ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 180
                                               

Batalion Lotnictwa

W 1921 roku Wojska Lotnicze i Aeronautyka, jak ówcześnie nazywano Wojska Balonowe przeszły z organizacji wojennej na pokojową. Proces ten był połączony z demobilizacją. Zgodnie z przyjętą organizacją pokojową zostały sformowane trzy mieszane pułk ...

                                               

Krakowska Szkoła Pilotów

Krakowska Szkoła Pilotów powstała 11 maja 1919 w Krakowie. Powodem jej powstania była duża liczba kupowanych samolotów niemieckich i austriackich. Pilotaż tymi samolotami różnił się zasadniczo od pilotażu samolotami francuskimi lub angielskimi. S ...

                                               

213 Eskadra Bombowa

213 eskadra bombowa – pododdział lotnictwa bombowego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra sformowania została w 1931 na lotnisku Okęcie jako 213 eskadra niszczycielska nocna. W 1938 przekształcona została w eskadrę ćwiczebno-bombową. G ...

                                               

Wyższa Szkoła Pilotów w Ławicy

Na przełomie 1919 i 1920 roku nastąpiło połączenie Szkoły Lotniczej w Ławicy i Francuskiej Szkoły Transformacji. Na siedzibę nowej szkoły wybrano Ławicę z uwagi na istniejącą tam infrastrukturę lotniczą. Jej podstawowym zadaniem było przeszkalani ...

                                               

217 Eskadra Bombowa

217 eskadra bombowa – pododdział lotnictwa bombowego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra sformowana została w marcu 1939. W kampanii wrześniowej eskadra walczyła w składzie Brygady Bombowej. Wyposażenie eskadry stanowiły samoloty PZL- ...

                                               

211 Eskadra Bombowa

211 eskadra bombowa – pododdział lotnictwa bombowego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Sformowana w 1925 jako 14 eskadra lotnicza. W 1928 przemianowano eskadrę na 211 eskadrę niszczycielską nocną, a w 1932 na "bombową”. W kampanii wrześniow ...

                                               

Grzegorz Duda

W 1974 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, został podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 1978 roku, po ukończeniu szkoły oficerskiej i awansie na podporucznika zo ...

                                               

Piotr Pcionek

W 1975 r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, którą ukończył w 1979 r. Od 1986 r. studiował w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po ukończeniu Wyżs ...

                                               

Kazimierz Jaklewicz (generał)

W roku 1975 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a po jej ukończeniu rozpoczął służbę w 6 pułku zabezpieczenia. Dowodził w nim plutonem, kompanią ochrony i regulacji ruchu oraz batalionem. W 1981 absolwe ...

                                               

Ryszard Szczepiński

Po ukończeniu WSOWZ rozpoczął służbę w 7 Dywizji Desantowej, pełniąc ją na stanowiskach dowódcy plutonu i dowódcy kompanii ochrony i regulacji ruchu i oficera wydziału. Przeniesiony po ukończeniu studiów w ASG do 12 Dywizji Zmechanizowanej na sta ...

                                               

Jan Pawlik (oficer)

Syn Daniela. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych z 1979, Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów WKDO z 1983, Akademii Sztabu Generalnego z 1988 oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej w zakresie obronności pań ...

                                               

Jarosław Janczewski

Jarosław Janczewski w 1986 był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Został skierowany do 5 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego w Szczecinie na pierwsze stanowisko służbowe – dowódcę plutonu czołgów. W szeregi Żand ...

                                               

Jan Knetki

Jan Knetki – pułkownik Wojska Polskiego Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu 1978, Akademii Sztabu Generalnego WP 1986, Międzynarodowego Kursu Oficerów Sztabowych w Holandii 1993, Akademii Dowódczo-Sztabowej Wo ...

                                               

Zbigniew Smok

Zbigniew Smok – generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku. W latach 1977–1981 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a w latach 1981–1988 oficerem 13 Pułku Zmechanizowanego w Kożuchowie, w którym ...

                                               

Ryszard Sorokosz

W latach 1975-1979 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął od stanowiska dowódcy plutonu, a następnie kompanii i batalionu w 68 pułku czołgów średnich w ...

                                               

Dominik Tracz

W latach 1986–1990 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych o specjalności wojsk ochrony pogranicza. W 2000 ukończył politologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2005 do 2007 był zastępcą komendanta Lubuskiego Oddziału SG. Od ...

                                               

Andrzej Knap (generał)

W 1982 r. jako podchorąży rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1986 r. Odbył szkolenia w Szkole Wojennej USA w Fort Benning. W latach 1996-1998 studiował w Akademii Obrony Narodowej w ...

                                               

Tadeusz Sapierzyński

Tadeusz Stanisław Sapierzyński – żołnierz, pułkownik dyplomowany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w rezerwie. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po mianowaniu na ppor. rozpoczął służbę w 25 Batalionie Roz ...

                                               

Wileńska Szkoła Wojskowa

Wileńska Szkoła Wojskowa Виленское военное училище, ВВУ, do 1910 Wileńska Szkoła Junkrów Piechoty Виленское пехотное юнкерское училище, ВПЮУ – rosyjska uczelnia wojskowa, szkoła junkierska armii rosyjskiej, kształcąca głównie przyszłych oficerów ...

                                               

Ryszard Hać

W 1977 roku, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, rozpoczął naukę w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Janka Krasickiego w Dęblinie. W 1981 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika oraz dyplom ukończenia studiów zawodowych. Absol ...

                                               

Jarosław Czerwonko

Komandor pilot Jarosław Czerwonko - absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył w 1984 roku, uzyskując stopień podporucznika i tytuł inżynier pilot. Na swoje pierwsze stanowisko został skierowany do 7. pułku lotnictw ...

                                               

Sławomir Dygnatowski

W latach 1973-1977 był podchorążym Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Janka Krasickiego w Dęblinie. W latach 1985–1988 był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie dyplomacji w Collegium Civ ...

                                               

Pluton łącznikowy nr 4

Pluton nie występował w organizacji pokojowej wojska. Był jednostką formowaną na podstawie planu mobilizacyjnego "W”, w I rzucie mobilizacji powszechnej. Jednostką mobilizującą był 2 Pułk Lotniczy w Krakowie: Formowanie jednostki plutonu rozczęto ...

                                               

42 Eskadra Rozpoznawcza

42 eskadra rozpoznawcza – pododdział lotnictwa Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra została sformowana w 1924 jako 42 eskadra wywiadowcza. W 1925 eskadrę przemianowano na 42 eskadrę lotnicza, a cztery lata później na 42 eskadrę liniową ...

                                               

III/6 dywizjon myśliwski

III/6 dywizjon myśliwski – III dywizjon myśliwski 6 pułku lotniczego – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Dywizjon sformowany został jesienią 1937 na lotnisku Lwów-Skniłów, w składzie 6 pułku lotniczego. W k ...

                                               

114 Eskadra Myśliwska

114 eskadra myśliwska – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra została sformowana w 1933 na lotnisku Okęcie. Wchodziła w skład IV/1 dywizjonu myśliwskiego z 1 pułku lotniczego. W kampanii wrześniowej wal ...

                                               

113 Eskadra Myśliwska

113 eskadra myśliwska – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra została sformowana latem 1934 roku na lotnisku Okęcie, w składzie IV dywizjonu myśliwskiego 1 pułku lotniczego. Do eskadry wcielono część pi ...

                                               

III/5 dywizjon myśliwski

III/5 dywizjon myśliwski – III dywizjon myśliwski 5 pułku lotniczego – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Dywizjon sformowany został w 1937 w składzie 5 pułku lotniczym. Stacjonował w Wilnie. W kampanii wrze ...

                                               

IV/1 dywizjon myśliwski

IV/1 dywizjon myśliwski – IV dywizjon myśliwski 1 pułku lotniczego - pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego II RP. IV dywizjon myśliwski wchodził w skład 1 pułku lotniczego. Stacjonował w garnizonie Warszawa na lotnisku Okęcie. 31 sie ...

                                               

Robert Cierniak

Robert Cierniak w 1991 ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą i rozpoczął służbę w 1 pułku lotnictwa myśliwskiego. Był w nim na stanowiskach pilota klucza lotniczego, starszego pilota klucza lotniczego, dowódcy klucza lotniczego, szefa strzela ...

                                               

Jarosław Andrychowski

Jarosław Andrychowski w 1978 ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą. W tym samym roku rozpoczął służbę w 13 Pułku Lotnictwa Transportowego w Krakowie, gdzie jako pilot i nawigator latał na samolotach An-2 i An-26 do roku 1986. Od 1987 jako pil ...

                                               

Szkoły KGB w ZSRR

Szkoły KGB w ZSRR – rosyjskie jednostki szkoleniowe Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Związku Radzieckiego. W ramach KGB funkcjonowało kilkanaście placówek przygotowujących kadry dla organów bezpieczeństwa państwowego ZSRR oraz służb specjalnyc ...

                                               

222 Eskadra Bombowa

W marcu 1939 przystąpiono do formowana 222 eskadry bombowej. Jednostka weszła w skład 220 dywizjonu bombowego 1 pułku lotniczego i stacjonowała na lotnisku Okęcie. Personel latający stanowili obserwatorzy, piloci i strzelcy samolotowi przesunięci ...

                                               

Centrum Wyższych Studiów Wojskowych

Centrum Wyższych Studiów Wojskowych funkcjonowało w latach 1923-1925, a następnie w latach 1927-1933. Przerwa w działalności wymuszona była trudnościami finansowymi. W pierwszym okresie funkcjonowania Centrum przeprowadziło dwa kursy, a w następn ...

                                               

Dywizjon Przeciwpancerny 10 Brygady Kawalerii

Na przełomie lipca i sierpnia 1937 roku oddział przeciwpancerny szkolił się w składzie 10 Brygady Kawalerii w Obozie Ćwiczebnym Barycz. W dniach 17-20 sierpnia 1937 roku uczestniczył w ćwiczeniu doświadczalnym pomiędzy 10 BK a 2 Dywizją Kawalerii ...

                                               

142 Eskadra Myśliwska

142 eskadra myśliwska – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra wchodziła w skład III dywizjonu myśliwskiego 4 pułku lotniczego w Toruniu. W kampanii wrześniowej 1939 walczyła w składzie lotnictwa Armii " ...

                                               

2 Pułk Strzelców Konnych (II RP)

Za przodka 2 pułku strzelców konnych można uznać I dywizjon 1 pułku szwoleżerów wchodzącego w skład Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Dywizjon ten został sformowany w 1918 we Francji i 26 kwietnia 1919 przetransportowany do Chełma. W maju tego ...

                                               

90 Batalion Saperów (1939)

Batalion Motorowy Saperów Nr 90 – pododdział saperów Wojska Polskiego II RP z okresu kampanii wrześniowej. Batalion nie występował w pokojowej organizacji wojska. Został sformowany w 1939 przez 4 pułk saperów z Przemyśla.

                                               

Szwadron Kawalerii KOP "Mizocz”

Na posiedzeniu Politycznego Komitetu Rady Ministrów, w dniach 21-22 sierpnia 1924 roku, zapadła decyzja powołania Korpusu Wojskowej Straży Granicznej. 12 września 1924 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz wykonawczy w sprawie utworzen ...

                                               

221 Eskadra Bombowa

W marcu 1939 przystąpiono do formowana 221 eskadry bombowej. Jednostka weszła w skład 220 dywizjonu bombowego 1 pułku lotniczego i stacjonowała na lotnisku Okęcie. Personel latający stanowili obserwatorzy, piloci i strzelcy samolotowi przesunięci ...

                                               

50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych

Tradycje Pułku sięgają ostatnich dni grudnia 1918, kiedy to na ziemi włoskiej w La Mandria di Chivasso powstał Pułk Polski im. Francesco Nullo, złożony z ochotników Polaków, byłych jeńców z armii austriackiej 18 lutego 1919. Pułk wyjechał do Fran ...

                                               

Anatol Wojtan

Anatol Jerzy Wojtan – generał broni Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stanie spoczynku; w latach 2012-2016 I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP; wcześniej szef Polskiej Misji Wojskowej w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych nadzorujące ...

                                               

Krzysztof Domżalski

W 1983 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. W latach 1983–1985 pełnił służbę w 98 dywizjonie artylerii przeciwpancernej w Kołobrzegu na stanowisku dowódcy plutonu i instruktora politycznego. W 1985 został wyzn ...

                                               

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej – jest największym pod względem liczby studentów wydziałem i trzecim najstarszym wydziałem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz unikalnym pod względem specjalizacji naukowej w ...

                                               

Marek Kurzyk

Marek Kurzyk – polski kontradmirał w stanie spoczynku i magister inżynier nawigator, morski oficer pokładowy okrętów rakietowych. Był dowódcą ORP "Górnik” oraz 2 dywizjonu Okrętów Rakietowych, dowódcą 3 Flotylli Okrętów 2006 oraz zastępcą Szefa S ...

                                               

Sławomir Tkaczyk

Sławomir Tkaczyk – polski komandor, morski dyplomowany oficer trałowców oraz magister inżynier techniki nawigacji. Od 1976 do 2007 roku służył w Wojsku Polskim, dowodził ORP "Pelikan", ORP "Albatros" i 13 dywizjonem Trałowców. Do momentu rozformo ...

                                               

Michał Michalski (kontradmirał)

Michał Michalski – polski kontradmirał i inżynier techniki nawigacji, morski oficer pokładowy okrętów rakietowych, w 1971 rozpoczął służbę w Marynarce Wojennej, dowodził ORP "Kołobrzeg”, 2 dywizjonem Kutrów Rakietowo-Torpedowych oraz 8 Flotyllą O ...

                                               

Maciej Węglewski

Maciej Węglewski – polski wiceadmirał i inżynier techniki nawigacji, morski oficer pokładowy okrętów rakietowych, dowodził kutrem rakietowym ORP "Darłowo”, 1 dywizjonem kutrów rakietowo-torpedowych i 3 Flotyllą Okrętów, od 2005 do 2010 był szefem ...

                                               

Jarosław Miłowski

Jarosław Miłowski – oficer polskiej Marynarki Wojennej w stopniu komandora, inżynier techniki nawigacji, w latach 1997-2001 dowódca okrętu podwodnego ORP "Dzik", od 2005 był szefem Oddziału Operacji Morskich w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych ...

                                               

Stanisław Zarychta

Stanisław Henryk Zarychta – oficer polskiej Marynarki Wojennej w stopniu wiceadmirała w stanie spoczynku, doktor habilitowany inżynier nawigator, w okresie od 1990 do 2001 roku dowódca ORP "Hydrograf" i grupy Okrętów Rozpoznawczych, następnie dow ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →