Poprzednia

ⓘ 30 Pułk Artylerii Lekkiej. 30 Poleski Pułk Artylerii Lekkiej – oddział artylerii lekkiej Wojska Polskiego II RP. W kampanii wrześniowej 1939 pułk walczył w skła ..30 Pułk Artylerii Lekkiej
                                     

ⓘ 30 Pułk Artylerii Lekkiej

30 Poleski Pułk Artylerii Lekkiej – oddział artylerii lekkiej Wojska Polskiego II RP.

W kampanii wrześniowej 1939 pułk walczył w składzie macierzystej 30 Polskiej Dywizji Piechoty Armia "Łódź”.

                                     

1. W okresie pokoju

Pułk sformowany został w 1921, w składzie 30 Dywizji Piechoty z rozwinięcia dywizjonu 5 pułku artylerii polowej powstałego w 1918 i walczącego w latach 1918–1920 w składzie 5 Syberyjskiej Dywizji Piechoty.

Od 1921 pułk stacjonował w Białej Podlaskiej. W grudniu 1922 roku został przedyslokowany do Włodawy.

31 grudnia 1931 roku na podstawie rozkazu B. Og. Org. 1120 – 18 Org. ministra spraw wojskowych marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 30 pap został przemianowany na 30 pułk artylerii lekkiej.

W 1934 pułk został przedyslokowany do Berezy Kartuskiej, a następnie w 1936 do Brześcia nad Bugiem do Twierdzy. W 1938 II/30 pal został wydzielony i pod dowództwem mjr. Aleksandra Makowitza przedyslokowany do Pińska. W marcu 1939, dywizjon został przewieziony transportem kolejowym w rejon Piotrkowa.

Pułk został zmobilizowany w marcu 1939 roku w składzie dwóch dywizjonów armat 75 mm i jednego dywizjonu haubic 100 mm. Pod koniec marca odjechał transportami kolejowymi w obszar operacyjny Armii "Łódź”, do dyspozycji ówczesnego inspektora armii gen. dyw. Juliusza Rómmla. Przez następne miesiące pozostawał na tym obszarze rozbudowując pozycje obronne i przygotowywał dywizjony do działań obronnych.

                                     

1.1. W okresie pokoju Pułku w kampanii wrześniowej 1939

Zgodnie z planem walki, 1 września 1939 roku pułk przyjął następujące ugrupowanie:

 • II dywizjon wszedł w ugrupowanie 84 pułku Strzelców Poleskich od Bobrownik do mostu kolejowego w Działoszynie
 • III dywizjon wspierał 82 Syberyjski pułk piechoty na odcinku Kochlew – Bobrowniki
 • I dywizjon zajął wysunięte SO z zadaniem osłony pozycji przedniej bronionej przez 83 pułk Strzelców Poleskich na południe do rejonu Parzymiechy.

Wysunięty nad granicę I/30 pal spędził pierwszy dzień wojny na swoich stanowiskach bez nacisku ze strony nieprzyjaciela. Około 22:00 został wycofany i przeszedł do dyspozycji dowódcy artylerii dywizji. Pozostałe dywizjony pozostały na swoich SO.

2 września ciężka artyleria niemiecka rozpoczęła zwalczać artylerię dywizji. Około 16:00 na pozycje 82 pp i 84 pp uderzyły niemieckie 19. i 18 Dywizja Piechoty. 19 Dywizja Piechoty dostała się pod ześrodkowany ogień II/30 pal i 30 dac i poniosła duże straty. O 21:45 dowódca armii nakazał oderwanie się od nieprzyjaciela i wycofanie wojsk na zasadniczą pozycję obronną. Odwrót osłaniał batalion 83 pp wsparty baterią z I/30 pal. Pozostałe bataliony 83 pp, I dal i 30 dac wykonywał marsz nocny celem obsadzenia zachodniego odcinka pozycji głównej. Niemcy nie rozpoznali wycofania się dywizji i od świtu XI Korpus Armijny wykonał przygotowanie ogniowe natarcia i uderzył w całym pasie stanowisk obronnych, opuszczonych przez 30 Dywizję.

3 września artyleria obsadziła zasadnicze stanowiska ogniowe. Niemcy nawiązali styczność ogniową dopiero rano 4 września. Ok. 11:00 nieprzyjaciel podszedł do Widawki i rozpoczął rozpoznawanie. Około 15:00 ze Szczercowa wyszła kolumna nieprzyjaciela w sile około pułku piechoty. Pod Magdalenowem dostała się pod ześrodkowany ogień I/30 pal, 30 dac i II/4 pac oraz broni maszynowej I/83 pp. Kolumna niemiecka poniosła ciężkie straty i wycofała się na zachód. Około 19:00 Niemcy wznowili natarcie na odcinku południowym i znów zostali odparci.

Rano 5 września rozpoczął się pojedynek artyleryjski. Wkrótce ruszyło natarcie niemieckiej piechoty wsparte czołgami i artylerią. 83 pp odparł natarcie. Zestrzelono dwa samoloty i zniszczono kilka czołgów. Po południu Niemcy ponowili natarcie na szerszym froncie po potężnym przygotowaniu artyleryjskim i lotniczym. Zarysowały się dwa włamania w obronie 30 DP. Wsparte ogniem 30 pal kontrataki trzech batalionów piechoty odniosły sukces. Niemcy ponieśli duże straty, a pozycja obronna 30 DP znajdowała się polskich rękach.

Odwrót Na rozkaz dowódcy armii, 6 września krótko po północy, dywizja rozpoczęła 35 km odwrót do rejonu Dłutowa. Pułk maszerował bez kontaktu z nieprzyjacielem do późnych godzin popołudniowych. Zajęto stanowiska w rejonie lasu dłutowskiego. Dalsze wycofanie się oddziałów na linię Poddębina – Żeromin, odległą o około 12 km, odbyło się w nocy.

W godzinach porannych 7 września zajęto nowe stanowiska. Dywizjony pozostawały przy pułkach piechoty. Po południu Niemcy rozpoczęli działalność rozpoznawczą. Patrole niemieckie przenikały w rejon stanowisk artylerii. Gen. Thommee nakazał 30 DP nocnym marszem osiągnąć lasy na północ od Brzezin. Formowanie kolumn utrudniał brak map i pomieszanie taborów. Nad ranem do Brzezin zbliżały się dopiero elementy czołowe dywizji.

Rano 8 września dywizja kontynuowała marsz przez Brzeziny i stopniowo przyjmowała nakazane ugrupowanie obronne. Dopiero po południu przybył 84 pp z III/30 pal i obsadził rejon folwarku halinów. Po południu podeszły pod Brzeziny zmotoryzowane oddziały niemieckie, a ich artyleria otworzyła ogień na zachodnią część lasu. W następstwie wycofania się 36 pp z lasu na wschód od m. Skoszewy, dywizja otrzymała rozkaz odwrotu do lasów w rejonie Przyłęku, gdzie miała pozostać do południa 9 września i następnie maszerować do lasów skierniewickich.

Nocne odejście dywizji cechował chaos i niezdecydowanie. Kłębiły się tabory wojska i wozy ludności cywilnej. Nawet zwarte do tej pory pododdziały gubiły się. Do lasu Przyłęk dotarły dwa dywizjony artylerii. III/30 pal był na drodze do Chlebowa, nie mogąc odnaleźć swojej dywizji. Nakazano dalszy marsz w kierunku na Suliszew. Niestety, drogi odwrotu były już w rękach Niemców. Podjęto decyzje o przebijaniu się. 82 pp z I/30 pal uderzył na Rudki, a 83 pp z II dywizjonem na Modłę. Natarcie 82 pp na północnym skrzydle uzyskało powodzenie. Z powodu braku kabla, baterie I dywizjonu, wspierały piechotę z otwartych stanowisk. Zgrupowanie uderzeniowe odbiło Słupię, odrzucając Niemców w kierunku na Modłę i Przybyszyce. 83 pp z II/30 pal rozpoczął natarcie z opóźnieniem. W boju spotkaniowym starł się z kolumną niemiecką wychodzącą z Mikulina. Natarcie wsparł 84 pp. Około 13:30 gen. Cehak nakazał oderwać się od nieprzyjaciela i przejść do odwrotu. Bez większych trudności wyszedł z walki 82 pp i część pododdziałów 84 pp. Pozostałe oddziały dywizji została związana walką z atakującą niemiecką 18 DP wspartą artylerią i lotnictwem. Odpierając natarcie pod Przyłękiem w rejonie Słupi, 9 września dywizja, a wraz z nią 30 pal, poniosły ogromne straty. Ocalały tylko dwie baterie, po jednej z II dywizjonu.

Wieczorem gen. Thommee w rejonie Suliszewa wydał rozkaz maszerowania do lasów w rejonie Karolinowa. 10 września około 14:00, kolejny rozkaz nakazywał pozbycie się zbędnych taborów i nocny marsz do Warszawy. Ocalałe baterie artylerii miały maszerować przy pułkach piechoty. Wspólny atak 30 Dywizji i 31 pp z 10 DP na Mszczonów na skutek nieporozumień, nie doszedł do skutku. Dywizja wycofała się do puszczy mariańskiej a później do lasu żyrardowskiego.

12 września nad ranem ugrupowała się obronnie i stanowiła osłonę ugrupowania przebijającego się do Warszawy. Około 7:00 uderzyli Niemcy. Zacięte walki trwały do południa. Ostatecznie 30 DP późnym wieczorem osiągnęła południowy skraj puszczy Kampinoskiej. 13 września dywizja otrzymała rozkaz maszerowania do Modlina. Dywizja przeszła w ciągu dnia przez Górki do Dąbrówki, a marszem nocnym 14 września osiągnęła Kazuń.

III dywizjon 30 pal, po daremnych usiłowaniach odnalezienia dywizji, przybył pod wieczór 9 września do Skierniewic. 10 września dowódca dywizjonu podporządkował się dowódcy 2 DP i spierał ogniem walki na linii Rawki. W nocy maszerował z 3 pp na Wawrzyszew i 12 września walczył w rejonie Pogroszew – Umiastków. Wieczorem odszedł na północ przez Puszczę Kampinoską. W Palmirach uzupełnił amunicję i pomaszerował na Nowy Dwór i Henryków, gdzie znalazł się o świcie 14 września.

Ostatecznie ocalałe baterie włączyły się do obrony Modlina. Walczyły tam do kapitulacji do 29 września.

                                     

2. Żołnierze pułku

Dowódcy pułku
 • ppłk Zygmunt Lewandowski IX 1939
 • ppłk / płk art. Ludwik Buczek 22 III 1929 – 1937
 • płk art. Ludwik Jurkiewicz 1921 - 22 III 1929 → szef 2 Okręgowego Szefostwa Uzbrojenia
 • płk dypl. Wacław Święciński 1939
 • płk dypl. Jerzy Aleksander Zawisza IV 1937 – IX 1938
Zastępcy dowódcy pułku od 1938 roku - I zastępca dowódcy
 • ppłk art. Anastazy Albert Makowski 1938 - 1939
 • mjr / ppłk art. Stanisław Giebułtowicz III 1932 – 1937 → komendant miasta Brześć
 • ppłk dypl. art. Wacław Świeciński 1937 - 1938 → dyspozycja dowódcy OK IX
 • mjr / ppłk art. Tadeusz Rawski IV 1929 – III 1932 → zastępca dowódcy 7 pac
 • ppłk art. Jan Robakowski 15 X 1922
 • ppłk SG Rudolf Jagielski 23 X 1925 - 23 V 1927 → dowódca 9 dak
 • ppłk art. Leon Bogusławski 23 V 1927 - 22 III 1929 → dowódca 4 pac
Kwatermistrzowie
 • mjr art. dr Karol Władysław Mikołajczyk do 19 IX 1925 → dowódca I dyonu
 • mjr art. Kazimierz Cepryński-Ciekawy VI 1933 – †9 IV 1936 Brześć
 • mjr art. Władysław Ołtarzewski od 19 IX 1925
Oficerowie pułku
 • kpt. lekarz Kazimierz Jeleń


                                     

2.1. Żołnierze pułku Obsada personalna w marcu 1939 roku

Obsada personalna i struktura organizacyjna w marcu 1939 roku

 • oficer mobilizacyjny – kpt. adm. art. – Stefan II Krajewski
 • zastępca dowódcy i dowódca plutonu – por. Jan Kazimierz Błaszczyna
 • oficer plutonu – ppor. Jan Sitko
 • dowódca plutonu – ppor. Anioł Antoni Kamiński
 • dowódca plutonu – ppor. Andrzej Jerzy Mosiński
 • dowódca plutonu – ppor. Jan Sztejnbis
 • dowódca II dywizjonu – mjr Aleksander Makowitz
 • dowódca I dywizjonu – mjr Stanisław Nikodemowicz
 • dowódca plutonu – por. Kazimierz Popławski
 • dowódca plutonu – por. Piotr Boużyk
 • oficer zwiadowczy – kpt. Tadeusz Nowaczyński
 • dowódca III dywizjonu – mjr Adam Fedorko
 • dowódca plutonu – por. Romuald Rymkiewicz
 • adiutant dywizjonu – por. Tadeusz Gustaw Buszko
 • dowódca plutonu – ppor. Aleksander Pristupa ve l Pristupiński
 • dowódca 8 baterii – kpt. Zygmunt Wieruszewski
 • dowódca 7 baterii – por. Wacław Mazurkiewicz
 • oficer administracyjno-materiałowy – kpt. Stanisław III Łapiński
 • I zastępca dowódcy – ppłk Anastazy Albert Makowski
 • dowódca 1 baterii – por. Leon Franciszek Witkowski
 • młodszy lekarz weterynarii – por. Paweł Sadlak
 • dowódca 2 baterii – kpt. Alojzy Piwowar
 • dowódca 6 baterii – kpt. Edward Kawka
 • dowódca 5 baterii – kpt. Jan Zwodzijasz
 • dowódca 3 baterii – por. Michał Mańka
 • oficer gospodarczy – kpt. int Stanisław Piotr Golankiewicz
 • zastępca oficera mobilizacyjnego – por. adm.art. – Antoni Policho
 • II zastępca dowódcy kwatermistrz – mjr Leonard Bursa
 • dowódca szkoły podoficerskiej – kpt. Antoni Mateńko
 • dowódca plutonu – ppor. Antoni Lipiński
 • oficer żywnościowy – wakat
 • lekarz medycyny – por. lek. Roman Tatarczyk
 • adiutant – kpt. Romuald Cymerski
 • pomocnik dowódcy dywizjonu ds. gospodarczych – kpt. adm. art. Maksymilian Głowiński
 • dowódca plutonu – por. Zygmunt Alfred Zwolanowski
 • oficer zwiadowczy i d-ca drużyny łączności dywizjonu – por. Jan Czerniak
 • starszy lekarz weterynarii – mjr Wacław Henryk Duval
 • dowódca plutonu łączności – por. Mieczysław Chyliński
 • dowódca plutonu – ppor. Mieczysław Aleksander Szadkowski
 • dowódca pułku – Zygmunt Lewandowski
                                     

2.2. Żołnierze pułku Obsada personalna we wrześniu 1939 roku

Obsada personalna we wrześniu 1939 roku

Dowództwo

 • dowódca – ppłk Zygmunt Lewandowski
 • dowódca plutonu zwiadu - por. Kazimierz Popławski
 • oficer łączności - por. Jan Czerniak
 • dowódca plutonu ogniowo-topograficznego - por. Wacław Mazurkiewicz
 • adiutant – kpt. Romuald Cymerski

I dywizjon armat 75 mm

 • 3 bateria - por. Michał Mańko
 • 2 bateria - por. Leon Witkowski
 • dowódca - mjr Stanisław Nikodemowicz
 • 1 bateria - kpt. Alojzy Piwowar

II dywizjon armat 75 mm

 • dowódca - mjr Aleksander Makowitz
 • 4 bateria - por. Mieczysław Chyliński
 • 5 bateria - kpt. Jan Zwodzijasz
 • 6 bateria - kpt. Edward Kawka

III dywizjon haubic 100 mm

 • dowódca I plutonu – ppor. rez. Emil Czerny
 • oficer zwiadowczy – ppor. Franciszek Knot
 • oficer ogniowy – ppor. rez. Dariusz Serafin
 • dowódca dywizjonu – mjr Adam Fedorko
 • dowódca II plutonu – ppor. Żarków
 • oficer zwiadowczy – ppor. Antoni Karol Haschek
 • oficer ogniowy – ppor. Władysław Kulik
 • dowódca I plutonu – NN
 • oficer zwiadowczy – NN
 • dowódca 9 baterii – kpt. Zygmunt Wieruszewski
 • dowódca 8 baterii – por. Piotr Boużyk
 • oficer ogniowy – ppor. Jan Kazimierz Błaszczyna
 • dowódca II plutonu – ppor. Janusz Grodzicki
 • dowódca II plutonu – NN
 • dowódca 7 baterii – por. Romuald Roman Rymkiewicz

Bateria łączności

 • dowódca - kpt. Piotr Chełchowski
                                     

3. Symbole pułku

Sztandar

19 czerwca 1938 roku Prezydent RP Ignacy Mościcki nadał sztandar 30 poleskiemu pułkowi artylerii lekkiej, a 1 lipca tego roku minister spraw wojskowych gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki zatwierdził wzór lewej strony płachty sztandaru.

17 lipca 1938 roku na lotnisku w Zamościu marszałek Polski Edward Śmigły-Rydz wręczył pułkowi sztandar ofiarowany przez społeczeństwo ziemi zamojskiej oraz niektórych sąsiednich regionów.

Rozkazem gen. dyw. Juliusza Rómmla z 28 września "30 p.a.l. nadano na sztandar order Virtuti Militari oraz dodatkowo do dyspozycji dowódcy artylerii dywizyjnej 20 krzyży V.M. dla żołnierzy pułku”.

Sztandar pułku, po odjeździe oddziału w marcu 1939 roku do obszaru operacyjnego Armii "Łódź”, pozostał w Brześciu. O jego losach brak jest informacji.

Odznaka pamiątkowa

18 lipca 1931 roku gen. dyw. Kazimierz Fabrycy, w zastępstwie ministra spraw wojskowych, zatwierdził wzór i regulamin odznaki pamiątkowej 30 pap. Odznaka o wymiarach 44x43 mm ma kształt krzyża maltańskiego o ramionach pokrytych białą emalią ze złotymi krawędziami. Na środek krzyża nałożona miniatura odznaki 5 Dywizji Syberyjskiej. Na ramionach krzyża wpisano numer i inicjały "30 PAP” oraz rok powstania pułku "1918”. Między ramionami krzyża dwie skrzyżowane lufy armatnie barwy złocistej. Odznaka oficerska, dwuczęściowa, wykonana w srebrze i emaliowana. Wykonawcą odznak był Stanisław Lipczyński z Warszawy.

Użytkownicy również szukali:

Artylerii, Puk, Lekkiej, Puk Artylerii Lekkiej, 30 Puk Artylerii Lekkiej, 30 pułk artylerii lekkiej, transport we włodawie. 30 pułk artylerii lekkiej,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

3 pułk artylerii lekkiej Legionów. Zeszyt 121 Jerzy Habdas.

III 113 28 Pułk Piechoty, sygn. III 114 30 Pułk Piechoty, sygn. III 115 40 Pułk Artylerii Lekkiej, sygn. III 116 Batalion Szkolny 9 Dywizji Piechoty, sygn. III 117 12. Patron ZSO Godzianów. Odznaka pułkowa 5 PAC Pułk Artylerii Ciężkiej. Sport i Hobby komplet 3x odznak 30 Sudecki pułk Piechoty. Sport i Hobby Mapa 6 Pułku Artylerii Lekkiej. KUŹNIA POLOWA 30 PUŁK ARTYLERII LEKKIEJ, BRZEŚC Allegro. 1 6 Pułk Artylerii Lekkiej 6 pal powstał w maju 1919 r. na bazie wcześniej zorganizowanych oddziałów. Geneza 30 czerwca 1920 r. objął dowództwo. Следующая Войти Настройки.


Organizacja wojsk.

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania. Podkategorie. Ta kategoria ma tylko jedną podkategorię. O. ▻ Oficerowie 30 Pułku Artylerii Lekkiej‎ pusta. 11 Karpacki Pułk Artylerii Lekkiej. Skrzydło armii skład początkowy: 30. DP i Wołyńska. BK, później dołączyły do nich: 2. pp Leg., III 2. pal Leg. II 4. 15 PUŁK ARTYLERII Aktualne wydarzenia z kraju i zagranicy. Tytuł pełny 30 Poleski Pułk Artylerii Lekkiej Stanisław Jaskulski Wariant tytułu Trzydziesty Poleski Pułk Artylerii Lekkiej Trzydziesty Pułk Artylerii Lekkiej. Stanisław Jaskulski 30 Pułk Artylerii Lekkiej Oddziały i formacje. Zarys historji wojennej 30 go Pułku Strzelców Kaniowskich Zarys historji wojennej 43 go Pułku Strzelców Kresowych Zarys historji wojennej 48 go Pułku​.


Odznaki wojskowe z okresu II Rzeczypospolitej Grawer Panasiuk.

14 wielkopolski pułk artylerii lekkiej Przemysław Dymek. ⇨ Zobacz i zamów z dostawą Zapłać za 30 dni lub rozłóż na 4 raty. Opis Recenzje 0. 16 V 1919 r. Żołnierska pamiątkowa odznaka 30 Pułku Artylerii Lekkie OneBid. Kategoria:Oficerowie 30 Pułku Artylerii Lekkiej. Z pedii, wolnej encyklopedii. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania. Obecnie w tej kategorii. 28 Pułk Artylerii Lekkiej Stanisław M. Przybyszewski. 1929, 28 Pułk Strzelców Kaniowskich Łódź wz.1926, 30 Pułk Strzelców Kaniowskich Warszawa 1930, 20 Pułk Artylerii Lekkiej Prużana Baranowicze​ wz. 30 Pułk Artylerii Lekkiej Brześć Kolekcjoner Pamiątki Sportowe. 17 Pułk Artylerii Lekkiej 30% oszczędzasz 6.90 zł Kolejna monografia pułku z uwzględnieniem jego szlaku bojowego w okresie kampanii wrześniowej.

Kategoria:Oficerowie 30 Pułku Artylerii Lekkiej – pedia, wolna.

Powstanie Pułku 51 VI. Kampania wrześniowa 1939 84 Cmentarze 136 51. Pułk Artylerii Lekkiej Rez 140 81. Dywizjon Artylerii Lekkiej 142 VII. 59 Dywizjon Artylerii Lekkiej Bohaterowie 1939. Dowództwo artylerii wielkopolskiej wydało rozkaz sformowania 3 Pułku Artylerii Polowej Wielkopolskiej. Został on zatwierdzony rozkazem Dowództwa Głównego​.


30 Pułk Artylerii Lekkiej. Historia i Rekonstrukcje spotted forum.

Pułk Artylerii Ciężkiej powstał ze scalenia trzech dywizjonów artylerii, zostało to określone rozkazem 1917 38, w każdej baterii były również na wyposażeniu lekkie karabiny Dywizji Piechoty oraz 30.dywizjon artylerii ciężkiej do składu 30. 30 Poleski Pułk Artylerii Lekkiej Katalog Bibliotek Uniwersytetu. 2 pułk artylerii lekkiej Legionów w kampanii wrześniowej 1939 roku. – sprawdź opinie i opis produktu. Zobacz inne Historia i literatura faktu, najtańsze i.


Pułk Artylerii.

Jednostka mobilizująca: 30 Pułk Artylerii Lekkiej Brześć nad Bugiem. Podporządkowanie w dniu 1 września 1939 r.: 20 Dywizja Piechoty armia ​Modlin. Zarys historji wojennej 4 go pułku artylerii polowej Wielkopolska. 30 pułk Artylerii lekkiej, dowódca ppłk. Lewandowski. Zygmunt. 30 batalion saperów, dowódca kpt. Skalski Jerzy. 30 szwadron kawalerii, dowódca rtm. 30 Poleski Pułk Artylerii Lekkiej Jaskulski Stanisław książka. Opis. Jest to 105 zeszyt serii Zarys historii wojennej Pułków Polskich w Kampanii Wrześniowej. Prezentuje on dzieje 30 Pułku Artylerii Lekkiej.


2 pułk artylerii lekkiej Legionów w kampanii wrześniowej 1939 roku.

W roku 1938 został powołany jako ochotnik do odbycia służby wojskowej 30 pułku artylerii lekkiej w Brześciu. W 1939 brał udział w kampanii wrześniowej,. 777 Odznaka 26 Pułk Artylerii Lekkiej Aukcje Niemczyk. 15 PUŁK ARTYLERII: najświeższe informacje, zdjęcia, video o 15 PUŁK Ponad 30 tysięczny korpus arcyksięcia Ferdynanda dEste uzbrojony w 100 armat miał przyjechał w 1926 r., już po odsłużeniu wojska w 31. pułku artylerii lekkiej. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. POLSKA, żołnierska pamiątkowa odznaka 30 Pułku Artylerii Lekkiej z 1931 roku. Odznaka jednoczęściowa wykonana z białego metalu w kształcie krzyża. Ppłk dr Dariusz Radziwiłłowicz POWRÓT DO KRAJU BŁEKITNEJ. 2 Pułk Artylerii Lekkiej Legionów 9. 3 Pułk Artylerii 4 Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej 15 5 Lwowski Pułk Artylerii Lekkiej 17 30 Pułk Artylerii Polowej 68. Ludwik Głowacki Pamięć.pl. Информация об этой е недоступна.


18. Pułk Artylerii Lekkiej Oceny, opinie, ceny Grzegorz.

Celem niniejszej pracy jest ukazanie, opierając się na dotychczasowym dorobku historiografii i dostępnych źródłach, dziejów 18. Pułku Artylerii Lekkiej. Pokaż treść!. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów i 4 Pułku Piechoty Legionów, 30 sierpnia 1939 roku pułk wyjechał z garnizonu koleją do Pabianic. Tam jego. 30 Poleski Pułk Artylerii Lekkiej Książka autorstwa: Stanisław Jaskulski. 30 Poleski Pułk Artylerii Lekkiej – oddział artylerii lekkiej Wojska Polskiego II RP. W kampanii wrześniowej 1939 pułk walczył w składzie macierzystej 30 Polskiej Dywizji Piechoty.


Powstańcze Biogramy Gustaw Billewicz.

Jaskólski, 30. pułk artylerii lekkiej, Warszawa 1997. 9 J. Izdebski, Dzieje 9. Dywizji Piechoty 1918–1939, Warszawa 2000 J. 30 pułk artylerii lekkiej Ajaks Książka Historia. Pułku Artylerii Lekkiej Legionw, walczących w wojnie polsko bolszewickiej i kampanii 30 sierpnia 1939 roku Pułk wyjechał z garnizonu koleją do Pabianic. Monika Sikora WYSIŁEK BOJOWY 2. PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ. Kolejna monografia w serii, ukazująca genezę powstania i szlak bojowy 10 pułku artylerii ciężkiej. Zeszyt nr 138.

ACTA UNIVERSITATIS LÛDZIENSIS Włodzimierz Kozłowski cejsh.

16 Pułk Artylerii Lekkiej, który wsławił się w wrześniowych bojach o Jasiewo czy 18. Pułk Ułanów Pomorskich, którego szarża po Krojantami na trwałe weszła do​. 9 Pułk Artylerii Ciężkiej Jednostki. Odznaka tłoczona przez kontrę, emalia. Nakrętka F. Baltutis, Warszawa. Wymiary 30 x 53 mm. Wesołowski 474. Stan zachowania. Mój udział w wojnie obronnej Wadoviana – Przegląd Historyczno. Go, pal – pułk artylerii lekkiej, pp – pułk piechoty, pappanc. – pułk artylerii idealne warunki pracy sztabu dywizji, który mieścił się tam od 30 lipca 1947 r. do​.


14 wielkopolski pułk artylerii lekkiej Przemysław Dymek książka w.

Żołnierska pamiątkowa odznaka 30 Pułku Artylerii Lekkiej z 1931 roku. 1918 ​data powstania dywizjonu syberyjskiego do którego tradycji nawiązywał pułk,. W Kielcach upamiętniono 2. Pułk Artylerii Lekkiej Legionów. Kaniowskich i 10 Kaniowski pułk artylerii lekkiej. Na zachodnim brze gu Warty, w Sieradzu, miał garnizon 31 pułk piechoty Strzelców Ka niowskich. Jedynie 30.


17 Pułk Artylerii Lekkiej Przemysław Dymek informacje o książkach.

Wystawa przybliża historię pułku od chwili jego powstania w 1919 r. Ukazany został udział artylerzystów 2. PAP PAL Leg. w wojnie polsko bolszewickiej oraz. Archiwalia Wojska Polskiego z lat 1943 1945 Wojskowe Biuro. Książka: 30 Poleski Pułk Artylerii Lekkiej. Autor: Jaskulski Stanisław. Język oryginalny: polski. Kategoria: Hobby. Gatunek: militaria. Forma: esej szkic literacki. 2. pułk artylerii polowej 2. pułk artylerii lekkiej legionów 1919 1939. 30 Pułk Artylerii Lekkiej Brześć. 20201013 143655.jpg. nowość. 20201013 143655.jpg 0.jpg. Dostępność: na wyczerpaniu. Wysyłka w: 3 dni. Dostawa: od 6.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →