Poprzednia

ⓘ Łazy, Orłowa. Łazy – część miasta Orłowej w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach. Jest to także gmina katastralna o nazwie Lazy u Orlové i powi ..


Łazy (Orłowa)
                                     

ⓘ Łazy (Orłowa)

Łazy – część miasta Orłowej w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach. Jest to także gmina katastralna o nazwie Lazy u Orlové i powierzchni 597.4 ha. Liczy 274 mieszkańców, a w 2010 odnotowano 345 adresów.

                                     

1. Historia

Miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana została w łacińskim dokumencie Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego, spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna ok. 1305 w szeregu wsi zobowiązanych do płacenia dziesięciny biskupstwu we Wrocławiu, w postaci item in Lazy villa Paczconis. Zapis ten brak określenia liczby łanów, z których będzie płacony podatek wskazuje, że wieś była w początkowej fazie powstawania na tzw. surowym korzeniu, co wiąże się z przeprowadzaną pod koniec XIII wieku na terytorium późniejszego Górnego Śląska wielką akcją osadniczą tzw. łanowo-czynszową a została założona prawdopodobnie w akcji kolonizacyjnej przeprowadzonej przez powstały w 1268 klasztor Benedyktynów w Orłowej. Ponadto określenie Lazy wioska Paska sugerowało, że w regionie istniała inna wieś o tej samej nazwie mianowicie Łazy k. Skoczowa. Wieś politycznie znajdowała się wówczas w granicach utworzonego w 1290 piastowskiego polskiego księstwa cieszyńskiego, będącego od 1327 lennem Królestwa Czech, a od 1526 roku w wyniku objęcia tronu czeskiego przez Habsburgów wraz z regionem aż do 1918 roku w monarchii Habsburgów potocznie Austrii.

W 1619 została zakupiona przez rodzinę Bludowskich, którzy odsprzedali ją w 1833.

W 1869 wieś liczyła 1072 mieszkańców, lecz wraz z rozwojem ciężkiego przemysłu w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim liczba ta zaczęła rosnąć. Według austriackiego spisu ludności z 1900 w 429 budynkach w Łazach na obszarze 589 hektarów mieszkało 5782 osób, co dawało gęstość zaludnienia równą 981.7 os./km². z tego 3834 66.3% mieszkańców było katolikami, 1798 31.1% ewangelikami a 150 2.6% wyznawcami judaizmu, 4660 80.6% było polsko-, 921 15.9% czesko- a 123 niemieckojęzycznymi. Do 1910 roku liczba budynków wzrosła do 579 a mieszkańców do 7896, z czego 7817 było zameldowanych na stałe, 5717 72.4% było katolikami, 2034 25.8% ewangelikami, 15 0.2% kalwinistami, 115 1.5% żydami, 15 0.2% wyznawcami innych religii, 3829 48.5% czesko-, 3804 48.2% polsko-, 181 2.3% niemieckojęzycznymi a 3 posługiwało się innym językiem.

W Łazach w 1876 roku znajdowała się szkoła z klasą polsko oraz niemieckojęzyczną, w której uczyło się 116 dzieci.

Po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 miejscowość znalazła się w granicach Czechosłowacji, zaś w 1938 została wraz z resztą Zaolzia zaanektowana przez Polskę a jej burmistrzem został Jan Szuścik. Podczas II wojny światowej w granicach hitlerowskich Niemiec, po wojnie przywrócona Czechosłowacji. W 1946 stała się częścią Orłowej. W następnych dekadach liczba mieszkańców zaczęła spadać, W 1950 mieszkało tu 6938 osób, 11 lat później 4966, w 1970 2640 a w 1991 już tylko 453. Łazy w znacznym stopniu zostały zniszczone przez działania górnicze.

Z Łaz pochodzili polscy pisarze Karol Piegza i Gustaw Przeczek.

Użytkownicy również szukali:

łazy (orłowa), religia w łazach. łazy (orłowa),

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie