Poprzednia

ⓘ Kamienica przy ul. Tadeusza Kościuszki 22 w Sanoku – budynek położony w Sanoku. Jest umiejscowiona w centralnej części miasta w dzielnicy Śródmieście, u zbiegu ..


Kamienica przy ul. Tadeusza Kościuszki 22 w Sanoku
                                     

ⓘ Kamienica przy ul. Tadeusza Kościuszki 22 w Sanoku

Kamienica przy ul. Tadeusza Kościuszki 22 w Sanoku – budynek położony w Sanoku.

Jest umiejscowiona w centralnej części miasta w dzielnicy Śródmieście, u zbiegu ulicy Tadeusza Kościuszki i ulicy Adama Mickiewicza. Budynek jest dwukondygnacyjny i dwufrontowy. Elewacja południowa znajduje się przy ulicy Kościuszki, a elewacja wschodnia przy ulicy Mickiewicza. Naprzeciw fasady południowej znajduje się Plac Miast Partnerskich.

Kamienicę wybudował Żyd Berl Fink na przełomie XIX i XX wieku. 12 września 1907 Rada Miejska w Sanoku odniosła się przychylnie do wniosku Majera Hirsza Hocha o udzielenie koncesji na prowadzenie hotelu, restauracji i wyszynku wina w budynku Berla Finka. W kamienicy siedzibę miało Powiatowe Towarzystwo Zaliczkowe w Sanoku. Do końca I wojny światowej mieściła się w niej także restauracja właściciel Hoch oraz notariusz. W budynku – nad restauracją Hocha - działało także założone w 1901 Towarzystwo Wzajemnego Kredytu "Beskid” Obszczestwo Wzaimnoho Kredytu "Beskid”, w składzie którego rady nadzorczej działali: prezes ks. Józef Moskalik, wiceprezes Antoni Kokurewicz, później Aleksander Iskrzycki oraz członkowie dyrekcji ks. Omelan Konstantynowycz, ks. Józef Siekierzyński, Franciszek Kuszczak, Antoni Poliwka, Marian Czemeryński, Aleksander Sawiuk. W okresie II Rzeczypospolitej właścicielem budynku było Spółdzielcze Towarzystwo Kredytu i Handlu "Beskid”, skupiające zwolenników ideologii staroruskiej o orientacji prorosyjskiej, następnie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu i Handlu sp. z o. o., które funkcjonowało w budynku pod adresem ulicy Adama Mickiewicza 1. Od 1928 w budynku działała księgarnia, której założycielem i kierownikiem był nauczyciel Władysław Dajewski. Później w pomieszczeniach budynku działała Księgarnia Nauczycielska J. Klimkiewicz i S-ka, którą prowadził profesor gimnazjalny Stefan Lewicki pracowali w niej także inni nauczyciele: Władysław Kreowski, Antoni Rejnin. Po wybuchu II wojny światowej 1939 podczas okupacji niemieckiej w jej pomieszczeniach podjęto działalność tajnego nauczania.

Na styku wschodniej fasady kamienicy oraz budynku pod obecnym adresem ul. Adama Mickiewicza 3 funkcjonował zakład gastronomiczny "Podhalanka”. W 1932 do numeru 22 ulicy był przypisany lekarz dr Ignacy Grünspan wcześniej pod numerem 65. W połowie 1911 do budynku przeniósł swoją kancelarię adwokat krajowy w Sanoku, dr Jan Walewski. W budynku zamieszkiwał i prowadził kancelarię adwokat Andrzej Madeja.

Po II wojnie światowej w lokalach kamienicy mieściły się sklepy i prowadzona była działalność gospodarcza i handlowa. Na powierzchniach piętrowych znajdowały się lokale mieszkalne. W 1950 na rogu kamienicy działała restauracja M. Wojnarowicza. Na początku lat 70. budynek był pod adresem ul. T. Kościuszki 18 wzgl. 18/20; zamieszkiwał w nim wówczas Władysław Gąsiorowski oraz A. Mickiewicza 1, zamieszkiwało w nim 12 rodzin.

Na piętrze południowej części budynku swoją siedzibę miał Miejski Komitet Stronnictwa Demokratycznego w Sanoku. Poniżej na fasadzie znajduje się tablica pamiątkowa ustanowiona dla uczczenia 50. rocznicy powstania Stronnictwa Demokratycznego, partii politycznej założonej 15 kwietnia 1939 roku. Inicjatorem ustanowienia tablicy był Ludwik Romaniak. Inskrypcja głosi: W 50 rocznicę powstania Stronnictwa Demokratycznego 1939-1989. Miejski Komitet SD w Sanoku. Została odsłonięta 2 maja 1989 roku, a dokonali tego członkowie-seniorzy SD Maria Lisowska i Stefan Stefański. Wykonawcą marmurowej tablicy był Jan Zajdel.

Następnie w gmachu funkcjonowały restauracja "Casino” i Bank Spółdzielczy. Obecnie należy do Podkarpackiego Banku Spółdzielczego.

Fasady budynku posiadają ozdobne podpory balkonowe, pilastry na ścianach i kostkowanie pod gzymsem.

Użytkownicy również szukali:

kamienica przy ul. tadeusza kościuszki 22 w sanoku,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie