Poprzednia

ⓘ Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Wilnie. Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Wilnie, kościół na Starym Mieście ..Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Wilnie
                                     

ⓘ Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Wilnie

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Wilnie, kościół na Starym Mieście w Wilnie, w zespole gmachów Uniwersytetu Wileńskiego.

Kościół ten, przeznaczony pierwotnie na farę miasta Wilna, ufundowany został przez Władysława Jagiełłę, jak głosi tradycja na miejscu wcześniej wykorzystywanym do celów kultu pogańskiego. Pierwsza budowla, której wznoszenie zainicjowano najpewniej wkrótce po chrzcie Litwy w 1387 r. a zakończono lub przynajmniej poważnie zaawansowano najpewniej do konsekracji w 1427 r., miała postać pięcioprzęsłowej, trójnawowej hali z wyodrębnionym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium którego relikty odnaleziono w toku powojennych prac badawczych. Mury z zewnątrz opięte były przyporami, nawy rozdzielały zaś ośmioboczne filary. Wnętrze najprawdopodobniej w całości było sklepione. Opisana pierwsza faza budowlana zasadniczo zachowała się do dziś i stanowi zachodnią połowę kościoła mury zewnętrzne aż do piątego licząc od zachodu przęsła, oraz cztery pary – licząc także od zachodu – filarów we wnętrzu. W planie i bryle ta pierwsza świątynia nawiązywała do architektury sakralnej z terenu państwa krzyżackiego i regionów leżących w jego strefie oddziaływania jak choćby Mazowsze - patrz: fara św. Jana w Warszawie, dzisiejsza katedra.

U schyłku średniowiecza, w 2. połowie XV wieku lub może nawet w początku stulecia XVI, doszło do poważnej rozbudowy. Wyburzono stare, stosunkowo niewielkie prezbiterium, zastępując je monumentalnym, trójnawowym chórem z obejściem, zamkniętym połową sześcioboku. Obiekt osiągnął tym samym długość 68 m – czyli tyle co obecnie. Z racji halowej dyspozycji części zachodniej czyli korpusu, nowo wzniesionej części prezbiterialnej również nadano układ halowy nawy boczne przechodzące w obejście otrzymały tę samą wysokość co nawa główna, stosując też podobne ośmioboczne filary, choć smuklejsze w proporcjach. Co istotne, system konstrukcyjny zastosowany w partii wschodniej różnił się wyraźnie od tego w starszej partii zachodniej: zgodnie z panującymi w architekturze ok. 1500 r. tendencjami przypory "wciągnięto” do środka, co czyniło ściany zewnętrzne płaskimi, zaś wewnątrz kościoła między przyporami powstawały przestrzenie na kształt nisz, nadające się na umieszczenie niewielkich ołtarzy bocznych i organizację w tych miejscach kaplic. Przedstawiona forma świątyni wzorowała się na późnogotyckiej architekturze sakralnej dużych miast pobrzeża Bałtyku, w których model wielobocznie zamkniętej od wschodu, obszernej hali z ambitem stał się w XV stuleciu dość popularny.

Najpewniej w powyżej opisanym kształcie świątynia prezentowała się w 1571 r., kiedy król Zygmunt August, jako monarcha dzierżący prawo patronatu nad kościołem, przekazał go sprowadzonym do miasta jezuitom. Jezuici, których kolegium wkrótce – w 1579 r. dzięki Stefanowi Batoremu zyskało status uniwersytetu, skupili się na budowie zabudowań klasztornych i kolegiackich, zadowalając się w pełni obszernym kościołem. Poddali świątynię początkowo tylko niewielkim adaptacjom, dobudowując kaplice boczne i zakrystię oraz wymieniając czy dodając nowe wyposażenie. Nawet odbudowy po pożarach z 1610 i 1655 r. nie zmieniły zasadniczo kształtu kościoła, mimo częściowego zawalenia się sklepień. Dopiero kolejny tego rodzaju kataklizm z 1737 r. spowodował, że świątynia jezuicka jak i szereg innych spalonych w tym samym pożarze kościołów wileńskich stała się przedmiotem poważniejszych działań budowlanych, stwarzając też okazję do ozdobienia i wyposażenia wnętrza w nowe sprzęty, reprezentujące późnobarokowy okres rozwoju sztuki w Wilnie. Wówczas właśnie, w toku odbudowy prowadzonej pod kierunkiem Jana Krzysztofa Glaubitza, między 1738 a 1749 rokiem, powstała współcześnie zachowana a bardzo charakterystyczna rokokowa, rozrzeźbiona fasada, będąca jednym z najbardziej kojarzonych z Wilnem motywów architektonicznych. Dekorowanie wnętrza i wypełnianie go wyposażeniem, w tym aż dziesięcioma ołtarzami, trwało aż do lat 60. XVIII wieku.

Zwrócić należy uwagę, że w związku z pełnieniem przez świątynię funkcji kościoła uniwersyteckiego - odbywały się tu nie tylko nabożeństwa ale też i nieraz dysputy naukowe. Kościół św. Jana pozostawał w rękach jezuitów aż do kasaty zakonu w 1773 r. Budowla została przebudowana w latach 1825–1829 zgodnie z wytycznymi specjalnie powołanej komisji, którą kierował Karol Podczaszyński, dokonano zmian w stylu klasycystycznym, m.in. przebudowując fasadę świątyni. Zniszczono wówczas trzynaście ołtarzy, skuto stiuki oraz zamalowano freski. Rozebrano przylegającą do południowej elewacji barokową kaplicę, a od ulicy św. Jana dobudowano przedsionek.

Po zamknięciu uniwersytetu w 1832 r. kościół św. Jana nadal pełnił swoją funkcję sakralną, stając się jednocześnie miejscem uroczystości patriotycznych i swego rodzaju polskim panteonem narodowym. Dla upamiętnienia wielkich Polaków wzniesiono tutaj m.in. pomniki: Adama Mickiewicza, Władysława Syrokomli, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Moniuszki, Antoniego Edwarda Odyńca. W miejscu zburzonych ołtarzy ustawiono posągi świętych, które pochodziły z zamkniętych kościołów św. Kazimierza, św. Ignacego i kościoła Franciszkanów, przeniesiono tu również organy z kościoła jezuickiego w Połocku.

W 1919 r. ponownie stał się kościołem akademickim, na fasadzie umieszczono tablicę upamiętniającą pierwszych rektorów uczelni Piotra Skargę i Jakuba Wujka. Podczas rządów radzieckich świątynię zdewastowano i ograbiono, a następnie przekształcono na magazyn, a od 1963 r. mieściło się tu Muzeum Nauki i Techniki. W 1979 r. podczas obchodów czterechsetlecia uniwersytetu w kościele umieszczono Muzeum Uniwersytetu Wileńskiego. Został przywrócony celom sakralnym w 1991 r.

Obok kościoła wznosi się wysoka 68 m dzwonnica przylegająca do Auli Kolumnowej uniwersytetu.

Użytkownicy również szukali:

Ewangelisty, Apostoa, Jana, Chrzciciela, Wilnie, Koci, Koci Chrzciciela w Jana Apostoa i Ewangelisty w Wilnie, kościół św. jana chrzciciela i św. jana apostoła i ewangelisty w wilnie,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Po wilnie.

Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Wilnie należy do zespołu gmachów Uniwersytetu Wileńskiego. Obecna budowla gotycka została zniszczona podczas. Miejsca złożenia wnętrzności władców polskich i ich rodzin. Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Wilnie Litwa Inne ciekawe atrakcje turystyczne w okolicy Kościół św. Jana.


Kościół św. Janów – Warto zwiedzić w Wilnie – Poznaj Wilno.

Odpowiedź: W Warszawie w kościele Świętej Trójcy się uczył. Ale Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Wilnie,. Wilno, Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i. Zwiedzając zabytki Wilna, m.in. i Barbary Radziwiłłówny, czy ufundowany przez Władysława Jagiełłę kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty dla upamiętnienia wielkich Polaków wzniesiono tutaj Следующая Войти Настройки Конфиденциальность Условия. Wilno Šv. Jono Krikštytojo ir w. Jono Apaštalo ir Evagelisto. Jono gatvė, gdzie znajduje się Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty lit. Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir.


DSC03972 m1 Inspiracje.

Msze św. w tym dniu będą odprawiane o następujących godzinach: Kobylnica W sobotę 25 lipca święto Świętego Jakuba Apostoła. W środę 24 czerwca przypada uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela. 2018 w naszej parafii organizujemy pielgrzymkę do sanktuariów Podlasia i Wilna. Wilno na XIX wiecznej fotografii Józefa Czechowicza Galeria. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie, Matka i Głowa Wszystkich Kościołów Miasta i Świata wł. Arcibasilica Papale del SS.mo Salvatore e dei. WIRTUALNA TRASA SZLAK PIELGRZYMI ŚWIĘTEGO JANA. Na dziedzińcu Wielkim nie przegapcie kościoła św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła Ewangelisty z historycznymi globusami. Podobno. Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty św. Wilno lit. Vilnius – stolica Litwy i miasto, do którego sporo Polaków ma sentyment. W końcu Ostra Brama i Adam Jana pełna nazwa to Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Został on ufundowany.

Wilno zabytkowe kościoły i cerkwie Gościniec Drumlin.

Parafia pw. św Jana Apostoła i Ewangelisty w Knyszynie rzymskokatolicka parafia utworzona 1520 roku, położona w dekanacie Knyszyn, należącym do. XLI posiedzeniu Komisji 12 marca 2008 roku. Litewską ziemię Jan Paweł II pierwszy w historii papież nie Włoch pocałował 4 września 1993 r. Była to pierwsza wizyta Ojca Świętego na terenie.


Poświęcenie wina na pamiątkę św. Jana, apostoła i ewangelisty.

Użyciu w średniowiecznym i wczesnonowożytnym mieście Wilnie. Kie Fundusz ziemski Jagiełły dla kościoła farnego św. Jana. Budowa klasztoru Franciszkanów. 13 0. Wielki najazd 1522 oraz Apostoła 1525 zawierającego Dzieje apostol pw. świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, najważniejszej, bo po. 4. Litwo, ojczyzno moja. Patryk Biegański. Życie Parafjalne wydawnictwo Duszpasterstwa Par. św. Jana w Wilnie korporatywny. Parafia św Jana Chrzciciela i św Jana Apostoła i Ewangelisty ​Wilno. Kościoły na gigapanoramach. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego należącego do Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym. i wykluczonych cyfrowo – piszą w informacji prasowej twórcy. Wilno. W jakim mieście Stanisław Moniuszko był organistą???. Zwiedzając zabytki Wilna, m.in. i Barbary Radziwiłłówny, czy ufundowany przez Władysława Jagiełłę kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty dla upamiętnienia wielkich Polaków wzniesiono tutaj Следующая Войти.


Panorama Wilna z Kościółem św. Jana Chrzciciela i św. Jana.

Kresy Wschodnie Województwo wileńskie Wilno Stare Miasto ul. Św. Jana 12 Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty św. Janów. Co zobaczyć na Litwie? Wyprawy Marzeń. Zdjęcie o Wilno, Litwa Widok Na Katedrę Teotoków I Kościoła Św. Jana Chrzciciela I św. Jana Apostoła I Ewangelisty W Dniu Letnim. Obraz złożonej z. Arcybazylika świętego Jana na Lateranie bazylika papieska w. Oto uniwersytecki kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty oraz dzwonnica. Wilno na weekend, co zobaczyć: Uniwersytet.


Kresy Wschodnie zrobiły na nich wrażenie… Starostwo Powiatowe.

Kościół św. Jana Chrzciciela Cystersów. Kudowa Zdrój – kościół Świętej Trójcy ewangelicko reformowany w Pstrążnej kościół św. Jana Ewangelisty i klasztor pocysterski Tomasza Apostoła i św. Wilno Litwa – Ostra Brama. Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i polska. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. Mateusza, apostoła i ewangelisty. Śr. Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, patrona naszej parafii. Zwiedzanie Wilna śladami Świętych i Błogosławionych: Faustyny Kowalskiej,. Wilno Vilnius Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. ALBUM WILNA, 15 widoków, form. in 4° na papierze kredowym. Jańskiej znajduje się kościół Św. Jana, fun dowany w r. dwunastu apostołów pędzla Fr. Smuglewicza. Na niem Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty. W XVI w.


Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Świętego Jana.

W kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła Ewangelisty w Wilnie. Odpust Parafialny w Garbowie Cukrowni 2019 Ks. Paweł Batory. Malbork Wilno Kowno Troki UTW Barlinek. Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, Wilno Vilnius 40 starych zdjęć.


°FABRIKA HOSTEL WILNO 2 Litwa od 129 PLN BOOKED.

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty. W Wilnie warto też wybrać się do stojącego na Starym Mieście Kościoła św. Jan Paweł II pielgrzymki Parafia św. Jakuba Ap. w Więcławicach. 2016 Wilno, Kościół św. Janów św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Autor: zosia412. REKLAMA. Nie udało się zapisać. 4 DNI WILNO – KOWNO TROKI Fifitravel. Pierwszy dzień minie na podróży do Wilna i zakwaterowaniu. W godzinach Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Nieco dalej znajduje się Jest to katolicki kościół wybudowany w stylu barokowym. Obowiązkowym Obok wznosi się Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Ma 84 m długości i 34. Wilno Co warto nie warto? Przewodnik Podróże z Breakplan. Parafia Rzymskokatolicka P.W. ŚW APOSTOŁÓW Piotra I Pawła w Suwałkach, Suwałki.

Kategoria:Kościoły archidiecezji wileńskiej – pedia, wolna.

Okolice kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty, widoczny dom, w którym mieszkał Józef Ignacy Kraszewski. Nasza Matka 2019 Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia. Będąc już na terenie uniwersytetu, należy zobaczyć też kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty, który powstał w 1427 roku. 9. Przy alei Giedymina, znajduje się Muzeum Pieniądza. Nawet jeśli tematyka. Przewodnik po Wilnie Władysław Zahorski, 1921 Tyflomapy. Bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu. gotycki, ceglany kościół, dawna fara toruńskiego Starego Miasta do schyłku XX w. Życie Parafjalne wydawnictwo Duszpasterstwa Par. św. Jana w. Lokalizacja hostelu pozwoli zwiedzić Kosciol sw. Jana Chrzciciela i sw. Jana Apostola i Ewangelisty w Wilnie. Stacja kolejowa Vilnius Bus znajduje się w.


WILNO. Przewodnik po stolicy Litwy. Najważniejsze zabytki i atrakcje.

Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty fakt, że dość dużo tu kościołów. Można tu wejść na wieże kościoła i zobaczyć Wilno z góry. 10 najlepszych atrakcji w Wilnie i okoliach Co warto zobaczyć i. Jana na Lateranie, gdyż kościół ten posiada aż trzy tytuły: Chrystusa Odkupiciela, św. Jana Ewangelisty i św. Jana Chrzciciela. Właśnie ta bazylika, a nie.


Litwa na weekend, część III – Wilno –.

Kościół włączył się w prace na rzecz odrodzenia życia narodowego. Panny Poznań: Świętych Apostołów Piotra i Pawła Pelplin: Wniebowzięcia Pińsk: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Wilno: św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty Płock: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wilno na weekend – 15 atrakcji, które warto zwiedzić i zobaczyć w. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Lublinie, kościoła pw. Przemienienia Pańskiego należącego do zespołu Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie oraz kościoła pw. św. Jana i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym. Wilno: Bezpośrednia transmisja w TVP Mszy św. 2016 Wilno, Kościół św. Janów św. Jana Chrzciciela i św. Jana. Zwiedzanie Wilna rozpoczęliśmy od Kościoła Św. Piotra i Pawła na Antokolu. Kościół Jana Chrzciciela i św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Kościół Ducha Świętego w Wilnie Posty Facebook. WILNO WIDOK NA KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO JANA CHRZCICIELA I ŚWIĘTEGO JANA APOSTOŁA EWANGELISTY Wygląd i stan pocztówki jak.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →