Cmentarz wojenny w Łazach

Cmentarz wojenny w Łazach – cmentarz powstały w latach 1914-1918, na którym znajdują się mogiły żołnierzy austriackich i niemieckich poległych w I wojnie światowej.
Cmentarz znajduje się w zachodniej części Łaz, na osiedlu Podlesie, przy ul. Konstytucji 3 Maja, w sąsiedztwie parafii pod wezwaniem Św. Maksymiliana Mari Kolbego.
Pierwotnie cmentarz składał się z grupy owalnych kamieni o nieregularnych kształtach i średnicy około 1 m z wykutymi na nich niewielkimi krzyżami porozkładanych na terenie lasu przyległego do osiedla podlesie. Po wybudowaniu przedłużenia ulicy konstytucji 3 maja przebiegającej przez teren cmentarza kamienie w latach 90ych przeniesione zostały na południową stronę ulicy do niewielkiego skrawka pozostałej po tej stronie lasu gdzie na szczycie kopca kilkanaście z nich ułożone zostało w kształt okręgu o średnicy kilku metrów. Nie wiadomo czy są to wszystkie gdyż część ciągle pozostawać może przykryta ziemią na terenie lasu. W centralnej części okręgu wzniesiono kamienny obelisk, na którym umieszczono tablicę w języku niemieckim informującą o liczbie spoczywających tam poległych a u wejść na kopiec postawiono także pamiątkowe tablice informujące o charakterze obiektu. Z powodu niewiedzy cmentarz ten przez lokalną społeczność nazywany był błędnie cmentarzem żydowskim.

image