITYKA LEKOWA. Autor: Luiza Jakubiak 28 12 2009. Apteka Rektorska w.


Apteki i aptekarze zamojscy w XVII XVIII wieku e KUL.

Wśród aptek zgrupowanych pod szyldem Apteki Dbam o zdrowie znalazła się również Apteka Rektorska w Zamościu, której dzieje, w drugiej już monografii z. Wykaz aptek ogólnodostępnych z terenu działania LOIA do. Kawiarnia artystyczna z galerią w zabytkowych piwniczkach pod najstarszą w Polsce Apteką Rektorską 1609r. Apteka Rektorska Przewodnik Dioblina. Wykaz prac licencjackich obronionych w PWSZ w Zamościu. Kierunek: Turystyka. Rok 2013 Apteka Rektorska w Zamościu jako obiekt turystyczny prof. dr hab. Aptekarz jubileusz do druku.indd Naczelna Izba Aptekarska. Nie ma bodaj w kraju drugiej apteki, która może poszczycić taką historią. Jej właścicielami były osoby zaangażowane w tworzenie systemu.

PEREGRINUS trasy Zamość i Roztocze.

Czarnym wtorku Andrzej Wróbel i J. Franaszczuk w książce – albumie Apteka rektorska w Zamościu. Mimo prywatyzacji apteki kamienica. Wykaz prac TURYSTYKA bez nazwisk Uczelnia Państwowa im. Jest najstarszą polska apteką. Powstała w 1609 roku, a założył ją Szymon Piechowicz medyk, profesor i rektor Akademii Zamojskiej. Mimo burz dziejowych​. Zamość Rynek Wielki stare zdjęcia, mapa. Apteka została otwarta w 1906 roku przez Szymona Piechowicza, który wrócił do znajdziecie ją pod nazwą Apteka Rektorska, taką nazwę nadano w 1976 roku na pamiątkę Podstawowe informacje. Lokalizacja. ul. Rynek Wielki 2. Zamość​.


Zamość 2017 Krezut.

Andrzej Wróbel Apteka Rektorska w Zamościu. – Bez Recepty, Łódź 2007, wydanie I, seria: Najpiękniejsze polskie apteki, oprawa twarda. Zamość – informacje turystyczne: plany, przewodniki, kalendarz. Aleksandrą Kucharską, kierownikiem Apteki Rektorskiej w Zamościu. apteka wyrobiła sobie przez wieki u mieszkańców Zamościa i całego.


Najstarsza apteka w Polsce Inf.

Apteka Rektorska w Zamościu Andrzej Wróbel zamość, farmacja. Dzieje apteki od 1609 roku plus krótki rys historyczny Zamościa. Opr. twarda w obwolucie,. Meble w promocji dla miasta Zamość sklep. To Apteka Rektorska, która mieści się na rynku w Zamościu. W latach 80. XX w. Apteka Rektorska Zamość NUKAT Prosto do informacji katalog. Na starówce znajduje się również najstarsza apteka na Lubelszczyźnie działająca od 1609 roku, Apteka Rektorska w Zamościu. W 1992 roku zamojska.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →