Ekspozytura Nr 5 Oddziału II Sztabu Generalnego WP

Ekspozytura Oddziału II Sztabu Generalnego Nr 5 - ekspozytura Oddziału II Sztabu Generalnego z siedzibą we Lwowie, prowadząca wywiad ofensywny przeciwko ZSRR.
W 1933 roku ekspozyturę podporządkowano szefowi Wywiadu KOP. Oddziałowi II podlegała nadal w sensie etatowym i budżetowym
Szefowi Ekspozytury pod względem fachowym podlegały:
placówka wywiadowcza KOP nr 7 w Sarnach
placówka wywiadowcza KOP nr 8 w Równym
placówka wywiadowcza KOP nr 12 w Słobódce stycznia 1933 – października 1934
placówka wywiadowcza KOP nr 10 w Tarnopolu
placówka wywiadowcza KOP nr 12 w Sanoku i Jaśle marca – września 1939
placówka wywiadowcza KOP nr 9 w Czortkowie – kpt. Henryk Nitecki do 1935, potem II zastępca szefa wywiadu KOP
placówka wywiadowcza KOP nr 11 w Wołożynie, Iwieniec, później Stryj utworzona w grudniu 1931; zlikwidowana we wrześniu 1936; odtworzona tuż przed wojną

1. Szefowie ekspozytury
kpt. piech. Roman Ligęza p.o. od 27 X 1923
mjr SG Adam Brzechwa-Ajdukiewicz XII 1923 – 27 VIII 1924
mjr Józef Bińkowski 1939
kpt. dypl. Orłowski
mjr SG Stanisław Maczek 15 X 1924 – X 1927
mjr dypl. Bogdan Szeligowski 1928