Poprzednia

ⓘ Pałac w Radzyniu Podlaskim wybudowano w latach 1685-1709 i przebudowano w latach 1750-59, w związku z czym powstała jedna z najpiękniejszych rezydencji okresu r ..Pałac w Radzyniu Podlaskim
                                     

ⓘ Pałac w Radzyniu Podlaskim

Pałac w Radzyniu Podlaskim wybudowano w latach 1685-1709 i przebudowano w latach 1750-59, w związku z czym powstała jedna z najpiękniejszych rezydencji okresu rokoka w Polsce.

                                     

1. Historia

Pierwszy zamek powstał w Radzyniu w latach 1566-1567 i składał się z budynku otoczonego murem z czterema basztami w narożach. Przypuszczalnie fortyfikacja ta uległa zrujnowaniu w wyniku wojen toczących się w połowie XVII wieku.

                                     

2. Pałac Stanisława Antoniego Szczuki

Dzisiejsza rezydencja pałacowa powstała dzięki Stanisławowi Antoniemu Szczuce, który w 1685 roku polecił rozpocząć prace budowlane według projektu architekta Jana III Sobieskiego – Augusta Locciego. W latach 1685–1709 budowę przeprowadził francuski architekt de Flerience i w jej wyniku w miejscu szesnastowiecznego zamku powstała barokowa rezydencja typu palazzo in fortezza.

                                     

3. Pałac Eustachego Potockiego

Dobra radzyńskie wraz z zamkiem przeszły drogą dziedziczenia wnuczce Szczuki Marii Kątskiej, która w 1741 roku poślubiła Eustachego Potockiego, starostę tłumackiego. Eustachy Potocki wspinał się po szczeblach kariery politycznej, stając się jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Eustachy Potocki chciał dorównać swojemu bratu stryjecznemu Franciszkowi Salezemu Potockiemu, wojewodzie kijowskiemu i jego rezydencji w Krystynopolu.

Decyzja o przebudowie zamku w Radzyniu zapadła prawdopodobnie pod koniec lat czterdziestych XVIII wieku. Jakub Fontana został głównym architektem pałacu i kierownikiem robót, a jego pomocnikiem został Michał Dollinger. Roboty rozpoczęto pod koniec 1749 lub na początku 1750 roku. Fontana pracował równolegle w posiadłości Branickiego w Białymstoku od 1750 roku oraz w Warszawie. W ciągu 1759 roku trwały roboty wykończeniowe i tego jeszcze roku został ukończony pałac.

Założenie pałacowo-parkowe w Radzyniu Podlaskim usytuowane jest we wschodniej części miasta, reprezentuje francuski typ entre cour et jardin, podporządkowany zasadzie osiowości. Całe założenie ma kształt wydłużonego prostokąta z osią przebiegającą przez groblę, most wjazdowy, przez środkowy ryzalit pałacu i zaakcentowany główną aleją parkową i kanałem. Z trzech stron prawie kwadratowego dziedzińca cour d’honneur wznosi się pałac, składający się z korpusu głównego usytuowanego od północy i dwóch skrzydeł bocznych od strony zachodniej i wschodniej. Od czwartej strony dziedziniec zamyka niski mur z bramą wjazdową pośrodku ujętą w dwa kwadratowe słupy z profilowanymi gzymsami, na których ustawiono trofea. Za pałacem znajduje się od północy park o symetrycznym układzie alei i parterów z zaakcentowaną główną aleją i kanałem.

Korpus główny jest dwukondygnacyjny, założony na rzucie prostokąta, nakryty wysokim czterospadowym dachem z lukarnami. Reprezentacyjna fasada od strony dziedzińca została rozczłonkowana trzema trzyosiowymi ryzalitami, na osi głównej ryzalit został wyróżniony kształtem pięcioboku i jest wyższy o strefę mezzanino i wieńczącą attykę od bocznych, także wszystkie otwory okienne i wejściowe zostały wyróżnione przez zamknięcie ich łukiem koszowym. Natomiast boczne ryzality są prostokątne z prostokątnymi otworami okiennymi. W środkowym ryzalicie znajduje się główne wejście zamknięte łukiem koszowym, na jego osi powyżej zostało umieszczone porte-fenetre z balkonem wspartym na kroksztynach z ażurową kutą balustradą. Reprezentacyjny ryzalit z attyką wieńczy dekoracja rzeźbiarska z postaciami i koroną z dwoma kartuszami rokokowych z herbami Brochwicz Kątskich i Pilawa Potockich, i panopliów. Ryzalit ten otrzymał ramowy podział przy pomocy lizen oraz zwieńczenia nadokienne w postaci gzymsów odcinkowych z motywami rocaille i festonami kwiatowymi. Boczne ryzality także zostały ozdobione rzeźbami, które stanowią kartusze z koronami oparte na nastawach o niespokojnym konturze, motywy roślinne oraz putta.

W piętnastoosiowej fasadzie od strony ogrodu także dominującym elementem jest ryzalit środkowy. Jest on trzykondygnacyjny i trzyosiowy zwieńczony półkolistym tympanonem wypełnionym płaskorzeźbą ze sceną z Zefirem i Florą. Ten eliptyczny łuk został przedłużony po bokach odcinkami gzymsu i wsparty na dwóch pilastrach, stanowi przetworzenie motywu serliany, znany z Francji. Motyw ten zastosuje Fontana jeszcze w pałacu Bielińskich i w kościele św. Krzyża w Warszawie. Na narożach zostało lico ściany zaakcentowane parą pilastrów kompozytowych w wielkim porządku, na ich osiach umieszczone zostały posągi, także na środku na tympanonie. Na skrajach fasady zostały usytuowane jednoosiowe pawilony w typie alkierzy, nakryte osobnym dachem przechodzącym w górnej partii w formę hełmów wieżowych. W dolnych połaciach dachu pojawia się od frontu niski trójkątny szczyt. Znajduje się także na piętrze porte-fenetre z okazałą ażurową balustradą. Fasada jest dziewięcioosiowa rozczłonkowana przez lizeny obiegające i okna zamknięte odcinkiem łuku. Ryzalit środkowy został zaakcentowany pilastrami i kolumnami ustawionymi ukośnie dźwigającymi belkowanie, które wieńczy rzeźba z rydwanem Apollina.                                     

3.1. Pałac Eustachego Potockiego Skrzydła boczne

Prostopadle do korpusu biegną skrzydła boczne, łączące się od strony ogrodu z alkierzami pawilonami piętrowymi, natomiast od dziedzińca parterowymi galeriami w formie przejść rozczłonkowanymi pięcioma płytkimi niszami arkadowymi na tle boniowanego lica ściany. W ten sposób powstały zamknięte kwadratowe podwórka między pawilonami a galeriami. Skrzydło wschodnie mieściło pomieszczenia gospodarcze, stajnie. Natomiast skrzydło zachodnie było parterowe od strony dziedzińca, a piętrowe i bardziej reprezentacyjne od strony miasta z pomieszczeniami mieszkalnymi. Mniej więcej pośrodku znajdowały się w obu skrzydłach bramy przejazdowe zwieńczone wieżami, o proweniencji francuskiej. Skrzydła od strony dziedzińca także zostały wyartykułowane trzema nieznacznie wysuniętymi boniowanymi ryzalitami z arkadowymi wnękami i dodatkowo ozdobione dekoracją rzeźbiarską.

Okazałe wieże przejazdowe w Radzyniu stanowią odosobniony motyw na terenie Polski, szczególnie z rzadko występującymi obeliskami wieńczącymi. Oba skrzydła zostały zakończone szerszymi i dwukondygnacyjnymi pawilonami rozczłonowanymi lizenami, nawiązującymi do formy bastionów. Elewacja skrzydła od strony miasta uzyskała bogatszy i bardziej urozmaicony wystrój. Za głównym korpusem od strony północnej znajduje się założenie parkowo-ogrodowe, w części przypałacowej główny trawnik został podzielony na cztery części przez poprowadzenie alei prowadzącej od pałacu i poprzecznej.

                                     

3.2. Pałac Eustachego Potockiego Wnętrza

Rokokowe wnętrza pałacu Radzyńskiego nie zachowały się do naszych czasów, z zachowanych zdjęć można wywnioskować, że utrzymane były w duchu rokoka francusko-saskiego, z zachowaną delikatnością i przejrzystością oraz oszczędnością motywów. Wnętrze jest dwutraktowe w obu kondygnacjach z wprowadzoną na osi owalnymi dwoma salami zajmujących całą szerokość budynku, zaznaczonego na zewnątrz przez wieloboczne ryzality. Podobnie została rozwiązana klatka schodowa, która wewnątrz ma kształt prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, a z zewnątrz ma kształt wieloboczny. W Polsce taki kształt ryzalitu jest bardzo rzadki Podhorce, Otwock Bielińskich, proweniencję ma francuską, szczególnie stosowana w pałacach paryskich. Fontana mógł także znać rozwiązanie fasady Zamku Królewskiego w Warszawie z owalnym ryzalitem środkowym zwieńczonym attyką. Do wnętrza prowadziła reprezentacyjna klatka schodowa mieszcząca się w ryzalicie środkowym od strony dziedzińca. Charakteryzuje się przestrzennością, jasnością i płynną linią schodów z ażurową żelazną balustradą, schody podtrzymywane były przez herbowych atlantów wyrzeźbionych przez Jana Chryzostoma Redlera.

                                     

3.3. Pałac Eustachego Potockiego Ogród

W 1755 roku przystąpiono do urządzenia ogrodu według planów Fontany, które realizował ogrodnik Marcin Knackfus. Do głównej bramy prowadziła grobla umieszczona pomiędzy stawami i drewniany most. Do bramy mieszczącej się w skrzydle zachodniej od strony miasta prowadził most rozpięty nad fosą także zalaną wodą. Woda stanowiła ważny czynnik kompozycyjny i elementem dekoracyjnym barokowego założenia pałacowego. Realizacja założenia radzyńskiego charakteryzuje się połączeniem zasad francuskiego kształtowania przestrzennego i architektonicznego z saska dekoracyjnością w ozdobach rzeźbiarskich.

                                     

3.4. Pałac Eustachego Potockiego Wpływy saskie i francuskie

Fontana stworzył w Radzyniu Podlaskim wielki i reprezentacyjny zespół pałacowo-parkowy, należący do powszechnie stosowanej francuskiej rezydencji XVIII-wiecznej. Główne założenia rozplanowania przestrzennego charakterystycznego dla architektury rezydencjonalnej we Francji jest: zasada osiowości, usytuowanie korpusu pałacu głównego entre cour et jardin oraz duży cour d’honneur między dwoma prostopadłymi do korpusu głównego skrzydłami. Te właśnie założenia francuskie zastosował w Radzyniu Fontana. Przeszczepianie się na Polskim gruncie typów francuskich spowodowane było publikowaniem wzorników sztychowanych architektonicznych znanych francuskich architektów, ale przede wszystkim związane było z podróżami Polaków do Francji i Włoch.

Do wpływów saskich należy zaliczyć dekorację rzeźbiarską wykonaną przed Jana Chryzostoma Redlera i jego pomocników, według projektu i koncepcji Fontany.

                                     

4. Pałac w XIX i XX wieku

Po śmierci Eustachego Potockiego pałac odziedziczył Jan Potocki, jednak rezydencja wkrótce podupadła. Nabyła ją Anna z Zamoyskich Sapieżyna. W 1834 roku pałac przeszedł na własność Antoniego Szlubowskiego. Jego potomek, Bronisław Szlubowski, nie mogąc utrzymać tak wielkiej rezydencji, oddał ją w 1920 roku na rzecz Skarbu Państwa.

W roku 1980 rozpoczęty został nowy etap gruntownego remontu.

Użytkownicy również szukali:

muzeum radzyń podlaski, pałac potockich w międzyrzecu podlaskim, pałac potockich w radzyniu podlaskim rokoko, pałac w radzyniu na sprzedaż, radzyń podlaski - atrakcje, z czego slynie radzyń podlaski, Paac, paac, podlaski, radzy podlaski, Radzyniu, paac potockich, radzy, potockich, radzyniu, Podlaskim, podlaskim, midzyrzecu, atrakcje, czego, slynie, paac w radzyniu na sprzeda, rokoko, muzeum radzy podlaski, sprzeda, muzeum, Paac w Radzyniu Podlaskim, radzy podlaski - atrakcje, paac potockich w radzyniu podlaskim rokoko, z czego slynie radzy podlaski, paac potockich w midzyrzecu podlaskim, pałac w radzyniu podlaskim,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Pałac potockich w międzyrzecu podlaskim.

Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim Radzyń Podlaski warto. Pałac Potockich i rynek w Radzyniu Podlaskim czeka gruntowna rewitalizacja. Wartość prac oszacowano na ponad 28 milionów złotych,. Pałac potockich w radzyniu podlaskim rokoko. Pałac Potockich i Skwer Podróżników. Radzyń Podlaski był Twoim. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim. Biuro handlowe w Siedlcach. ul. Brzeska 11 vis a vie Medica, 08 110 Siedlce tel. fax. 25 632 83 38 tel. kom. 504 021.


Pałac potockich.

Staw przy pałacu w Radzyniu Podlaskim, zdjęcie Radzyń Podlaski. Rewers monety: Wizerunek pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Poniżej heraldyczna kompozycja rzeźbiarska oraz napis: RADZYŃ PODLASKI. U góry. Muzeum radzyń podlaski. Pałac w radzyniu podlaskim – Pols. Pałac w Radzyniu Podlaskim. Perła rokoka. Radzyń Podlaski jest niewielkim miastem znanym z produkcji doskonałych serów i… cudownego pałacu,. Jak dawniej wyglądał Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim. 20 zł 1999 r. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim. Nominał: 20 zł. Metal: 925 ​1000 Ag Średnica: 38.61 mm. Waga: 28.28 g. Stempel: lustrzany. Naklad:.


Renowacja pałacu w Radzyniu – R.

Rewers: Wizerunek pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Poniżej heraldyczna kompozycja rzeźbiarska oraz napis: RADZYŃ PODLASKI. U góry półkolem. Pałac Potockich i park w Radzyniu Podlaskim Moto. Tytuł tematu: Radzyń Podlaski. Pałac Potockich. Obraz. Opis obrazu: Brama wjazdowa pałacu stojąca wzdłuż drogi z zachodniej strony. Widoczny fragment. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wybudowano na początku pierwszej połowy XVIII w. 1750 59. Pierwsza zabudowa w Radzyniu wiąże się z nowym właścicielem Stanisławem Antonim. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim us. Poniżej wyświetlono 3 spośród wszystkich 3 stron tej kategorii. R. Kaplica św. Anny w Radzyniu Podlaskim Kościół Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim Pałac.

Nbp Moneta 2Zł Pałac Potockich W Radzyniu Podlaskim Ceny i.

W latach 1750 1759 architekt Jakub Fontana przekształcił zamek dla generała Eustachego Potockiego w pałac typu entre court et jardin pomiędzy dziedzińcem i. Pałac w Radzyniu Podlaskim Szukam Nie. Oranżeria przy pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. Dodał: żmija Administrator° Data: 2018 06 20:23 Odsłon: 355. Rok 1968. Mapa.


Kategoria:Zabytki w Radzyniu Podlaskim – pedia, wolna.

Опубликовано: 2 авг. 2014 г. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim c. Pałac Eustachego Potockiego w Radzyniu Podlaskim doczeka się Pałac zostanie odrestaurowany dzięki środkom z Unii i budżetu państwa.


20 zł Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim 1999 s.

Rodzaj: pałac Chronologia: pocz. XVII w. Forma ochrony: rejestr zabytków Adres: Zamkowa 1, Radzyń Podlaski Lokalizacja: woj. lubelskie, pow. radzyński,​. Oranżeria, Radzyń Podlaski zdjęcia polska. Moneta Okolicznościowa 2 złote Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim. Seria Zamki i pałace w Polsce. Sklep Num Pełna oferta monet. Zespół pałacowo parkowy Potockich Radzyń Podlaski, Polska. Feb 6, 2017 Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim wybudowano na przełomie XVII XVIII w. i przebudowano w latach 1750 59. Obecnie właścicielem jest.


Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim Jedyna taka baza atrakcje.

Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim. Czyj Pałac w Radzyniu Podlaskim? TVP Lublin. Z pewnością nikomu nie trzeba udowadniać, że Polska jest cudownym krajem. Wie o tym bowiem, każdy Polak, a także każdy gość z zza granicy, który kiedy. Moneta 2 zł Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim 1999 rok. Część znajdującego się w Radzyniu Podlaskim Pałacu Potockich ulegnie w 2020 roku renowacji. Prace remontowe zostały wznowione w 2017. Pałace w Radzyniu Podlaskim galeria zdjęć, zdjęcia mapofpoland. Zespół pałacowo parkowy Potockich, Radzyń Podlaski: zobacz recenzje, artykuły i nie ma, ale polecam podejść do biura turystycznego koło bramy pałacu.


Pałac i centrum Radzynia Podlaskiego do remontu Inwestycje.

21 mln zł unijnego dofinansowania to dla Radzynia Podlaskiego szansa, aby przywrócić do świetności Pałac Potockich. Atrakcyjne dla. Monety. 20 zł Radzyń Podlaski. Gmina: Radzyń Podlaski. Położenie obiektu: na południe od doliny rzeki Białej i na południowy wschód od pierwotnego zamku późniejszego pałacu, przy. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski, ul. Jana. Pałac w Radzyniu Podlaskim przetrwał liczne zawirowania polskiej historii na przestrzeni wieków. M. in w tym pałacu przygotowywano projekt pierwszej w Europie.


Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim wybudowano na przełomie.

22 mln zł może wkrótce trafić do Radzynia Podlaskiego na rewitalizację zespołu pałacowo parkowego. Marszałek województwa Jarosław. RADZYŃ Region Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim w. Atrakcja: Pałac w Radzyniu Podlaskim, sprawdź noclegi i restauracje w okolicy. Zamkowa 2, 21 300 Radzyń Podlaski Atrakcje Lubelskie Zabytki Lubelskie. Radzyń Podlaski pałac Potockich Lubelskie klimaty. Dworek pałac na sprzedaż Radzyń Podlaski. Sprzedam dom 700 m² podpiwniczony w Radzyniu Podlaskim.

Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim DREWAX Producent.

Palac Następna wielka przebudowa, która ostatecznie zadecydowała o obecnym wyglądzie pałacu, została dokonana w czasie, gdy właścicielami Radzynia. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim woj. lubelskie miejsce II. Przywilej lokacyjny Jana III dla Radzynia Podlaskiego Zdarzenie. 1690, Radzyń XVIII wieczny pałac Eustachego Potockiego w Radzyniu Podlaskim. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim el. Nbp Moneta 2Zł Pałac Potockich W Radzyniu Podlaskim – sprawdź opinie i opis produktu. Zobacz inne Numizmatyka, najtańsze i najlepsze oferty. 20 zł Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim Sklep numizmatyczny. Całość zespołu utrzymana jest w stylu rezydencji entre cour et jardin okolony dziedzińcem i ogrodem. Założenie pałacowo parkowe w Radzyniu Podlaskim.


Hasło przedmiotowe: architektura 13137 pozycji Zbiory NAC on line.

Projekt rewitalizacji pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim trafił na listę przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla strategii rozwoju. 20 zł Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim 1999 7244702697. W wyniku wieloletnich badań nad historią i architekturą pałacu badacze wyodrębnili 4 fazy jego rozbudowy.


20zł 1999 Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim Jubiler Myślenice.

Pałac w Radzyniu Podlaskim panorama. Radzyń Podlaski to niewielkie miasto we wschodniej Polsce, położone nad rzeka Białką. Jednym z ciekawszych. Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim Radzyńska Kraina. Podczas wizyty w Radzyniu Podlaskim 1 września wicepremier Jacek Sasin zapowiedział, że powstanie tu Muzeum Kultury Sarmackiej. Historia i. Radzyń Podlaski ogród pałacowy kozieryński go.pl. Pałac w Radzyniu Podlaskim Lub to Twój turystyczny portal, w którym możesz pokazać gdzie byłeś dodając zdjęcia ze swoich.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →