Poprzednia

ⓘ Powiat sanocki, Galicja. Powiat sanocki został utworzony w 1867 z obszarów dawnego powiatów sanockiego, bukowskiego i rymanowskiego. Pierwsze wybory członków Ra ..


Powiat sanocki (Galicja)
                                     

ⓘ Powiat sanocki (Galicja)

Powiat sanocki został utworzony w 1867 z obszarów dawnego powiatów sanockiego, bukowskiego i rymanowskiego. Pierwsze wybory członków Rady z grupy większych posiadłości przeprowadzono w czytelni miejsckiej w Sanoku 14 października 1867 i uczestniczyło w nich 15 z 49 uprawnionych.

Siedzibą c.k. starostwa był Sanok. Urząd mieścił się w południowym skrzydle zamku królewskiego później usuniętym, odbudowanym w XXI wieku. Po 1880 siedziba została przeniesiona do budynku wybudowanego w zachodniej pierzei sanockim rynku.

Powierzchnia powiatu w 1879 roku wynosiła 12.6487 mil kw. 727.81 km², inne źródło podało 1149.02 km², a ludność 78 612 osób. Wśród ludności niespełna 54% było wyznania greckokatolickiego, około 38% rzymskokatolickiego, 8% stanowili Żydzi; powiat liczył 136 osad, zorganizowanych w 129 gmin katastralnych. Powiat, a wcześniej także cyrkuł sanocki, od południa graniczył z Węgrami, od zachodu z powiatem krośnieńskim, od północy z powiatem brzozowskim i birczańskim, od wschodu z powiatem liskim.

Według spisu z 1910 ludność powiatu wynosiła 108 678, z tego 42 727 rzymskokatolików, 54 664 grekokatolików, 11 249 Żydów, zaś według języka było 59 034 Polaków, 49 193 Rusinów, 173 Niemców.

Na terenie powiatu działały trzy sądy powiatowe - w Sanoku, Rymanowie i Bukowsku.

                                     

1. Rada powiatowa

W myśl ustawy z 1866 rada powiatu liczyła 26 członków. Kadencja trwała trzy lata. Na czele rady stał prezes niem. Präses wydziału określany także jako marszałek.

Prezesi wydziału
  • Włodzimierz Truskolaski 1897-1906, zastępca ks. Teofil Kałużniacki
  • Jakub Wiktor 1867-1871, zastępca Erazm Łobaczewski → Zenon Słonecki
  • Feliks Gniewosz 1885-1897, zastępca Hieronim Romer, Cyryl Jaksa Ładyżyński
  • Karol Łepkowski 1906-1912), zastępca ks. Olimp Polański
  • Maksymilian Łepkowski 1871-1875, zastępca Zenon Słonecki
  • Zenon Słonecki 1875-1885, zastępca Zygmunt Jaworski, od 1884 Feliks Gniewosz
  • Kazimierz Laskowski 1912-, zastępca hr. Jan Potocki

Poniższe zestawienie składów Rady Powiatowej w Sanoku zostało opracowane na podstawie danych z corocznie wydawanego Szematyzmu Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem. Każdorazowo stan podany w Szematyzmie odnosi się czasowo do końca roku poprzedzającego.

                                     

1.1. Rada powiatowa Stan w 1867, 1868, 1869, 1870

Wybory do Rady z grupy większych posiadłości odbyły się 14 października 1867 na podstawie źródeł

Rada powiatowa do 1869 w j. niem. Bezirks-Rath in Sanok Członkowie z grupy większych posiadłości: Leon Grotowski, Maksymilian Łepkowski od ok. 1869, Rafał Łepkowski, Wincenty Morze, Zenon Słonecki, Piotr Tchorznicki do ok. 1868, Władysław Urbański, Jakub Wiktor, Jan Wiktor, Celestyn Zbyszewski

Członkowie z grupy gmin miejskich: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Józef Kaczorowski, Ignacy Kahane, Erazm Łobaczewski, Seweryn Popiel

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Paweł Błaszczak od ok. 1869, Hryć Drozd od ok. 1869, Franciszek Galant, Michał Jachwan, Jan Kulik, Tomasz Mazur, Jozafat Michał, Wojciech Nycz, Mikołaj Paraszczak do ok. 1868, Wasyl Regent, Jędrzej Sołtys, Jan Stawarczyk do ok. 1869, Eliasz Tylka, ks. Jan Węgrzynowicz

Wydział powiatowy do 1869 w j. niem. niem. Bezirks-Ausschuss in Sanok

Prezes marszałek: Jakub Wiktor

Zastępca prezesa: Erazm Łobaczewski od ok. 1869, Zenon Słonecki od ok. 1869

Członkowie wydziału: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Jan Kulik do ok. 1868, Maksymilian Łepkowski od ok. 1869, Rafał Łepkowski od ok. 1868, Zenon Słonecki do ok. 1869, Piotr Tchorznicki do ok. 1868, ks. Jan Węgrzynowicz od ok. 1868, Celestyn Zbyszewski

Zastępcy: Leon Grotowski, Ignacy Kahane, Wincenty Morze od ok. 1868, Rafał Łepkowski do ok. 1868, Seweryn Popiel, Eliasz Tylka, Władysław Urbański

                                     

1.2. Rada powiatowa Stan w 1870, 1871, 1872, 1873, 1874

na podstawie źródeł

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Stanisław Bieliński, ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Feliks Gniewosz, Franciszek Gniewosz, Leon Grotowski, Zygmunt Janowski, Maksymilian Łepkowski, Zenon Słonecki, Leonard Truskolaski

Członkowie z grupy gmin miejskich: Mateusz Beksiński, Stanisław Dąbrowski, ks. Apolinary Laskowski, Jan Okołowicz, Seweryn Popiel

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Jakub Dochniak, Jan Galik, Iwan Halenda, Atanazy Hamerski, Michał Luszcz, Wawrzyniec Piwko, Tomasz Solon, Walenty Szal, Wojciech Sołtysik, Walenty Szafran, Adam Szałankiewicz, Celestyn Zbyszewski

Wydział powiatowy

Prezes marszałek: Maksymilian Łepkowski → Zenon Słonecki

Zastępca prezesa: Zenon Słonecki → Zygmunt Janowski

Członkowie wydziału: Mateusz Beksiński, Stanisław Bieliński, ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Franciszek Gniewosz, Celestyn Zbyszewski

Zastępcy: Feliks Gniewosz, ks. Apolinary Laskowski, Jan Okołowicz, Wawrzyniec Piwko, Wojciech Sołtysik, Leonard Truskolaski                                     

1.3. Rada powiatowa Stan w 1874, 1875, 1876, 1877

na podstawie źródeł

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Stanisław Bieliński, Antoni Gniewosz, Ferdynand Janowski, Zygmunt Janowski, Maksymilian Łepkowski, Rafał Łepkowski, Hieronim Romer, Wojciech Wasylewski, Kazimierz Wiktor

Członkowie z grupy gmin miejskich: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Ichel Herzig, ks. Apolinary Laskowski, Cyryl Jaksa Ładyżyński, Franciszek Saganowicz

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Bartłomiej Bieleń, Bartłomiej Cypcar, Hryć Drahus, Antoni Dymiński, Tomasz Gładysiewicz, Petro Kocyłowski, Jan Kozimor, Hryć Markiewicz, Michał Moskal, Jan Silarski, Zenon Słonecki, Stefan Zynczak

Wydział powiatowy

Prezes marszałek: Zenon Słonecki

Zastępca prezesa: Zygmunt Janowski → Franciszek Salezy Czaszyński

Członkowie wydziału: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Petro Kocyłowski, ks. Apolinary Laskowski, Cyryl Jaksa Ładyżyński, Hieronim Romer, Kazimierz Wiktor

Zastępcy: Tomasz Gładysiewicz, Antoni Gniewosz, Ferdynand Janowski, Franciszek Saganowicz, Kazimierz Wiktor, Wojciech Wasylewski

                                     

1.4. Rada powiatowa Stan w 1877, 1878, 1879, 1880, 1881

na podstawie źródeł

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Stanisław Bieliński, Edmund Dydyński, Feliks Gniewosz, Erazm Łobaczewski, Adolf Poźniak, Zygmunt Rylski, Leonard Truskolaski, Adam Wiktor

Członkowie z grupy gmin miejskich: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Ichel Herzig, Cyryl Jaksa Ładyżyński, ks. Apolinary Laskowski, Stanisław Schmiet, ks. Bronisław Stasicki

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Bartłomiej Bieleń, Tomasz Gładysiewicz, Jan Kozimor, Piotr Lewicki, Franciszek Michalski, Jan Nowakowski, Karol Pestrak, Wasyl Rejent, Jan Silarski, Zenon Słonecki, Jędrzej Smerecki, Adam Szałankiewicz,

Wydział powiatowy

Prezes: Zenon Słonecki

Zastępca prezesa: ks. Franciszek Salezy Czaszyński

Członkowie wydziału: Cyryl Jaksa Ładyżyński, Jan Nowakowski, Adolf Poźniak, Stanisław Schmiet, Adam Wiktor

Zastępcy: Edmund Dydyński, Feliks Gniewosz, ks. Apolinary Laskowski, Piotr Lewicki, Zygmunt Rylski, ks. Bronisław Stasicki

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Gustaw Szenwiski – aktuariusz; 1881 Wincenty Rajkowski – koncepista

                                     

1.5. Rada powiatowa Stan w 1881, 1882, 1883, 1884

na podstawie źródeł

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Jakub Cetnarski, ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Feliks Gniewosz, Jan Kakowski, Erazm Łobaczewski, Władysław Morawski, Hieronim Romer, Adam Wiktor

Członkowie z grupy gmin miejskich: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Jakub Gawlik, Ichel Herzig, Aleksander Iskrzycki, ks. Apolinary Laskowski, Cyryl Jaksa Ładyżyński, Jan Towarnicki

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Jakub Dochniak, Tomasz Gładysiewicz, Franciszek Galant, Jan Jarosz, Maciej Kapałowski, Piotr Kocyłowski od 1883, Kazimierz Kurej, Teodor Kuźma, Walenty Szafran, Hryć Szymanczyk, Zenon Słonecki, Stanisław Wojtuszewski

Wydział powiatowy

Prezes: Zenon Słonecki

Zastępca prezesa: Cyryl Jaksa Ładyżyński

Członkowie wydziału: Jakub Cetnarski, ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Aleksander Iskrzycki, Władysław Morawski, Piotr Kocyłowski od 1884

Zastępcy: Jakub Dochniak, Feliks Gniewosz, Ichel Herzig, Jan Kakowski, ks. Apolinary Laskowski, Jan Towarnicki od 1883

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Wincenty Rajkowski – koncepista 1882, Gustaw Szenwicki – aktuariusz                                     

1.6. Rada powiatowa Stan w 1884, 1885, 1886, 1887, 1888

na podstawie źródeł

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Jakub Cetnarski do 1885, Feliks Gniewosz, Jan Kakowski do 1885, Władysław Morawski, Adolf Poźniak od 1885, Hieronim Romer, Włodzimierz Truskolaski, Adam Wiktor, Władysław Wiktor od 1885

Członkowie z grupy gmin miejskich: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Ichel Herzig do 1887 †, Ferdynand Janowski, ks. Apolinary Laskowski, Cyryl Jaksa Ładyżyński, ks. Bronisław Stasicki, Wojciech Wojtynkiewicz

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Tomasz Bednarz, Jan Czaban, Jurko Dobosz, Antoni Gniewosz, Antoni Jakubowski, Jan Jarosz, Jędrzej Kapustyński, Piotr Kocyłowski, Feliks Niezabitowski, Jan Nowakowski, Marceli Pieniański do 1885, Zenon Słonecki

Wydział powiatowy

Prezes: Zenon Słonecki do 1 VII 1885, Feliks Gniewosz od 1 VII 1885

Zastępca prezesa: Feliks Gniewosz do 1885, Hieronim Romer od 1885

Członkowie wydziału: Jakub Cetnarski do 1885, ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Piotr Kocyłowski od 1885, Cyryl Jaksa Ładyżyński, Władysław Morawski do 1885, Włodzimierz Truskolaski

Zastępcy: Jan Kakowski do 1885, ks. Apolinary Laskowski, Feliks Niezabitowski, Jan Nowakowski, ks. Bronisław Stasicki,

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Gustaw Szenwiski – aktuariusz

                                     

1.7. Rada powiatowa Stan w 1888, 1889, 1890

na podstawie źródeł

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Feliks Gniewosz, Zygmunt Janowski, Władysław Morawski, Adolf Poźniak, Włodzimierz Truskolaski, Adam Wiktor, Władysław Wiktor

Członkowie z grupy gmin miejskich: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Ferdynand Janowski, ks. Apolinary Laskowski do 25 IV 1890 †, Cyryl Jaksa Ładyżyński, Erazm Łobaczewski wyb. uzup. 1888, ks. Bronisław Stasicki, Wojciech Wojtynkiewicz

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Tomasz Bednarz, Jan Czaban, Jurko Dobosz, Antoni Gniewosz, Antoni Jakubowski, Jan Jarosz, Piotr Kocyłowski do ok. 1888/1889, Jędrzej Kapustyński, Feliks Niezabitowski, Jan Nowakowski, Jan Duklan Słonecki wyb. uzup. 1888, Zenon Słonecki

Wydział powiatowy

Prezes: Feliks Gniewosz

Zastępca prezesa: ks. Franciszek Salezy Czaszyński

Członkowie wydziału: Piotr Kocyłowski od 1888 do ok. 1888/188), ks. Apolinary Laskowski, Cyryl Jaksa Ładyżyński od 1888, Jan Duklan Słonecki, ks. Bronisław Stasicki, Włodzimierz Truskolaski od 1888

Zastępcy: ks. Apolinary Laskowski 1888, Jan Jarosz, Erazm Łobaczewski, Feliks Niezabitowski 1888, Jan Nowakowski 1888, ks. Bronisław Stasicki 1888

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Gustaw Szenwicki – aktuariusz, Jan Pisz – inżynier 1888

                                     

1.8. Rada powiatowa Stan w 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896

na podstawie źródeł

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Antoni Gniewosz, Zygmunt Janowski, Władysław Morawski, Włodzimierz Truskolaski, Władysław Wiktor, Wojciech Wasilewski

Członkowie z grupy gmin miejskich: Leon Chill, Antoni Koleński, Tytus Lemer, Cyryl Jaksa Ładyżyński, Alojzy Schneider, Jakub Skorupiński, Ludwik Świerczyński

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Tomasz Bednarz, Józef Bugieł, Tomasz Burka, Jurko Dobosz do ok. 1895, Feliks Gniewosz, Jan Jarosz, Andrzej Paraszczak do ok. 1895, Paweł Potocki, Stefan Roman, Jan Duklan Słonecki do 1896, Zenon Słonecki 1890, 1891, 1892, Kazimierz Wiktor

Wydział powiatowy

Prezes: Feliks Gniewosz

Zastępca prezesa: Władysław Morawski 1890, 1891, 1892, Cyryl Jaksa Ładyżyński od 1892

Członkowie wydziału: Antoni Koleński 1890, od 1892, Tytus Lemer, Cyryl Jaksa Ładyżyński 1890, 1891, Alojzy Schneider 1890, 1891, 1892, 1893, Wojciech Wasilewski 1894, 1895, 1896, Włodzimierz Truskolaski, Kazimierz Wiktor

Zastępcy: ks. Franciszek Salezy Czaszyński, Zygmunt Janowski, Jan Jarosz, Jakub Skorupiński, Jan Duklan Słonecki do 1896, Władysław Wiktor

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Gustaw Szenwiski – aktuariusz, Alfred Sopotnicki – inżynier 1890, Wilhelm Szomek – inżynier od 1891, Karol Lindner – lustrator od 1892, Adam Praczyński – lustrator od 1895

                                     

1.9. Rada powiatowa Stan w 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903

Wybory odbyły się w dniach 14, 15, 17 grudnia 1896 na podstawie źródeł:

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Władysław Fihauzer, Karol Łepkowski, Władysław Morawski, Włodzimierz Truskolaski, Adam Wiktor, Kazimierz Wiktor, Władysław Wiktor

Członkowie z grupy gmin miejskich: Leon Chill do około 1901, Feliks Gniewosz do 1897, Artur Goldhammer, Antoni Kwiatkowski od około 1899, Cyryl Jaksa Ładyżyński do 1897, Franciszek Majchrowicz do około 1899, ks. Józef Moskalik, Adolf Poźniak, ks. Bronisław Stasicki od około 1899, Aital Witoszyński od 1897

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Andrzej Ciepły, Iwan Ciura, Antoni Czupiel, Nikodem Dracz, Jan Gaweł do około 1900, ks. Teofil Kałużniacki do 1901, Feliks Mazur, Grzegorz Milan, Aleksander Piech, Jurko Suchy, Antoni Szczepański, Fedor Szczerba 1896, od około 1899

Wydział powiatowy

Prezes: Feliks Gniewosz do 1897, Włodzimierz Truskolaski od 1897

Zastępca prezesa: Cyryl Jaksa Ładyżyński do 1897, ks. Teofil Kałużniacki od II.1897 do 1901, ks. Bronisław Stasicki od około 1901

Członkowie wydziału: w 1897 jedno miejsce opróżnione, Władysław Fihauzer do około 1899, Jan Gaweł do około 1899, Artur Goldhammer od około 1898, Karol Łepkowski od około 1898, Aleksander Piech, Władysław Wiktor od około 1900, od około 1900 jedno miejsce opróżnione

Zastępcy: Andrzej Ciepły, Iwan Ciura, Nikodem Dracz, Artur Goldhammer do około 1898, Antoni Kwiatkowski od około 1902, Karol Łepkowski do około 1898, Feliks Mazur

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Gustaw Szenwiski – aktuariusz do około 1900/1901, Wilhelm Szomek – inżynier, Adam Praczyński – lustrator do około 1900, Bolesław Tkaczyk – lustrator około 1901                                     

1.10. Rada powiatowa Stan w 1903, 1904, 1905, 1906, 1907

na podstawie źródeł:

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Jacek Jabłoński, Karol Łepkowski, Władysław Morawski, Jan Potocki, Tadeusz Poźniak od 1904, Adam Wiktor, Kazimierz Wiktor zm. 1903

Członkowie z grupy gmin miejskich: Artur Goldhammer, Paweł Hydzik, Antoni Kwiatkowski do 11 VIII 1907 †, ks. Józef Moskalik, Adolf Poźniak, Salamon Seelenfreund, Włodzimierz Truskolaski do 11 II 1906 †, Aital Witoszyński

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Nikodem Dracz, Bartłomiej Fidler, Aleksander Iskrzycki, ks. Antoni Koleński, Wanio Kuchta do około 1904, Grzegorz Milan, Michał Patronik, ks. Olimp Polański, ks. Włodzimierz Połoszynowicz, Jędrzej Poznański, Jurko Suchy, Józef Szafran, Iwan Szlachta od około 1905

Wydział powiatowy

Prezes: Włodzimierz Truskolaski do 11 II 1906 †, Karol Łepkowski wybrany 14 III 1906

Zastępca prezesa: ks. Olimp Polański

Członkowie wydziału: Bartłomiej Fidler, Artur Goldhammer, Jacek Jabłoński, Karol Łepkowski do 1906, ks. Włodzimierz Połoszynowicz

Zastępcy: Antoni Kwiatkowski, Jan Potocki, Salamon Seelenfreund, Józef Szafran, Adam Wiktor, Aital Witoszyński

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz, Wilhelm Szomek – inżynier, Władysław Baczyński – lustrator, Stanisław Rozwadowski – leśnik

                                     

1.11. Rada powiatowa Stan w 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912

na podstawie źródeł

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości: Jacek Jabłoński, Kazimierz Jachimowski od około 1908, Karol Łepkowski, Władysław Morawski, Jan Potocki, Tadeusz Poźniak, Adam Wiktor do około 1908

Członkowie z grupy gmin miejskich: Feliks Giela od około 1908, Artur Goldhammer, Paweł Hydzik, Kazimierz Laskowski, ks. Józef Moskalik, Adolf Poźniak, Salomon Seelenfreund, Aital Witoszyński

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Nikodem Dracz, Bartłomiej Fidler, Aleksander Iskrzycki do 15 V 1910 †, ks. Antoni Koleński, Grzegorz Milan, Michał Patronik, ks. Olimp Polański, ks. Włodzimierz Połoszynowicz, Jędrzej Poznański, Jurko Suchy, Józef Szafran, Iwan Szlachta

Wydział powiatowy

Prezes: Karol Łepkowski

Zastępca prezesa: ks. Olimp Polański

Członkowie wydziału: Bartłomiej Fidler, Artur Goldhammer, Jacek Jabłoński, Kazimierz Laskowski od około 1908, ks. Włodzimierz Połoszynowicz, Adam Wiktor wybrany 29 XII 1906, do około 1908

Zastępcy: Jan Potocki, Tadeusz Poźniak, Salomon Seelenfreund, Józef Szafran, Aital Witoszyński

Urzędnicy: Franciszek Bem – sekretarz do około 1908, Tadeusz Wrześniowski – sekretarz od około 1908, Wilhelm Szomek – inżynier, Władysław Baczyński – lustrator, Stanisław Rozwadowski – leśniczy powiatowy, Adam Waga – asystent techniczny od około 1909

                                     

1.12. Rada powiatowa Stan w 1912, 1913, 1914

Wybory odbyły się w 1912 na podstawie źródeł

Rada powiatowa

Członkowie z grupy większych posiadłości własność tabularna: Kazimierz Jachimowski, Kazimierz Laskowski, Karol Łepkowski, Jan Wiktor

Członek z grupy najwyższego opodatkowania z kategorii handlu i przemysłu: Ludwik Eydziatowicz

Członkowie z grupy gmin miejskich: Jan Białas, Feliks Giela, ks. Franciszek Salezy Matwijkiewicz, Adam Pytel, Salomon Ramer, Kazimierz Rodkiewicz, Salomon Seelenfreund, Michał Słuszkiewicz, Jan Szuber, Wojciech Ślączka

Członkowie z grupy gmin wiejskich: Walenty Burczyk, Bartłomiej Fidler, Michał Teodor Kirpan, Mikołaj Kiszka, Maciej Kluska, Jan Majkowicz, ks. Olimp Polański, ks. Włodzimierz Połoszynowicz, Jan Potocki, Aleksander Sawiuk, Jan Ziemiański

Wydział powiatowy

Prezes: Kazimierz Laskowski

Zastępca prezesa: Olimp Polański od 1912, Jan Potocki od około 1913

Członkowie wydziału: Ludwik Eydziatowicz, Bartłomiej Fidler, Feliks Giela, Karol Łepkowski, Olimp Polański od około 1913, Kazimierz Rodkiewicz od 1912 do około 1913

Zastępcy: Jan Białas od około 1913, Kazimierz Jachimowski, Adam Pytel, Aleksander Sawiuk, Jan Wiktor

Urzędnicy: Tadeusz Wrześniowski – sekretarz, Wilhelm Szomek – inżynier, Władysław Baczyński – lustrator, Stanisław Rozwadowski – leśniczy powiatowy od 1912, inspektor las. gm. od około 1913, Adam Waga – asystent techniczny, Franciszek Moskal – urzędnik pomocniczy i kierownik biura pracy, Teresa Wagowa – oficj. i likw. od około 1913

Użytkownicy również szukali:

powiat sanocki (galicja), geografia sanoka. powiat sanocki (galicja),

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie