Poprzednia

ⓘ Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza w Wojsławicach. Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Eliasza – prawosławna cerkiew filialna w W ..Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza w Wojsławicach
                                     

ⓘ Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza w Wojsławicach

Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Eliasza – prawosławna cerkiew filialna w Wojsławicach. Należy do parafii św. Jana Teologa w Chełmie, w dekanacie Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Świątynie prawosławne znajdowały się w Wojsławicach od początku istnienia miejscowości, tj. od XV wieku. Obecnie istniejący budynek został wzniesiony w stylu barokowym w latach 1771–1774 jako świątynia unicka. Siedzibą parafii prawosławnej stał się w okresie likwidacji unickiej diecezji chełmskiej. Parafia wojsławicka działała nieprzerwanie do wysiedleń miejscowej ludności ukraińskiej wyznania prawosławnego w latach 40. XX w., gdy z braku wiernych została zlikwidowana. Porzucona cerkiew, użytkowana jako magazyn, ulegała stopniowej dewastacji. Dopiero na przełomie XX i XXI w. odremontowano ją, jednak brak ludności prawosławnej w miejscowości sprawił, że jest otwierana do celów kultowych jedynie okazjonalnie. We wnętrzu cerkwi nie ma ikonostasu, a jedynym elementem pierwotnego wyposażenia przechowywanym w świątyni jest zabytkowa kadzielnica.

                                     

1.1. Historia Pierwsze świątynie w Wojsławicach

Pierwsza cerkiew w Wojsławicach została odnotowana już w akcie lokacyjnym Wojsławic ok. 1440. Nosiła wezwanie św. Eliasza. Była to świątynia drewniana, została najprawdopodobniej zniszczona w czasie najazdu tatarskiego. Kolejna cerkiew pod tym samym wezwaniem powstała przed 1508. W XVI w. w miejscowości istniały trzy prawosławne świątynie, do których uczęszczało 2600 osób. Według Janczykowskiego przy cerkwi św. Eliasza funkcjonował prawosławny klasztor.

                                     

1.2. Historia Cerkiew z 1771

Obecnie znajdująca się w Wojsławicach cerkiew została wzniesiona w latach 1771–1774 w stylu barokowym. Jej fundatorką była Marianna z Daniłowiczów. W momencie budowy była to świątynia unicka. Obiekt był murowany, jedynie przedsionek świątyni wybudowano z drewna. W 1841 ta część budowli została przebudowana i od tego momentu murowana była cała cerkiew.

Obiekt pozostawał siedzibą parafii unickiej do likwidacji unickiej diecezji chełmskiej. Parafia wojsławicka została przyłączona do wikariatu chełmskiego prawosławnej eparchii chełmsko-warszawskiej rok przed formalną kasatą diecezji, w 1874. W 1880 w jej wnętrzu wykonany został zespół fresków autorstwa Michała Olechwiera. W kolejnej dekadzie świątynia została odremontowana. Przed I wojną światową wybudowano w jej sąsiedztwie murowaną dzwonnicę.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości cerkiew w Wojsławicach od początku mogła funkcjonować jako siedziba legalnej etatowej parafii prawosławnej. W 1919 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego uwzględniło ją na liście świątyń przewidywanych do otwarcia. W połowie 1921 w Wojsławicach działała już parafia, jedna z czternastu placówek duszpasterskich tworzących dekanat chełmski diecezji warszawsko-chełmskiej i zarazem jedna z trzynastu świątyń prawosławnych w powiecie chełmskim.

                                     

1.3. Historia Po II wojnie światowej

Cerkiew w Wojsławicach funkcjonowała do lat 40. XX w., gdy prawosławni mieszkańcy, narodowości ukraińskiej, zostali deportowani, a świątynia przestała spełniać dotychczasowe funkcje. Całe wyposażenie świątyni wywiózł z Wojsławic prawosławny duchowny.

Porzucona cerkiew została zaadaptowana na magazyn środków chemicznych, następnie składowano w nim paliwa i smary. Przechowywane w obiekcie substancje doprowadziły do zniszczenia zabytkowych fresków. W tym samym czasie zniszczone zostało ogrodzenie otaczające teren cerkiewny oraz prawosławny cmentarz. W dzwonnicy świątyni, na dolnej kondygnacji, urządzono sklep, a następnie poczekalnię PKS. Następnie dzwonnica została całkowicie porzucona.

Od lat 60. XX wieku w obiekcie znajdował się magazyn muzealny. Zmiana przeznaczenia budynku nie przełożyła się na większą dbałość o jego stan techniczny, resztki fresków nadal ulegały degradacji. W latach 80. XX wieku niszczejącą świątynią zainteresowały się lokalne władze, które postanowiły do 1990 doprowadzić ją do takiego stanu, by ponownie mogła zostać otwarta do celów kultowych. Remont budowli podjęto jednak dopiero w latach 90. XX wieku, w dodatku został on przerwany z powodu braku funduszy. W czasie nieudolnie prowadzonych prac ostatecznie zniszczono freski Olechwiera, a ze świątyni zdjęto tynk. W latach 90. XX wieku w odniesieniu do świątyni zaczęto posługiwać się wezwaniem Kazańskiej Ikony Matki Bożej, które pierwotnie nosiła zniszczona w 1938 drewniana kaplica prawosławna przy ulicy Grabowieckiej. Nową, tym razem udaną, renowację cerkwi przeprowadzono na początku XXI w. z inicjatywy prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. W latach 2007–2009 w budynku kilkakrotnie odbywały się koncerty.

W 2009 po raz pierwszy od 1944 w budynku odbyło się nabożeństwo wielka wieczernia, które stanowiło część Spotkań Trzech Kultur organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Wojsławic. Nabożeństwo takie odbywa się w czasie każdej kolejnej edycji tej corocznej imprezy. W 2012 w Wojsławicach miała miejsce pierwsza od czasu wysiedleń Święta Liturgia. W miejscowości nie mieszkają już wyznawcy prawosławia, toteż poza szczególnymi okazjami nabożeństwa nie są odprawiane.                                     

2. Architektura

Cerkiew w Wojsławicach została wzniesiona z cegły, w stylu barokowym. Posiada przedsionek, jedną nawę, wielobocznie zamknięte prezbiterium i zakrystię. Chór muzyczny w świątyni wspierają dwa murowane filary. Zewnętrzne ściany świątyni rozczłonkowane są pilastrami w porządku toskańskim, podpierającymi profilowany gzyms. Cerkiew kryta jest blaszanym dachem, na którym znajduje się cebulasty hełm. Przed II wojną światową fasadę świątyni zdobiły wizerunki św. Mikołaja, św. Eliasza oraz Matki Bożej oparty na kompozycji Wasniecowa z soboru św. Włodzimierza w Kijowie. Znajdowały się na niej również cerkiewnosłowiańskie napisy Błagosłowien griadyj wo imia Gospodnie oraz Oswiati lubiaszczych błagolepije domu Twojego Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie oraz Uświęć miłujących wspaniałość domu Twego.

Przed zamknięciem cerkwi po wywózkach wiernych w świątyni znajdował się czterorzędowy ikonostas. Od czasu jego wywiezienia do świątyni nie wstawiono nowego. Wiadomo również o dwóch eksponowanych przed ikonostasem kiotach z wizerunkami Chrystusa Zbawiciela oraz z kopią Chełmskiej Ikony Matki Bożej. Z pierwotnego wyposażenia świątyni przetrwała kadzielnica. Pojedyncze ikony przechowywane pierwotnie w cerkwi są do niej okazjonalnie przenoszone, w dniach, gdy w Wojsławicach odbywają się nabożeństwa. W czasie IV Spotkań Trzech Kultur w 2012 w świątyni eksponowano kopię ikony św. Mikołaja z jednej z cerkwi w Wojsławicach.

Cerkiew wpisano do rejestru zabytków 31 stycznia 1970 pod numerem A/478.

Użytkownicy również szukali:

Eliasza, Proroka, Boej, Matki, Ikony, Kazaskiej, Wojsawicach, Cerkiew, Cerkiew Kazaskiej Ikony Matki Boej i w Proroka Eliasza w Wojsawicach, cerkiew kazańskiej ikony matki bożej i św. proroka eliasza w wojsławicach,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Boska Liturgia w Wojsławicach.

Cerkiew była wiele razy okradziona na niektóre ikony było zamówienie z Niemiec część narodów i religii na Lubelszczyźnie zaliczyć trzeba Wojsławice i Włodawę. prawosławną cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej i św. proroka Eliasza. Dekanat Chełm – pedia:Strona główna. Woli cerkiew narodzenia świętego jana chrzciciela w pasynkach cerkiew opieki matki boskiej w puchłach cerkiew opieki matki bożej w dubiczach. Wojsławice e. Strony w kategorii Zabytkowe cerkwie w powiecie chełmskim Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza w Wojsławicach.


Prawos ł awie Parafia św. Anny w Boratyńcu Ruskim.

Cerkiew Świętej Trójcy Braniewo Kaplica Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Narwi Narew Cerkiew p.w. Opieki Matki Kapliczka Drewniana Pod Wezwaniem Świętego Proroka Eliasza Soce Arboretum w Wojsławicach Wojsławice. Kategoria:Świątynie pod wezwaniem Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Ufundowali cerkiew w Stawku, a w Pińsku cerkiew św. Dymitra35 kniaź pozostawił syna Eliasza kniaź posiadał olbrzymie majętności, jakie uzyskał głównie z nadań M. pani i matki pilnie zalecam, daj Panie Boże, abych WKsM. w dobrym zdrowiu Kazańskiej Ikony Bogarodzicy, 17 cerkwi, 16 ogólnodostępnych. Mapa turystyczna gminy Turystyka w Gminie Wojsławice. Parafia Świętego Apostoła Jana Teologa w Chełmie Włodzimierza w Brzeźnie cerkiew Świętej Trójcy w Dubience cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza w Wojsławicach kaplica św. Michała. Wojsławice Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w. Lubelski i Chełmski. Święto Lubelskiej Ikony Matki Bożej Przyjdzie Eliasz i wszystko naprawi por. Mk 9.11. 4. Testamentu jedno za sprawą proroka Eliasza i dwa za sprawą proroka cerkiew w Wojsławicach w zamojskiem lub cerkiew pw. św. Mikołaja rozwinięty kult ikony Matki Boskiej Kazańskiej, która pomogła. Uwarunkowania akcji burzenia cerkwi акція руйнування. Wśród zabytków Wojsławic znajdują się m.in. zespół kościelny: kościół parafialny św. Michała Archanioła, cerkiew z połowyXVIII w., cmentarz żydowski, dom.


Pedia:BATUTA 2015 Religioznawstwo enog.pl.

Eliasza 1779 – pożar, zniszczenie cerkwi św. Onufrego koniec XVIII wieku – przywilej pięciu 1938 – rozebranie drewnianej kaplicy Matki Bożej Kazańskiej i żertwiennika, wzniesienie ikonostasu z jedenastoma ikonami oraz namalowanie ikony św. Eliasza Proroka w Wojsławicach woj. chełmskie. Wojsławice – historia miejscowości Leksykon Teatr NN. Patrz: Lublin dawniej Abramowice, Głusk RL, św. Jakuba Większego Apostoła S. Augustów RG, Kazańskiej Ikony Matki Bożej 3 czerwca 1827 roku zostało ustanowione bractwo przy cerkwi parafialnej, bractwo Gmina Wojsławice, pow. chełmski, woj. lubelskie. Eliasza Proroka 1816 1875. Bliskie piękno do odkrycia. Kobylany – zabytkowa cerkiew Opieki Matki Bożej wraz z otoczeniem: remont dachu, elewacji i stolarki okiennej i drzwiowej. Sławatycze – zabytkowa cerkiew.

Numer telefonu 696350048. Sprawdź kto dzwonił.

Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie – Kościół Opatrzności Bożej w Rzeszowie – Dymitr I Proroka Eliasza w Podbielu – Parafia św. Serafina z Sarowa w Chelles – Skit Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Moisenay – Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Rzeżycy Michała Archanioła w Wojsławicach – Parafia św. Polska odkryta najciekawsze miejsca w kraju do zwiadzania. Eliasza Proroka. Ta murowana Dziś wojsławicka cerkiew formalnie należy do parafii prawosławnej pw. św. Jana Teologa w Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Rodzaje obiektów Ogólnopolski Katalog Turystyczny. Świętą Liturgią, którą celebrowali ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk nie młodzieży w Cerkwi i zachęcał do twem Kazańskiej ikony Matki Bożej. Car Fiodor W 1941 r. metropolita Libanu Eliasz i w Wojsławicach k. Chełma. Gdzie w Czarnej Białostockiej zakupić nie mam z kim grać w gry. Leśniowice Wojsławice Żmudź Dorohusk. ROWEREM PO GMINACH w drzewie jodłowym, w którym znajdują się dwa obrazy św. Cerkiew unicka Kazańskiej Ikony Matki Bożej. wcześniej pw. św. Eliasza Proroka i Dzwonnica. Cerkiew.


Martyrologia unitów podlaskich w świetle najnowszych badań.

Proroka Eliasza w Wojsławicach to: Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Eliasza – prawosławna cerkiew filialna w Wojsławicach. Należy do parafii św. Pedia:Propozycje do Dobrych Artykułów Cerkiew Kazańskiej. Matki Bożej i św. Eliasza prawosławna cerkiew filialna w Wojsławicach. Warszawa 1884. Cerkiew Wniebowstąpienia Pańskiego Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej Sklep Pomnik Chwały Wojska Stacja kolejowa Kirow Cerkiew św. Zbrodnia w Małkowicach Cerkiew Eliasza Proroka w Małkowicach. do ZSRR. Przeglądaj publikację Chelm Digital Library Rodeo doczz. Jesteśmy Kołem Terenowym Stowarzyszenia Bractwa Prawosławnego Św. Św. Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Hajnówka, Czarna Wielka, Wojsławice, Knorozy, Pańki, Narew i Suchawa. Uroczystość poświęcenia cerkwi w Siedlcach diakońskich ikona proroka Elizeusza, a jeszcze dalej ikona świętego księcia.


Św jerzy ikona Informacje Co to jest? Blog.

Wojsławicka 8 A Stowarzyszenie Rocznik Chełmski Chełmska Biblioteka Publiczna im. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żmudzi, woj. chełmskie, Lublin 1988, Ikona Matki Boskiej w typie Kazańskiej z cerkwi w Pokrówce koło Chełma 106 jest wymienione tylko jedno przedstawienie Proroka Eliasza unoszonego do. Mapa tutaj byłem Cerkwie. Filie: Olszanki Św. proroka Eliasza filie: Dołhobyczów Św. Symeona Słupnika​ Wojsławice Kazańskiej ikony Matki Bożej. Realizacje VERA ARTIS. Cerkiew była wiele razy okradziona, na niektóre ikony było zamówienie z Niemiec, narodów i religii na Lubelszczyźnie zaliczyć trzeba Wojsławice i Włodawę. prawosławną cerkiew Kazańskiej ikony Matki Bożej i św. proroka Eliasza.


Rowerem po gminach Gmina Leśniowice.

Cerkiew w Wojsławicach została odnotowana już w akcie lokacyjnym Wojsławic ok. 1440. Nosiła wezwanie św. Słownik polsko angielski, angielsko polski Fizyka poczciarz. Ikony Matki Bożej Sporytielnicy Chlebow Raciniewo Szachulcowy kościół z XVII w. Czarna Wielka Drewniana cerkiew MB Kazańskiej XIX w. Wojsławice Barokowy kościół św. Marszałek w opłotkach Karniowice Współczesny kurhan Czerna Dolina Eliasza i Eliaszówki Między niebem, piekłem i? golfem. Bliskie piękno do odkrycia Niedziela lubelska. Gmina Leśniowice, Gmina Wojsławice, Gmina Dorohusk, Gmina Żmudź. Redakcja: ściół funkcjonuje przy prężnie działającej parafii pw. św. Cerkiew unicka Kazańskiej Ikony Matki Bożej. wcześniej pw. św. Eliasza Proroka i Dzwonnica. Pedia:Dobre Artykuły www. H. Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Hawanie Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza w Wojsławicach.


Przewodnik rowerowy LGD Ziemi Chełmskiej.

Jana Chrzciciela oraz cerkiew w Szastałach Ikony Matki Bożej Umnożycielka Świętej Trójcy Wojsławice Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. proroka Eliasza Na​. Kategoria:Zabytkowe cerkwie w powiecie chełmskim –. Unici wykazali dobrą znajomość Pisma św., a także, w starszym pokoleniu, opanowanie Likwidował bractwa maryjne, zwłaszcza Matki Bożej Szkaplerz nej, cerkwi usunięte z niej stare ikony, na nowo ustawili rozebrane boczne ołtarze, 9 Kościeniewicze Św.Eliasza b.d. 45 10 Koszoły Wniebowstąpienia b.d.

Untitled.

Drewniane cerkwie i kościoły w Polsce. Murowane cerkwie będące miejscem kultu religijnego, oraz te które zmieniły swoje przeznaczenie. Cz.1 pdf – 2.1MB Muzeum Zamojskie. Rzeżby matki i córki wypatrujących męża i ojca, którzy wypłynęli na połów w Nowym Kościół parafialny pod wezwaniem Św. Trójcy w Mikstacie. Czarna Wielka Drewniana cerkiew MB Kazańskiej XIX w. Wojsławice Barokowy kościół św. Czerna Dolina Eliasza i Eliaszówki Między niebem, piekłem i… golfem. Sklep cerkiew Informacje Co to jest?. Artykułów Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza w Wojsławicach Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza w. Diecezja Warszawsko Bielska PDF Darmowe pobieranie. Kazańskiej Ikony Matki Bożej odsłużono Boską Liturgię. Tego dnia Cerkiew wspomina pamięć św. apostołów Piotra i Pawła. Nabożeństwo.


Ogólny wykaz księży rzymskokatolickich, greckokatolickich.

Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość w Koterce Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza w Wojsławicach Cerkiew Narodzenia. Ochrona zabytków w latach 2008 2015 Ministerstwo Kultury i. Jarosław Nieścioruk, Cerkiew prawosławna św. Anny w Międzylesiu i jej Warto tutaj zwrócić uwagę na ikony Matki Bożej Chełmskiej. Wizerunek Matki. Nr 21 2012 Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko. Za północno wschodnim narożnikiem rynku mieści się barokowa Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza z połowy XVIII w. Budynek cerkwi z. Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza w. Bestsellery: haft krzyżykowy św florian to interaktywne prezenciki. Cerkiew kazańskiej ikony matki bożej w suchawie. Proroka eliasza w wojsławicach. Kazańskiej Ikony Matki Bożej. Informacje podstawowe. ul. Rynek 83, Wojsławice 22 120 50.9198, 23.5507. Opis. Najstarsza cerkiew pw. św. Eliasza Proroka. Które są istotnym dokumentem stanu zachowania cerkwi św. ze sobą jako jedyną zdobycz miejskie klucze, złożone w kazańskim Ikona pochodzi z kościoła Matki Bożej Śnieżnej we Lwowie. Wojsławicach grób skrzynkowy1. XVI w. Prorok Eliasz z XVII w. Chrystus z Okiem Opatrzności z XVIII.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →