Budynek przy ul. Henryka Sienkiewicza 5 w Sanoku

Pierwotnie budynek stanowił prywatną rezydencję należącą do rodziny Ścibor-Rylskich.
W późniejszym czasie w gmachu funkcjonowały urzędy:
Małopolski Inspektorat Okręgowy Straży Granicznej 1928-1930
Komenda Milicji Obywatelskiej
Gestapo i areszt śledczy StaPo 1939-1944
Cesarsko-Królewska Okręgowa Dyrekcja Skarbu do 1914
Urząd Skarbowy do 1939
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego od 1944
Powiatowa Komenda Policji Państwowej,
Komenda rejonowa Policji 1990-1998
Komenda powiatowa Policji 1998-2005
Do końca II Rzeczypospolitej w 1939 w budynku swoją siedzibę miały Powiatowa Komenda Policji Państwowej, Urząd Starostwa Powiatu Sanockiego, Urząd Skarbowy, Urząd Skarbowy Akcyz i Monopoli Państwowych, Brygada Kontroli Skarbowej, Kasa Skarbowa, Urząd Katastralny.
W czasie II wojny światowej i okupacji niemieckiej budynek stanowił siedzibę oddziału operacyjnego gestapo kierował nim SS-Sturmbannführer L. Hahn, po czym został przekształcony i zorganizowano w Grenzkommissariat Sicherheitspolizei Komisariat Graniczny Policji Bezpieczeństwa; ponadto w budynku działał Steueramt Urząd Podatkowy; kamienica mieściła się wówczas pod adresem Sienkiewiczastrasse 5, a po przemianowaniu Bergstrasse 5.
Od przełomu sierpnia i września 1944 w budynku mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Pierwszymi szefami PUBP w Sanoku byli Malinowski, Ozgowicz, Tadeusz Sieradzki. 15 czerwca 1945 przy wejściu do budynku Antoni Żubryd dokonał zamachu na jego szefa, Tadeusza Sieradzkiego. Od 1946 do 1948 szefem PUBP był Antoni Cebula. Równolegle w tym czasie w gmachu funkcjonował sztab Grupy Operacyjnej "Wisła” w 1947, a także POP PPR.
W przeszłości na fasadzie budynku, stanowiącego wówczas siedzibę Powiatowej Komendy Milicji Obywatelskiej, była umieszczona tablica poświęcona funkcjonariuszom SB i MO. Została odsłonięta 11 października 1969 roku w czasie upamiętniania służb utrwalających władzę ludową, a fundatorami byli członkowie koła ZBoWiD przy Komendzie Powiatowej MO w Sanoku. Inskrypcja brzmiała: 1944-1969 Poległym w walce o utrwalenie władzy ludowej funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa, a poniżej wymieniono 34 nazwiska oraz napis XXV lecie PRL społeczeństwo. Jako pierwszy wymieniony na liście został kpt. Tadeusz Sieradzki. Po 2009 tablica została usunięta.
Do końca roku 2005 w budynku funkcjonowała komenda Policji, następnie przeniesiona zaadoptowanych zabudowań byłych koszar wojskowych w Olchowcach. Następnie budynek pozostał nieeksploatowany.
Powierzchnia całej nieruchomości wynosi 0.1897 ha. Budynek jest podpiwniczony i posiada trzy kondygnacje naziemne, zaś jego metraż wynosi 1775.26 m².
Budynek został wpisany do gminnej ewidencji zabytków miasta Sanoka.
Decyzją Zarządu Powiatu Sanockiego budynek został wystawiony na sprzedaż. Od tego czasu był kilkakrotnie przedmiotem organizowanego przetargu. W 2016 budynek został zakupiony przez osoby prywatne.
Poeta Janusz Szuber zawarł odniesienie do budynku w wierszu wydanym w publikacji pt. Mojość z 2005.

image