Diecezja krakowsko-częstochowska (Kościół Polskokatolicki w RP)

Diecezja krakowsko-częstochowska – jedna z trzech diecezji Kościoła Polskokatolickiego w RP, ze stolicą w Częstochowie. Od 2011 administratorem diecezji jest ks. inf. mgr Antoni Norman.

image

1. Historia
Pierwsze parafie Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego PNKK na obecnym obszarze diecezji krakowsko-częstochowskiej południe kraju powstały ok. 1925 na terenie Małopolski Bażanówka, Kraków. Od momentu powstania pierwszej parafii PNKK w Polsce w 1921, aż do 1961 nie istniał praktycznie żaden podział Kościoła na struktury wyższego rzędu diecezje.
Po II wojnie światowej kilkakrotnie zmieniała się struktura administracyjna Kościoła Polskokatolickiego w PRL do 1951: Polski Narodowy Kościół Katolicki, według spisu przedłożonego przez Kościół władzom w 1945 Kościół podzielony był na 6 okręgów: warszawski, kielecki, chełmski, lubelski, małopolski i wielkopolski. W 1951 nastąpiła likwidacja okręgów, a w ich miejsce zawiązano dekanaty tj. warszawski, kielecki, krakowski, wrocławski, bydgoski, lubelski i chełmski. W 1952 dekanat warszawski przemianowano na centralny, krakowski na małopolski, bydgoski na pomorski, a wrocławski na śląski. W 1954 przeprowadzono centralizację struktury administracyjnej Kościoła Polskokatolickiego w PRL dzieląc sam Kościół na cztery dekanaty: centralny, lubelski, śląsko-małopolski i pomorski. Rok 1957 przyniósł kolejną reformę administracyjną - powrócono do podziału na 7 dekanatów, w 1958 było ich już tylko 6: centralny, lubelski, chełmski, krakowski oraz wrocławski.
Kiedy wydawało się, że powyższy podział przetrwa dłuższy czas, postanowiono na nowo ulepszyć strukturę administracyjną Kościoła Polskokatolickiego w PRL. Decyzja w tej sprawie zapadła pod koniec 1959, natomiast weszła w życie na początku kolejnego, kiedy bp Maksymilian Rode powiadomił księży o nowym podziale administracyjnym na 11 dekanatów. W 1961 na mocy dekretu wydanego 23 marca bp Rode doprowadził do utworzenia trzech jednostek wyższego rzędu tj. diecezji. Diecezja krakowska składała się z dekanatów: krakowskiego, bolesławskiego, kieleckiego i rzeszowskiego. W sumie, w diecezji krakowskiej były 4 dekanaty i 22 parafie. W 1975 diecezja liczyła 22, a w 1989 – 32 parafie.
W latach 1986-2011 ordynariuszem diecezji był bp mgr Jerzy Szotmiller, który rezydował w katedrze Matki Boskiej Królowej Apostołów w Częstochowie. Dzieje Kościoła Polskokatolickiego w RP są związane od samego początku z Krakowem stolica Kościoła w latach 1922-1945 i 1946-1951, dlatego dla podkreślenia historyczności tego miasta diecezja nosi nazwę krakowsko-częstochowskiej.

1.1. Historia Ordynariusze 1960-1962. ks. wikariusz generalny Edward Narbutt-Narbuttowicz 1962-1966. ks. Tadeusz Majewski 1966-1978. ks. Benedykt Sęk 1979-1986. ks. inf. Antoni Pietrzyk 1986-2003. bp Jerzy Szotmiller 2004-2005. ks. inf. sen. Kazimierz Fonfara 2005-2011. bp Jerzy Szotmiller 2011 – nadal ks. inf. Antoni Norman

2. Podział administracyjny
Diecezja dzieli się na dekanaty:
Dekanat kielecki, z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, dziekan: ks. dziek. mgr Paweł Walczyński
Dekanat podkarpacki, z siedzibą w Sanoku, dziekan: ks. dziek. mgr Andrzej Pastuszek
Dekanat krakowski, z siedzibą w Krakowie, dziekan: ks. dziek. mgr Piotr Własinowicz
Dekanat śląski, z siedzibą w Krzykawie-Małobądzu, dziekan: ks. dziek. mgr Tadeusz Budacz
Kościołami o wyższej randze są:
Prokatedra Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Strzyżowicach – Prokatedra diecezji krakowsko-częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego
Katedra Matki Boskiej Królowej Apostołów w Częstochowie – Katedra diecezji krakowsko-częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego