Poprzednia

ⓘ Chełmiec, gmina. Chełmiec – gmina wiejska położona w północnej części powiatu nowosądeckiego w województwie małopolskim. Zajmuje obszar o powierzchni 11 201 ha ..Chełmiec (gmina)
                                     

ⓘ Chełmiec (gmina)

Chełmiec – gmina wiejska położona w północnej części powiatu nowosądeckiego w województwie małopolskim. Zajmuje obszar o powierzchni 11 201 ha i liczy 28 107 mieszkańców, co daje wskaźnik gęstości zaludnienia 249.1 osób/km². Siedzibą urzędu gminy jest Chełmiec.

Obszar gminy otacza pierścieniem sąsiadujące od południa miasto Nowy Sącz. Ponadto od południowego zachodu graniczy z gminą Podegrodzie, od zachodu z gminą Limanowa powiat limanowski, od północy z gminami: Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem, od północnego wschodu z gminą Korzenna, od wschodu na niewielkim odcinku z gminą Grybów, od południowego wschodu z gminą Kamionka Wielka. Teren gminy podzielony jest naturalnie korytem rzeki Dunajec na część wschodnią i zachodnią. W ostatnich latach pojawiły się tendencje podziału gminy wzdłuż biegu rzeki i utworzenia oddzielnej jednostki administracyjnej po prawej stronie Dunajca.

Rada Gminy w Chełmcu uchwałą XXI/405/2016, w oparciu o wcześniej przeprowadzone konsultacje, wyraziła pozytywną opinię w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Chełmiec. 21 lutego 2017 wniosek o zmianę statusu miejscowości Chełmiec został podpisany przez Przewodniczącego Rady Gminy Chełmiec Józefa Zygmunta. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 24 lipca 2017 Chełmiec miał uzyskać status miasta z dniem 1 stycznia 2018. Jednak w grudniu 2017 roku 7 chełmieckich radnych w radzie jest 21 radnych bez powiadomienia opinia publicznej oraz rady gminy Chełmiec zakwestionowało rzetelność przeprowadzenia konsultacji społecznych. Na skutek interwencji tych radnych Rada Ministrów zmieniła zdanie, publikując 6 grudnia projekt zmieniający rozporządzenie z dnia 24 lipca 2017 r, odraczając nadanie statusu miasta Chełmcowi o jeden rok tzn. do 1 stycznia 2019, co z kolei ma pozwolić wszystkim zainteresowanym na ponowną analizę zasadności tej regulacji, w tym rzetelne skonsultowanie jej z mieszkańcami. Mimo sprzeciwu wójta Bernarda Stawiarskiego i większości rady gminy Chełmiec (zarzucającego MSWiA "działanie po cichu i w pełnej konspiracji" i łamanie Konstytucji, odroczenie daty do 1 stycznia 2019 zatwierdzono Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017, wchodzącym w życie 31 grudnia 2017. Jeżeli podczas 2018 roku nic się nie zmieni, 1 stycznia 2019 gmina Chełmiec zostanie przekształcona w gminę miejsko-wiejską. 27 stycznia radni zdecydowali, że sprawa Chełmca trafi do Trybunału Konstytucyjnego.

                                     

1. Historia

W XIII wieku pojawiają się w źródłach pisanych wzmianki historyczne o takich miejscowościach jak Świniarsko, Niskowa, Biczyce, Chełmiec, Klęczany i Rdziostów. Wszystkie te miejscowości związane były z osobą świętej Kingi, która uwłaszczyła nimi założony przez siebie starosądecki klasztor klarysek. Równie stare są Wielogłowy i Wielopole, skąd wywodzą się rody szlacheckie Wielogłowskich i Wielopolskich. W kolejnych wiekach pojawiły się dzięki osadnictwu mieszczan sądeckich Piątkowa, Paszyn, Kunów, Kurów, Januszowa i Librantowa. W XVI i XVII wieku na terenach gminy zamieszkiwali arianie.

W czasie II wojny światowej gmina Chełmiec Polski zasłynęła z walk partyzanckich, szczególnie Batalionów Chłopskich stacjonujących w okolicach Świniarska. Wieś ta za wojenne zasługi została odznaczona Krzyżem Grunwaldu III klasy.

W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim.

                                     

2. Miejscowości

W skład gminy wchodzi 27 miejscowości: Biczyce Dolne, Biczyce Górne, Boguszowa, Chełmiec, Chomranice, Dąbrowa, Januszowa, Klęczany, Klimkówka, Krasne Potockie, Kunów, Kurów, Librantowa, Mała Wieś, Marcinkowice, Naściszowa, Niskowa, Paszyn, Piątkowa, Rdziostów, Świniarsko, Trzetrzewina, Ubiad, Wielogłowy, Wielopole, Wola Kurowska, Wola Marcinkowska.

Do największych powierzchniowo miejscowości należą Paszyn i Trzetrzewina, które zajmują odpowiednio 10.2% oraz 8.3% ogólnej powierzchni gminy, a następnie Marcinkowice 6.1%, Chełmiec 5.0%. Najwięcej osób z ogólnej liczby ludności zamieszkuje w Chełmcu 11%, w Paszynie 8.6% i w Marcinkowicach 8.5%.

                                     

3. Geografia

Na terenie gminy zbiegają się trzy makroregiony: Beskidy Zachodnie, Beskidy Środkowe i Pogórze Środkowobeskidzkie. Największą część gminy obejmują Beskidy Zachodnie reprezentowane tutaj przez dwa mezoregiony: Beskid Wyspowy i Kotlinę Sądecką.

Beskid Wyspowy stanowi zachodnią część gminy. Górzysty teren opada tam stopniowo ku wschodowi po obu stronach doliny Smolnika. Lokalną kulminacją terenu jest w tej części fragment pasma Chełmu 731 m n.p.m. na północ od wsi Chomranice – najwyżej na terenie gminy Chełmiec położony fragment Beskidów. Na pozostałym obszarze teren opada najczęściej od 500–550 m n.p.m. na zachodzie do 300–350 m n.p.m. w rejonie doliny Dunajca. W obrębie Beskidu Wyspowego położone są Chomranice, Wola Marcinkowska, Marcinkowice, Krasne Potockie, Trzetrzewina, Biczyce Górne, Biczyce Dolne i Niskowa.

Ku wschodowi Beskid Wyspowy przechodzi w Kotlinę Sądecką. Kotlina o płaskim dnie rzędnych terenu przeważnie od 300 do ponad 400 m n.p.m. stworzyła dogodne warunki do rozwoju osadnictwa i komunikacji. Na terenie gminy kotlina obejmuje wieś Chełmiec, Mała Wieś, Rdziostów i Świniarsko.

Niewielki północny skraj gminy obejmuje Pogórze Rożnowskie, będące częścią Pogórza Środkowobeskidzkiego. Dominuje tutaj Dąbrowska Góra 583 m n.p.m. położona centralnie pomiędzy Dąbrową, Wolą Kurowską a Ubiadem. Na skraju pogórza położona jest także wieś Kurów.

Wschodnia cześć gminy Chełmiec położona jest w obrębie Beskidu Niskiego. Wysokości wzgórza Beskidu Niskiego na terenie gminy wzrastają stopniowo od 400–500 m n.p.m. w sąsiedztwie Kotliny Sądeckiej do ponad 600 a nawet 700 m n.p.m. w części wschodniej, gdzie na granicy z gminą Korzenna wznosi się na 713 m n.p.m. Jodłowa Góra. W Beskidzie Niskim położone są takie wsie gminy jak Wielogłowy, Wielopole, Klimkówka, Naściszowa, Librantowa, Januszowa, Piątkowa i Paszyn.                                     

4. Gospodarka

W gminie Chełmiec funkcjonuje 1099 podmiotów gospodarczych stan na dzień 31.12.2002 r., w tym 29 w sektorze publiczny, a 1070 w sektorze prywatnym. Z tego 77 spółek 23 handlowe, 54 cywilne, 3 spółdzielnie, oraz 946 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Podział podmiotów gospodarczych według rodzaju prowadzonej działalności przedstawia się następująco:

 • hotele i restauracje – 20,
 • transport, gospodarka magazynowa i łączność – 129,
 • budownictwo – 148,
 • przetwórstwo przemysłowe – 121,
 • handel i naprawy – 345,
 • obsługa nieruchomości i firm; nauka – 110,
 • rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 59.
                                     

5. Zabytki

 • muzeum twórców ludowych im. ks. Edwarda Nitki w Paszynie.
 • modrzewiowy dwór z XVII wieku w Wielogłowach, Szlak architektury drewnianej.
 • Dwór Morawskich pochodzący z XVII/XVIII wieku, przebudowany w końcu XIX wieku, w którym mieści się Muzeum Historyczne, Kaplica dworska z 1926 roku, Cmentarz legionistów z 1918 roku w Marcinkowicach.
 • kościół murowany pw. Wniebowzięcia NMP w Wielogłowach, zbudowany w 1318 roku.
 • XIX-wieczny dwór murowany rodziny Wittingów w Chełmcu.
 • drewniany kościół pw. Najświętszej Marii Panny w Chomranicach, zbudowany w 1692 roku, Szlak architektury drewnianej.
                                     

6. Kultura

Gmina przez dwa ubiegłe lata prezentowała swoje osiągnięcia kulturalne i gospodarcze w Sądeckim Parku Etnograficznym. Odbywa się wówczas specjalny kiermasz prezentujący rękodzieło ludowe lokalnych twórców z Piątkowej, Biczyc, Świnarska, Marcinkowic. Impreza ta promowana była pod hasłem "czym chata bogata".

Rozrywkę gminy reprezentują m.in. "Piątkowioki", regionalny zespół znany w powiecie, ale także w kraju i za granicą. Na uwagę zasługują także kołacze i chleby razowe wypiekane przez gospodynie z Kunowa.

Cykliczne imprezy kulturalne:

 • Przegląd Palm Wielkanocnych kwiecień – w przeglądzie biorą udział chełmieckie parafie,
 • Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych grudzień.
 • Konkurs plastyczny "ŚmiecioSztuka" maj – konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z chełmieckich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz placówek działających w strukturach GOK,
 • "Imieniny Gminy Chełmiec" Gminne Dożynki – zabawa z prezentacją zespołów, koncertem, tańcami,
 • Przegląd Kolęd i Pastorałek styczeń, Paszyn – uczestnikami jest młodzież szkolna, świetlic wiejskich oraz parafialnych,
 • Konkurs Fotograficzny "Wakacje w obiektywie" czerwiec,
 • Przegląd Zespołów Kolędniczych "Przebierańcy w Klęczanach" styczeń, Klęczany,

Użytkownicy również szukali:

gmina chełmiec 300, gmina chełmiec ogłoszenia, gmina chełmiec - przetargi, gmina chełmiec śmieci, gmina chełmiec wiadomości, urząd gminy chełmiec godziny otwarcia, Chemiec, chemiec, gmina, gmina chemiec wiadomoci, gmina chemiec mieci, gmina chemiec ogoszenia, otwarcia, gmina chemiec, godziny, mieci, ogoszenia, podegrodzie, urzd, gminy, przetargi, wiadomoci, Chemiec gmina, gmina chemiec - przetargi, gmina - podegrodzie, urzd gminy chemiec godziny otwarcia, gmina chemiec 300, chełmiec (gmina), architektura w świdniku. chełmiec (gmina),

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Gmina - podegrodzie.

Działki na sprzedaż gmina Chełmiec. Bez pośredników. Miejscowość Chełmiec, leży w Polsce w województwie małopolskie w gminie Chełmiec, w powiecie nowosądecki. Jaki kod pocztowy jest przypisany do. Gmina chełmiec śmieci. System Informacji Przestrzennej. Polecamy. Poniżej strony www zaprzyjaźnionych firm i instytucji. Gmina Chełmiec Strona www urzędu gminy. Gmina chełmiec - przetargi. Gmina Chełmiec artykuły Nowy Sącz Nasze Miasto. Złe wieści dla Świniarska w gminie Chełmiec. Po fiasku negocjacji na rozbudowę sieci wodociągowej za pośrednictwem Sądeckich Wodociągów, mamy dla.


Urząd gminy chełmiec godziny otwarcia.

Kategoria:Chełmiec gmina – pedia, wolna encyklopedia. Baza darmowych ogłoszeń drobnych Chełmiec w serwisie ogłoszeniowym Lento​.pl 962G Działka budowlana, Paszyn Gmina Chełmiec, powierzchnia. Chełmiec. Chełmiec Polskie Zabytki Katalog zamków, pałaców i dworów w. Obręby ewidencyjne oraz działki pełne identyfikatory w gminie Chełmiec. Szukasz informacji o działkach?. Liczba obrębów w gminie: 24. Przeglądaj Geoportal. Gmina chełmiec wiadomości. Gmina Chełmiec Klub Karate Tradycyjnego Nowy Sącz. Działka znajduje się w Niskowej gmina Chełmiec około 5 km do Nowego Sącza. Cena za 1 ar 13 000 zł. Zapraszam osoby zainteresowane do kontaktu.


NOWOSĄDECKI część A Orange Światłowód w gminie Chełmiec.

Zobacz jakie sprawy załatwisz w Urzędach miast gmin Chełmiec! Dowód osobisty, Prawo jazdy, Zasiłek pielęgnacyjny, Podatek od. Mapa gmina Chełmiec gm. Chełmiec plan miasta, gm. Chełmiec. Gmina Chełmiec Małopolska, Chełmiec, Nowy Sącz, Poland. 3085 osób lubi to 44 osoby mówią o tym. Największa Gmina Wiejska w Polsce. Działki na sprzedaż Chełmiec gm. 273 dostępne oferty: Chełmiec, małopolskie. Praca: Sprzedawca kasjer m k, Pracownik biurowy m k, Specjalista ds. marketingu m k i inne na stronie.

Gmina Chełmiec – Nowy Sącz 112.

Sądecki Klub Modelarski oraz Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski zapraszają na halowe potyczki samochodów zdalnie sterowanych z napędem. Praca, zatrudnienie w: Chełmiec, małopolskie, grudzień 2020. Urząd Gminy Chełmiec ul.Papieska 2 33 395 Chełmiec woj. małopolskie. Centrala tel. fax. 18 414 56 10, 18 414 56 43. Wykaz abonamentów centrali. Gmina Męcinka Firmy 2020r Chełmiec Zmieszane COM D. Wczoraj w gminie Chełmiec świętowano wspaniałe jubileusze małżeńskie. Aż 44 pary odebrały medale oraz gratulacje za 50 lecie pożycia małżeńskiego, 13 par. Chełmiec Są. Ponadto, w gminie Chełmiec często organizowane są przeglądy muzyczne oraz konkursy. Ogólnopolska Kartę Seniora można wyrobić w.


Chełmiec gmina enog.pl.

Dlatego też Orange Polska buduje sieć światłowodową na terenie gminy CHEŁMIEC, w ramach projektu Nowosądecki Część A Orange Światłowód. Projekt. Gmina: Chełmiec Miejscowości. Korzenna portal gminny Zawsze najnowsze aktualności, wydarzenia i ogłoszenia. Gmina Chełmiec Małopolska Strona główna Facebook. Także lokalne winnice. Handlowaniu, któremu początek dały niegdyś prezentacje gminy Chełmiec, towarzyszyły występy artystyczne. 15 grudnia 2019.


Domy na sprzedaż w Gmina Chełmiec Trovit.

Wczoraj tj. 29 stycznia 2020 r. około godziny 11.00 sądeccy policjanci realizując polecenie Sądu, udali się do gminy Chełmiec celem ustalenia. Geoportal Chełmiec nowosądecki Działki ewidencyjne Chełmiec. Węgierskiej z obwodnicą Zachodnią po stronie gminy Chełmiec. Mamy propozycję rozwiązania tego problemu. Jest to propozycja przemyślana, przebieg. Kod pocztowy Chełmiec jaki. Raport po spotkaniu informacyjnym: Miasto Nowy Sącz i Gmina Chełmiec. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział w Krakowie.


Gminny Program Rewitalizacji Gminy Chełmiec Regionalnego.

Urząd Gminy Chełmiec. ulica: ul. Papieska 2 miejscowość: 33 395 Chełmiec ​poczta: Chełmiec telefon: 18 414 56 10, fax: 18 414 56 43. BIP Gmina Chełmiec Biuletyn Informacji Publicznej. Uchwała nr XXXII 554 2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Chełmiec. Gmina Chełmiec Małopolska, Chełmiec, Nowy Sącz, Poland. 3086 osób lubi to 27 osób mówi o tym. Największa Gmina Wiejska w Polsce.


Gmina Chełmiec – Głos Seniora.

Dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca w zł. 5111. 4747 GMINA WIEJSKA CHEŁMIEC NA TLE GMIN POWIATU I WOJEWÓDZTWA W 2018 R. OT Kraków woj. małopolskie,powiat nowosądecki, gmina Chełmiec. Oceń radnych gminnych oraz wójta po wyborach samorządowych 2018: gmina Chełmiec. Kliknij i znajdź swojego samorządowca kadencji 2018 2023 w gmina​.


Obwieszczenie Wójta Gminy Chełmiec Korzenna portal gminny.

Gmina Chełmiec. zgłoszenie instalacji STBK NWS2017C Chełmiec. nws2017c chelmiec orl i.6221.71.2019.pdf. redaktor: Renata Gieniec data publikacji:. Gmina Chełmiec. Siłowe wejście policjantów do jednego z. Papieska 2, 33 395 Chełmiec NIP: 7342543486 REGON: 000532240 Telefon: 18443 04 61 Fax: 18414 56 43 Email: gmina@ Strona WWW:. Chełmiec plany zagospodarowania MPZP24.pl plany. Odbiór odpadów i śmieci w Gmina Męcinka Firmy 2020r, Chełmiec następuje w tygodniach parzystych w czwartki.

GMINA CHEŁMIEC, telefon, krs, adres, nip, regon Bisnode Polska.

Z północno zachodniej strony, gmina Chełmiec graniczy z powiatem limanowskim. gminą Limanowa. Następnie od północy z gminami. Gmina Chełmiec małopolskie mapy, nieruchomości, GUS, szkoły. Gmina wiejska Chełmiec podlega pod województwo małopolskie i powiat nowosądecki. Adres gminy: Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, 33 395 Chełmiec. Urząd Gminy Chełmiec Strona główna.pl Serwis. …872G Działka budowlana, Marcinkowice Gmina Chełmiec, pow: 17 ar. Cena: 100 300 zł Oferta sprzedaży są działki budowlane… 100 300 zł. Pow.: 1 700 m².


Gmina Chełmiec RDN Małopolska.

Adres podmiotu. Chełmiec 33 395 Chełmiec Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat nowosądecki. Gmina: Chełmiec Poczta: Chełmiec telefon: 18 443 04 61. Gmina Chełmiec artykuły Gazeta Krakowska. Scale 1 50K. Geoportal. Witamy Systemie Informacji Przestrzennej Gminy Chłmiec Informacje uzyskane z Geoportalu Gminnego Systemu Informacji. Urząd Gminy Chełmiec, Papieska 4, Chełmiec 33 395 Urząd. Na terenie gminy Chełmiec znajduje się 27 miejscowości: Biczyce Dolne, Biczyce Górne, Boguszowa, Chełmiec, Chomranice, Dąbrowa, Januszowa,.


Chełmiec Urząd Gminy UG kontakt, telefon, adres Gmina Chełmiec.

Mi wszystkie miejscowości i najważniejsze o nich informacje powiaty nowosądecki, gorlicki i limanowski, Gmina Chelmiec. Raport z gmin Chełmiec i Nowy Sącz GDDKiA. Ulica: Papieska 4. Numer budynku: 4. Kod pocztowy: 33 395. Miejscowość: Chełmiec. Gmina: Chełmiec. Powiat: nowosądecki. Województwo: małopolskie. Urząd Gminy Chełmiec BIP. Radio RDN jest katolicką rozgłośnią diecezji tarnowskiej. Misją stacji jest dostarczanie rzetelnych informacji z życia Kościoła, diecezji i regionu, a także.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →