Poprzednia

ⓘ Dekanat Cieszyn – jeden z 23 dekanatów katolickich wchodzących w skład diecezji bielsko-żywieckiej, w którego skład wchodzi 7 parafii. Dekanat swoją powierzchni ..Dekanat Cieszyn
                                     

ⓘ Dekanat Cieszyn

Dekanat Cieszyn – jeden z 23 dekanatów katolickich wchodzących w skład diecezji bielsko-żywieckiej, w którego skład wchodzi 7 parafii. Dekanat swoją powierzchnią obejmuje miasto Cieszyn. W 2005 dekanat liczył ponad 22 tysiące wiernych.

                                     

1. Parafie

 • Cieszyn-Mnisztwo: Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela
 • Cieszyn-Bobrek: Parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny
 • Cieszyn-Pastwiska: Parafia Opatrzności Bożej
 • Cieszyn: Parafia św. Jerzego
 • Cieszyn-Krasna: Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
 • Cieszyn: Parafia św. Marii Magdaleny
 • Cieszyn: Parafia św. Elżbiety
                                     

2. Duszpasterstwo

 • Duszpasterz Służby Liturgicznej: ks. Grzegorz Gaweł
 • Ojciec duchowny: o. dr Wit Chlondowski OFM
 • Dekanalny Duszpasterz Młodzieży: ks. Grzegorz Pasternak
 • Dziekan: ks. Stefan Sputek
 • Dekanalny Duszpasterz Rodzin: ks. Tomasz Związek
 • Wicedziekan: ks. Jacek Gracz
 • Dekanalny Wizytator Katechizacji: ks. Krzysztof Gardyna
                                     

3. Historia

Archiprezbiterat odpowiednik dekanatu w dawnej diecezji wrocławskiej w Cieszynie był jednym z dwunastu na jakie w średniowieczu dzielił się archidiakonat opolski diecezji wrocławskiej.

Został po raz pierwszy wzmiankowany w sprawozdaniu z poboru świętopietrza z 1335 w diecezji wrocławskiej sporządzonym przez Galharda z Cahors. Powstał prawdopodobnie na początku XIV wieku i przez następnych kilkaset lat miasto stanowiło administracyjno-kościelne centrum dla księstwa cieszyńskiego.

Wspomniane wyżej sprawozdanie wymienia 10 jego parafii: Jasienica? – Hankendorf, Rudzica villa Rudgeri, Zebrzydowice villa Sifridi, Simoradz Zimoracz, Lipowiec Lipovecz, Kończyce Małe? – Cunczendorf, Dębowiec Bemgard, Leszna Lezna, Piotrowice villa Petri, Bludowice Bluda. Ponadto wymieniono Orłową z podległym kościołem w Solcy, pod jurysdykcją klasztorną. Nieznane są przyczyny pominięcia pozostałych istniejących wówczas parafii, jak np. cieszyńskiej. Ogólnie założyć można, że na obszarze archiprezbiteratu cieszyńskiego w 1335 funkcjonować mogło już w sumie 17 parafii, oprócz wyżej wymienionych również w Bielsku Starym, Cieszynie, Frysztacie, Goleszowie, Jamnicy zob. Frydek, Ogrodzonej. Nieznana jest przynależność parafii w Boguminie, możliwe że należała do dekanatu raciborskiego.

Według kolejnego zachowanego sprawozdania z poboru świętopietrza, tym razem sporządzonego przez archidiakona opolskiego Mikołaja Wolffa w 1447 na Śląsku Cieszyńskim funkcjonowało 50 parafii: Bielsko Belicz, Bludowice Bluda, Bruzowice Bransowicz, Cieszyn Teschen, Czechowice Czechowicz, Dębowiec Bomgarte, Dobra Dobersey, Domasłowice Domaslowicz, Dziećmorowice Ditmari villa, Frydek Fredek, Frysztat Freyenstat, Goleszów Boleschaw, Górki Gorky, Grodziec Grodecz, Hażlach Hazelach, Herzmanice Hermansdorff, Jabłonków Jablonka, Jasienica Heyczendorff, Karwina Arnoldi villa, Kisielów Kyselaw, Kończyce Cunczendorff, Końska Kanzakowicz, Kula Czula, Leszna Lesna, Lutynia Lutina, Marklowice Merclowicz, Międzyrzecze Conradsvalde, Ochaby Ochabn, Ogrodzona Ogrodzona, Olbrachcice Albrothsdorff, Orłowa Orlovia, Ostrawa Ostravia, Pietwałd Petirswalde, Piotrowice Petirsdorff, Pruchna Prochna, Ropica Ropicza, Rudzica Rudgersdorff, Rychwałd Reychenwald, Siedliszcze Czedlicz, Simoradz Schimoradz, Skoczów Scotczowa, Stonawa Stinavia, Sucha Sucha, Szobiszowice Sobieschowicz, Szonów? – Schonwald, Ustroń Wstrowe, Trzycież Stzreczicz, Wędrynia Vandrzina i Zebrzydowice Seyfredsdorff. Dekanat obejmował całe ówczesne księstwo, w granicach którego było około 200 miejscowości, a więc średnio parafia obejmowała 4 miejscowości. Na podstawie sumarycznej wysokości opłaty w owym sprawozdaniu liczbę ówczesnych parafian, a więc i mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, oszacowano na 9770.

Przed Reformacją zapoczątkowaną w księstwie w latach 40. XVI wieku założono jeszcze parafie w Bielowicku, Cierlicku, Gnojniku, Gruszowie, Gutach, Herzmanicach, Kościelcu Cierlicku, Mazańcowicach, Nydku, Puńcowie, Racimowie, Rzepiszczu, Skalicy, Strumieniu, Szonowie o ile nie wcześniej, Szumbarku, Trzanowicach i być może w Wierzbicy.

W okresie Reformacji znaczna część ludności zmieniła wyznanie na luteranizm, przejmując wiele miejscowych kościołów. Pierwszej po soborze trydenckim wizytacji dekanatu dokonał w 1652 archidiakon opolski Bartłomiej Reinhold sporządzając protokoły z odwiedzin parafii w Cieszynie z filią w Ogrodzonej, Goleszowie, Jabłonkowie, Puńcowie, Dobrej z filią w Skalicy, Frydku, Bruzowicach z filią w Siedliszczu, Frysztacie z filią w Piotrowicach, Strumieniu, Skoczowie z filią w Bielowicku, Grodźcu, Bielsku, Czechowicach, Orłowej i Rychwałdzie. W rękach katolików znajdowały się kościoły w miastach książęcych w Cieszynie, Jabłonkowie, Skoczowie i Strumieniu, ponadto właśnie odebrano kościoły protestantom w Bielsku i Frysztacie. Pośród kościołów wiejskich do katolików należały świątynie miejscowościach książęcych: Puńcowie, Bielowicku, Lipowcu, Grodźcu, Orłowej, kaplica w Pierśćcu; a z miejscowości szlacheckich w Czechowicach i Piotrowicach. Katolicy dominowali i posiadali kościoły we frydeckim państwie stanowym: Frydku, Dobrej, Skalicy, Bruzowicach i Siedliszczu. W rękach protestantów pozostawały niemal wszystkie pozostałe świątynie we wsiach szlacheckich. Wzmożona akcja kontrreformacyjna rozpoczęła się w 1654, kiedy to 20 marca do Cieszyna przybyli dwaj komisarze cesarscy i jeden biskupi, tworząc specjalną komisję, która odebrała pozostałe w rękach ewangelików 49 kościołów i 1 kaplicę przy czym nie wszystkie wymienione w 1652 jako będące w rękach ewangelików zostały w sprawozdaniu komisji wymienione. Struktura kościelna wymagała odbudowy. Po odzyskaniu kościołów biskup wrocławski Karol Ferdynand Waza utworzył w Cieszynie komisariat biskupi. Komisarzem został Andrzej Scodonius, arcydziekan opolski i kustosz raciborski, który 15 października podzielił obszar komisariatu na dekanaty, a tych na parafie. Z obszaru dawnego archriprezbiteratu wydzielono 3 nowe: Bielsko, Frydek i Frysztat a ponadto komisariatowi poddano powstały w 1592 dekanat wodzisławski.

Nowy pomniejszony dekanat cieszyński utworzyło 13 parafii 11 obsadzono proboszczami: Cierlicko, Cieszyn, Dębowiec, Gnojnik nieobsadzony, Goleszów, Jabłonków, Leszna Górna, Puńców, Ropica, Skoczów, Strumień, Trzycież nieobsadzony i Wędrynia.

Po wojnach śląskich Cieszyn został oddzielony od diecezjalnego Wrocławia granicą austriacko-pruską. W 1770 dla habsburskiej części diecezji wrocławskiej utworzono Wikariat Generalny. W okresie józefinizmu powstały nowe parafie, m.in. w Mostach k. Jabłonkowa, Istebnej. Cieszyńską parafię podzielono na dwie: przy dotychczasowym kościele parafialnym i przy kościele klasztornym Dominikanów zlikwidowaną w 1790, a ponadto wydzielono z niej lokalie w Pogwizdowie, Łąkach i Ogrodzonej. W 1806 z cieszyńskiego wydzielono parafie w Jabłonkowie, Wędryni, Trzycieżu, Mostach k. Jabłonkowa, Istebnej i lokalię w Końskiej i utworzono z nich dekanat w Jabłonkowie. W połowie XIX wieku na dekanat w Cieszynie składało się 6 parafii Cieszyn z filią w Zamarskach, Goleszów, Leszna, Pogwizdów, Puńców, Ustroń z filią w Wiśle) i dwie lokalie Łąki i Ogrodzona. Po I wojnie światowej nastąpił konflikt graniczny pomiędzy Polską a Czechosłowacją, w wyniku którego miasto i dekanat zostało przedzielone granicą państwową w 1920.

W 1919 dekanat posiadał 7 parafii i 2 lokalie: Goleszów, Leszna, Łąki lokalia, Ogrodzona lokalia, Pogwizdów, Puńców, Cieszyn, Trzyniec, Ustroń. Z powyższych parafia w Trzyńcu i lokalia w Łąkach znalazły się w 1920 w Czechosłowacji. W 1925 wraz z pozostałymi dekanatami cieszyńskiego Wikariatu: Bielsko, Skoczów i Strumień, wszedł w skład nowej diecezji katowickiej.

Według schematyzmu diecezji katowickiej z 1927 na dekanat cieszyński składało się 8 parafii: Cieszyn, Goleszów, Istebna, Leszna Górna, Ogrodzona, Pogwizdów, Puńców i Ustroń. W 1938 do powyższych dołączyła parafia w Hażlachu.

W 1992 dekanat znalazł się w nowo utworzonej diecezji bielsko-żywieckiej. W 1995 z cieszyńskiego wydzielono dekanat Goleszów.

Użytkownicy również szukali:

cieszyn elżbietanki, cieszyn ksiądz, diecezja bielsko - żywiecka dekanaty, diecezja bielsko zywieckahttps www wp pl, parafią cieszyn krokusów, zmiany księży 2020, dekanaty, diecezja bielsko, bielsko, diecezja, Cieszyn, Dekanat, cieszyn, dekanat, parafi cieszyn krokusw, zmiany ksiy, diecezja bielsko zywieckahttps www wp pl, cieszyn ksidz, elbietanki, andrychowski, parafi, krokusw, zmiany, ksiy, zywieckahttps, ywiecka, ksidz, dekanat andrychowski, Dekanat Cieszyn, cieszyn elbietanki, zmiany ksiy 2020, diecezja bielsko - ywiecka dekanaty, dekanat cieszyn, religia w siedliszczu. dekanat cieszyn,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Parafią cieszyn krokusów.

Cieszyn na weekend 10 12.01.2020: vi. Opolskiej dekanat Wołczyn oraz parafie Uszyce i Zdziechowice z dekanatu Sycowska Matki Boskiej Częstochowskiej. Cieszyn św. Michała Archanioła. Diecezja bielsko - żywiecka dekanaty. Kaplica domowa Boromeuszek pw. Świętej Rodziny w Cieszynie. Liczył on wówczas dziewięć parafii. W 1952 roku w skład tego dekanatu wchodziły następujące parafie: Bogdaj, Chojnik, Chynowa, Cieszyn, Czarnylas, Gorzyce. Cieszyn ksiądz. Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zebrzydo. Parafie Dekanatu: Parafia Świętej Marii Magdaleny Cieszyn pl. Dominikański 2. Proboszcz ks. Jacek Gracz 2015.


Diecezja bielsko.

Korpus witraży z lat 1800 1945 w kościołach rzymskokatolickich. Wczoraj w Cieszynie w dekanacie twardogórskim biskup senior Stanisław Napierała przewodniczył uroczystej sumie odpustowej, podczas. Diecezja bielsko zywieckahttps www wp pl. Diecezja Częstochowska. Opis historyczny kościołów i zabytków w. Jana Bożego w Cieszynie, księża cieszyńskiego dekanatu, franciszkanie oraz kapłani z innych zakątków Polski i zagranicy. W świątyni modliły. Parafia św. Elżbiety w Cieszynie – E ncyklopedia, Historia Kościoła. Wewnętrznie diecezja dzieli się na dekanaty, czyli grupę od kilku do kilkunastu z Wikariatem Generalnym w Cieszynie, tworząc w efekcie diecezję katowicką.


Leksykon załęski D Muzeum Historii Katowic.

Opis historyczny kościołów i zabytków w dekanatach: będzińskim, dąbrowskim, sączowskim, zawierckim i żareckim oraz parafji Olsztyn. Creator: Wiśniewski, Jan. Dekanat cieszyński Parafia Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie. Diecezja: koszalińsko kołobrzeska. dekanat: Drawsko Pomorskie. parafia: Złocieniec filia pw. MB Częstochowskiej. Cieszyno, niewielka wieś o planie ulicówki,. Uście Solne: Zamknięto wszystkie parafie dekanatu z powodu 14. Dekanat bytomski, C, zarezerwowane. Dekanat Gimnazjum ewangelickie w Cieszynie, C Jedność, C, organizacja młodzieży Cieszyn.

Dekanat Pszczyna Popielec Msze Sw Cieszyn Nasze Miasto.

I. Archidiakonaty, dekanaty, parafie i filie w archidiecezji gnieźnieńskiej Biesiekierz, Łasin Koszaliński, Mielno, Strzeżenice, Śmiechów, Strippow?, Cieszyn. Katalog Biblioteki Dekanatu w Cieszynie Katalogi Książnicy. Adres ul. Katowicka 43 400 Cieszyn. Telefon 48 33 857 81 43. Konto bankowe. Bank Spółdzielczy w Cieszynie. 02 8113 0007 2001 0002 9809 0001. Stanisław Książek Granice i podział diecezji wrocławskiej na cejsh. Dekanat cieszyński liczył ok. 23 tysięcy wiernych. Cieszyński zbór ewangelicki, skupiony wokół Kościoła Jezusowego, jest największą parafią Kościoła.


Stosunki wyznaniowe.

W Popielec czas posypać głowy popiołem. Jakie grzechy popełnili politycy z woj. śląskiego? 2012 02 22:02. Ustawę metropolitalną mieliśmy mieć w 100. Dekanaty i Parafie Diecezji Kaliskiej. Parafie dekanatu: Parafia Imienia Najświętszej Marii Panny Cieszyn Bobrek, tel. 338522310 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego Cieszyn Krasna, tel. Indeks miejscowości parafii Diecezji Toruńskiej. Dekanat: Mielno data erygowania: 24.06.1960 liczba wiernych: 4925 odpusty: Cieszyn kościół filialny bud. 2 poł. XV w., gotycki, z ruiny przekazanej parafii. Kościoły w Cieszynie i Ustroniu ograniczają funkcjonowanie z. Historia Kronika parafialna Grupy przyparafialne Poradnia ŻMiR Rada parafialna Diecezja i dekanat Patron Jubileusz Sakramenty Nasze pielgrzymki.


Uczelnia Kontakt Akademia WSB.

Miejscowość parafia dekanat. Cielęta Wybudowanie. Cielęta górznieński. Cierpice. Cierpice toruński czwarty. Cierpiszewo. Cierpice toruński czwarty. Cieszyny. Pochodzący z Cieszyna kapłan i jezuita zasługuje na szczególne. OX.PL Portal Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Wisła, Istebna, Strumień, Zebrzydowice, Brenna, Goleszów, Chybie, wyniki dla tagu dekanat. DZIEJE I USTRÓJ GENERALNEGO WIKARIATU W CIESZYNIE. Dekanaty w diecezji kaliskiej. Dekanat Twardogórski Parafia Cieszyn św. Michała Archanioła Parafia Goszcz Narodzenia NMP Parafia Grabowno Wielkie.


Granice metropolii i diecezji polskich 968 1939 Platforma.

Tarnowie opublikowała dzisiaj 24 marca komunikat, w którym poinformowała o objęciu kwarantanną księży z 8 parafii dekanatu Uście Solne. Ogólne Parafia Św. Jerzego w Puńcowie. P d e U Parafie dekanatu cieszyńskiego św. Elżbiety w Cieszynie św. Jerzego w Cieszynie św. Marii Magdaleny w Cieszynie Imienia NMP w Cieszynie. Kościół pw. Świętej Trójcy w Cieszynie Platforma e Usług. Południe od Cieszyna, w Małopolsce i na całym Górnym Śląsku. ROZWÓJ SIECI PARAFIALNEJ. 127. CIESZYN. Schematyzm 1958: dekanat cieszyński,. Kościoły katolickie: dekanat cieszyński Gazetacodzienna. Jezusowym w Cieszynie zainaugurowano obchody 26 rocznicy powołania Straży Granicznej zorganizowane przez Dekanat Ewangelicki.


Biblioteka Dekanatu – Książnica Cieszyńska.

Dekanat Cieszyn – jeden z 23 dekanatów katolickich wchodzących w skład diecezji bielsko żywieckiej, w którego skład wchodzi 7 parafii. Dekanat swoją powierzchnią obejmuje miasto Cieszyn. W 2005 dekanat liczył ponad 22 tysiące wiernych. Któż jak Bóg – odpust św. Michała Archanioła w Cieszynie Radio. Dekanat cieszyński. Kościół parafialny kaplica Elżbietanek Cieszyńskich pw. św​. Elżbiety w Cieszynie. 108. Kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w.


Klasztor w Cieszynie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Dekanat osiecki pielgrzymki oświęcimskiej. Pielgrzymka Dekanatu Andrychowskiego Cieszyn na Jasną Górę wędruje z rodakiem św. Emigracja w dekanacie sokołowskim przed II wojną światową. Do odwołania Msze Święte w naszym kościele odprawiać będą kapłani z dekanatu Cieszyńskiego. Podczas każdej z mszy odprawiana będzie. Jaworzno - Zamek,Muzeum Drukarstwa i Browar Cieszyn Traseo. Sprawozdania wizytacyjne biskupów wrocławskich z roku 1717 dekanaty: cieszyński, frysztacki, Wydawca Cieszyn PTH Oddz Rok wydania 1994.

Parafia pw. Chrystusa Króla, Biesiekierz Diecezja Koszalińsko.

Dopiero w 1811 roku biskup wrocławski uzyskał jurysdykcję nad dekanatami pszczyńskim i bytomskim. Muzeum Protestantyzmu w parafii w Cieszynie. Dekanat OX.PL Portal Śląska Cieszyńskiego, Cieszyn, Skoczów. Cieszyn Bobrek Parafia Imienia Najświętszej Marii Panny 43 400 Cieszyn Kościuszki 30 tel. 338522310. Msze święte: w soboty,. CIESZYNO Teschendorf Architektura Pomorza Zachodniego. Wydziały zamiejscowe. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie. Wydział Zamiejscowy w Olkuszu. Wydział Zamiejscowy w Żywcu. Wydział Zamiejscowy w Krakowie. Zarys dziejów kościołów chrześcijańskich w Cieszynie. Z dekanatu Cieszyn: Goleszów, Leszna, Ogrodzona, Pogwi zdów, Puńców, wschodnia część Cieszyna do Olzy, Ustroń. Nowa granica diecezji rozpoczynała​.


Kategoria:Dekanat cieszyński – E ncyklopedia, Historia Kościoła na.

Elżbiety w Cieszynie należy do dekanatu Cieszyn diecezji bielsko żywieckiej. Geneza parafii św. Elżbiety wiąże się ściśle z obecnością sióstr. Dekanat Cieszyn. DEKANAT KATOWICE–ZAŁĘŻE, jeden z 34 dekanatów diecezji katowickiej utworzony w VIII Marii Magdaleny w Cieszynie – opuścił parafię bez zgody kurii. Sprawozdania wizytacyjne biskupów wrocławskich z roku 1717. Organizacyjnych diecezji w roku 1925, dekanat soko owski oznaczano nume dowa y pomnik na grobie emerytowanego kierownika szko y w Cieszynie An.


Dekanat parafia.

Diecezja: Bielsko Żywiecka Dekanat: Goleszowski Liczba mieszkańców: około 2850 w tym katolików około 1250 Adres: Puńców, Sportowa 1, 43 400 Cieszyn. Parafia św. Elżbiety w Cieszynie Witamy na stronie naszej parafii. Kolejna wyprawa na zamek.Tym razem na trasie Zamek w Cieszynie – gród gotycko renesansowy powstały na bazie wcześniejszego grodu.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →