Rudawka Jaśliska (nieistniejąca wieś)

Rudawka Jaśliska – nieistniejąca już wieś w Polsce. Leżała w Beskidzie Niskim, na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim, w gminie Jaśliska. Położona była w dolinie Jasiołki, pomiędzy Wolą Wyżną, a Jasielem.

1. Historia
Pierwsza wzmianka o Rudawce pochodzi z 1579 r. i dotyczy przywileju, jaki Tomasz Rudawski otrzymał od biskupa przemyskiego Wojciecha Sobiejuskiego na lokację w dolinie Jasiołki wsi na prawie wołoskim. Wieś od początku należała do tzw. klucza jaśliskiego, będącego dobrami stołowymi biskupstwa przemyskiego. Była w tym kluczu najmłodszą najpóźniej założoną miejscowością i najmniejszą. Do 1914 r. należała do starostwa sanockiego, powiat sądowy Rymanów. Nigdy nie było tu cerkwi, a w latach międzywojennych wieś liczyła jedynie 22 gospodarstwa, zamieszkiwane prawie wyłącznie przez grekokatolików. Po II wojnie światowej ludność tę wysiedlono, a po zabudowaniach dawnej wsi pozostały już tylko ślady fundamentów.

2. Zabytki
Przy drodze w dolinie cztery kamienne krzyże przydrożne. Jeden z nich, ufundowany w 1865 r. przez Petra i Pawła Steców, należy do najstarszych tego typu zabytków zachowanych w górskich wsiach Beskidu Niskiego.